Hlavná stránka Katechézy
Katechézy

Kresťanstvo a okultizmus 3 - Ezoterika

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

esoteric Pojem ezoterika má široké značenie – od pomenovania rôznych praktík (mágia, veštenie, horoskopy, chiromantia, kartomantia, a i.), až po konkrétnu formuláciu religionistiky. Prvý raz sa slovo ezoterika objavilo v knihe Jacques Mattera - Histoire critique du Gnosticisme et de son influence (1828).

 

Kresťanstvo a okultizmus 2 - Sekularizácia

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 3.00 )

postsecularZákladňou črtou človeka je jeho vzťah k duchovnu. Staroveký a stredoveký človek sa nad týmto nezamýšľal, lebo jeho život sa odohrával jedine v spojení s náboženstvom, ktoré určovalo jeho správanie, zvyky, vzťahy, morálku a pod. Nechápal ho ako obmedzujúcu filozofiu, ale ako vieru, ktorá ho chráni a otvára mu nové možnosti, pripravené preň na onom svete. Takýto, možno mierne povznesený, pohľad dôvery by mal byť vždy charakteristickým pre veriaceho každej doby. Napriek tomu v histórii sledujeme odklonenia od oficiálnej viery k neviere a ateizmu (už i v starovekom Grécku), ktoré pomaly začalo zachvacovať spoločnosť z dôb renesancie a humanizmu.

 

Sv. omša - 6 - Prežehnanie sa pred vstupom

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

KrizovaCestaVo východných gréko-katolíckych či pravoslávnych cirkvách sa oddávna začínala liturgia okiadzaním celého priestoru kostola a pokropením svätenou vodou. Kedysi pred 2. vatikánskym koncilom  bolo aj v rímskej liturgii viac kropenia svätenou vodou či okiadzania celého chrámu. Keďže kadidlo aj voda sú posvätené, tento obrad mal za úlohu predovšetkým vyčistiť chrám - vyhnať z priestoru chrámu všetkých zlých duchov, ktorí sa do chrámu dostali buď spolu s veriacimi, ktorí urobili nejaké zlo a pred vstupom do chrámu sa neočistili, nezbavili zla, ktoré urobili, alebo sa do chrámu tí zloduchovia zatúlali v snahe škodiť veriacim, odvádzať ich od právd viery, vsievať im do srdca pochybnosti. Svätená voda a posvätené kadidlo ich páli, ničí, smrdí im. Preto musia utiecť a chrám sa takto pred sv. omšou vždy vyčistil.

 

Kresťanstvo a okultizmus - Úvod

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 2.00 )

CrystalBall Súčasnú dobu, ktorú zvykneme nazývať modernou, pretože ju charakterizuje rýchly vedecký pokrok, stále nové výdobytky techniky, životný štandard dostupný väčšine obyvateľstva. A napriek tomu možno v tejto spoločnosti badať niečo staré, neslobodné, čo vracia ľudí, do dávnej, temnej minulosti. Nehovoríme o temnom stredoveku, ale o renesancii ezoteriky a okultizmu, ktoré sa aj na Slovensku začali hojnejšie objavovať po roku 1989, hoci viaceré praktiky existovali v ľudovej kultúre, najmä na vidieku, neustále.

 

Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Vstup-do-kostolaAko sa každý z nás rád vracia na miesto, kde ho prijímajú takého aký je, kde ho milujú, kde sa necíti sám a opustený ale obklopený milovanými – jednoducho domov, tak by sme mali aj my – dcéry a synovia Nebeského Otca radi vracať do Domu, kde On stále prebýva.

 

Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

Trojica_-_Rubljev_IkonaObrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli Ježiša), využívame iba obrazy, ktoré používajú svätopisci vo Sv. Písme: holubica, oheň, svetlo, pečať, Boží prst, ruka, oblak, voda, pomazanie. Duch Svätý však nie je vo svojej podstate ani jedna z týchto vecí – on nie je holubica, nie je oheň, nie je svetlo, pečať, nejaký prst, ruka, oblak, voda či pomazanie. Duch Svätý je v prvom rade osoba a všetky symboly, ktorými si pomáhame, sú iba prejavy konania a pôsobenia tejto osoby.

 

Sv. omša - 4 - Chrám - miesto kde sa nebo spája so zemou

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Chrám KatedrálaChrám, do ktorého vstupujeme, je zvláštne miesto v porovnaní s priestorom, ktorý ho obklopuje. Keď na tom mieste chrám ešte neexistoval, to miesto sa nijak neodlišovalo od okolia. Niekto sa však v určitom čase rozhodol, že presne na tom mieste postaví špeciálnu budovu – chrám, ako miesto, kde sa nebo spojí so zemou, kde bude mať človek možnosť "nahliadnuť do neba".

 

Sv. omša - 3 - Vyčistiť chrám duše

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.80 )

ChrámKristus na nás na sv. omši čaká, aby nás naplnil všetkými vyberanými milosťami, ktoré majú našu dušu posilniť, uzdraviť, očistiť a nasýtