Internet a misie? - 22 - Ako využiť internet v pastorácii?

Nedeľa, 14 November 2010 20:30 Balek Robert Úvahy - O internete
Tlačiť
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Internet_kableKaždé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, chorí ľudia v nemocniciach, starí v starobincoch, väzni vo väzniciach. Prechod z jedného štádia do druhého sa deje fyzickým pohybom na nové miesto, čím sa dotyčný fyzicky oddeľuje od predošlého miesta, ľudí a zdroja informácií. Elektronické médiá zmazávajú tieto rozdiely a búrajú izolácie jednotlivých štádií. Deti doma, študenti na internátoch, chorí v nemocniciach majú širokú škálu získavania informácií aj z iných oblastí, kde fyzicky nie sú prítomní, majú možnosť neustále komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôznych prostrediach a tak napriek svojej fyzickej izolácii v rôznych štádiách socializácie sú znovu čiastočne integrovaní do širšej spoločnosti.  Internet má cennú schopnosť prekonávať vzdialenosti a izoláciu, umožniť kontakt navzájom si blízkym ľuďom dobrej vôle z rôznych virtuálnych spoločenstiev veriacich, aby sa navzájom mohli povzbudzovať a pomáhať si.

Internet môže veľmi silno poprepájať rôznymi vzťahmi jednotlivé sociálne skupiny či spoločenstvá vo farnosti podľa ich spôsobu jeho využitia:

1.    Deti – pre čoraz viac detí sa stáva práca na počítači hračkou – akousi druhou gramotnosťou. Čoraz menej deti píšu ručne, čoraz viac na počítači. Čoraz viac detí hľadá zábavu a rozptýlenie, ale aj nové informácie práve na internete. Čím rôznejšie sa však dá na internete komunikovať a pracovať, tým sa čoraz rôznejšími spôsobmi práve deti stávajú obeťou morálne skazených ľudí. Ukazuje sa tu teda úloha Cirkvi ponúknuť na internete práve deťom dostatok alternatívnej morálne čistej zábavy a rozptýlenia. Snahou Cirkvi musí byť zároveň aj dostatočná ochrana predovšetkým detí pred morálnymi delikventami, ktorí čoraz viac využívajú internet na svoje zvrátenosti.  Deti a mládež by sa mali podľa veku a okolností usmerňovať vo vzťahu k médiám tak, aby mohli odolávať lacným pokušeniam nekritického a pasívneho sledovania, tlaku spolužiakov a kamarátov, ako aj komerčnému vydieraniu. Mládež má povinnosť dobre používať internet vo vzťahu k sebe samej, k vlastným rodičom, príbuzným i priateľom, kňazom, učiteľom a konečne i z poslušnosti voči Bohu.
2.    Mládež – postupne sa internet pre mladých ľudí stáva štandardnou zložkou ich života a e-mailová komunikácia úplne samozrejmou zložkou komunikačných techník.  Pre mnohých je to predovšetkým nástroj komunikácie s ich priateľmi a známymi. Pre ďalších – predovšetkým žiakov a študentov – je to nástroj komunikácie s učiteľmi, spolužiakmi ale aj nástroj hľadania nových informácií, prípadne nástroj otestovania si vedomostí, možnosť hľadania si budúcej práce alebo momentálnych brigád počas štúdia. Obdobie mladosti je však aj obdobím vyjasňovania si vlastných postojov k ľuďom, životu a svetu okolo. Práve toto obdobie je poznačené hlbokými depresiami, nezáujmom o iných práve z dôvodov sklamania sa v ideáloch. Je však charakteristické aj mnohými ráznymi obráteniami nielen neveriacich ale aj zvykovo a tradične veriacich k hlboko prežívanej viere. Cirkev má byť v tomto období mladému človeku pomocou a to predovšetkým osobne. Dnes je však ľahšie priblížiť sa im prvý krát v prvom kroku prostredníctvom siete a potom hľadať priame osobné spôsoby stretnutia.  Mladý človek sa totiž často hanbí o niektorých veciach rozprávať osobne a chce zostať pre istotu v anonymite. Takéto anonymné stretnutia ponúka práve internet až dovtedy, kedy sa bude sám chcieť stretnúť s kňazom alebo iným veriacim osobne. Niekedy k osobnému stretnutiu ani nemusí dôjsť, pokiaľ mladému človeku postačí takáto forma vyriešenia jeho problému. Ide o akúsi linku dôvery, spoločné fórum – možnosť stretnúť podobne hľadajúcich, ktorí otvorene rozprávajú o svojich skúsenostiach. Práve toto mnohým pomáha. Internet môže takto život mladých obohatiť spôsobom, aký si predchádzajúce generácie ani nedokázali predstaviť a dať im schopnosť obohatiť život i tých druhých. V kybernetickom priestore, ako nakoniec v každom inom priestore, môžu mladí podstúpiť skúšku, či dokážu ísť proti prúdu, budovať alternatívnu kultúru, či dokonca podstúpiť prenasledovanie kvôli tomu, čo je správne a dobré.  V tomto priestore je veľmi potrebné brániť pravdu proti náboženskému a morálnemu relativizmu, altruizmus a veľkodušnosť proti individualistickému konzumnému prístupu a mravnosť proti zmyselnosti a hriechu.  Duch takto vyzýva Cirkev k mnohostrannosti hľadania mladých ľudí, ktorí sa stratili dobrému Pastierovi.
3.    Mladšia veková kategória dospelých – ide predovšetkým o mladých absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí boli na školách na internet doslova navyknutí. Keď prichádzajú do práce, svojou počítačovou gramotnosťou vytláčajú z pracovných miest starších pracovníkov, ktorým robí veľký problém preorientovať sa na elektronickú formu komunikácie, získavania či poskytovania informácií. Aj keď ich práca úzko nesúvisí s internetom, presedia pred ním veľa času – užitočne či neužitočne. Mnohých mladých otcov rodín takáto forma závislosti od internetu čoraz viac odcudzuje ich manželkám i deťom. Cirkev ich môže nielen upozorniť na nebezpečenstvá takejto závislosti, ale ich môže aj preventívne usmerňovať na správne cesty využitia internetu, prípadne im ponúkať duchovný servis cez internet práve pre nedostatok času na osobné stretnutie a takto ich závislosť vyliečiť.

4.    Dospelí – mnohí sú počítačovo negramotní. Onedlho však aj táto skupina bude na internet navyknutá ako sme dnes zvyknutí na televíziu alebo mobil. Cirkev sa teda musí pripraviť aj na komunikáciu s touto skupinou a ponúknuť jej riešenie pre ne špecifických problémov, akými sú napr. kríza stredného veku alebo rozpady manželstiev a rodín a mnoho ďalších. Mnohým ľuďom môže pomôcť práve poradenstvom cez internet, pretože veriaci z tejto vekovej vrstvy majú pre pracovnú zaťaženosť veľký problém stretnúť sa osobne. Aj takýmto ľuďom, viazaným povinnosťami v domácnostiach alebo na pracoviskách, môže cez internet posielať cirkev každodenne inšpiráciu a povzbudenie a dávať im aj príležitosť na slávenie bohoslužieb.  Preto je Cirkev povolaná rozprestierať siete pravdy a pomoci práve v kalných vodách internetu, pretože bez pomoci mnohí nedoriešia svoje problémy správnym spôsobom a uškodia tak sebe i druhým, medzi ktorými sú predovšetkým ich synovia a dcéry.

5.    Ľudia penzijného veku – ľudia, ktorí majú veľa času nielen na osobné stretnutia s inými ľuďmi v ich veku, ale aj z hľadiska ich životných skúseností na poskytovanie rady mladším, ktorí sa na nich obracajú s prosbou o radu, pomoc a modlitbu. Aj tu môže Cirkev urobiť veľkú službu takýmto ľuďom a umožniť im stráviť časť svojho času poradenstvom iným.

6.    Osoby pripútané k lôžku svojou chorobou – obrovskou pomocou pre ľudí, ktorí sa pre svoju chorobu a pripútanosť k lôžku s mnohými ľuďmi nemôžu stretnúť fyzicky, je práve komunikácia cez internet. Aj v tejto oblasti má Cirkev čo robiť. Svojim chorým veriacim môže vďaka internetu poskytnúť možnosť dať iným to, čo bez neho nie je možné, aspoň nie v takej miere, napr. zapojiť sa do diskusií, zdieľať svoje životné skúsenosti posilnené utrpením, alebo hodnotne obetovať svoje utrpenie za niekoho, kto ich obetu potrebuje k svojmu obráteniu, prípadne vyriešeniu svojich životných problémov. Práve takýmto spôsobom môžu byť chorí veriaci pre iných veľkým prínosom.

7.    Ľudia, ktorí žijú v odľahlých oblastiach, s ktorými je veľmi ťažký častý osobný kontakt. Cez internet môže byť Cirkev s nimi v neustálom kontakte. Riešiť mnohé problémy mailom alebo v rôznych fórach na rozličné témy, vyučovať pravdám viery, prenášať videokonferenciou denné bohoslužby a takýmto spôsobom spájať týchto ľudí s ostatnými veriacimi, sú niektoré z mnohých výhod internetu v pastorácii takto vzdialených oblastí.

8.    Veriaci rôznych kresťanských denominácií – internet môže slúžiť aj na rozvíjanie ekumenizmu, teda dialógu medzi kresťanmi. Jednak je to vzájomné informovanie prostredníctvom internetu o svojich aktivitách v realite, prípadne vedenie diskusií na spoločné témy.

9.    Iné náboženstvá a neveriaci – Cirkev môže poskytnúť dôležitú službu katolíkom i nekatolíkom, keď do internetovej siete vyberie a dodá užitočné informácie.  Internet môže takto poslúžiť aj na otvorenie dialógu s inými náboženstvami alebo neveriacimi. Surfujúc na internete sa dajú nájsť aj užitočné zaujímavé riešenia pre komunikovanie a poznanie iných náboženských entít vo svete.  Treba skúmať aj možnosti využitia internetu pri ekumenickej a inter-religióznej spolupráci.
Internet sa týmto spôsobom stáva mostom, ktorý má moc premostiť dosiaľ neprepojené alebo ťažko prepojiteľné oblasti života. Je vynikajúcim prostriedkom oživenia náboženského života veriacich tam, kde je to fyzicky ťažké či nemožné.

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Internet  misie  pastorácia  mladí  deti  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie: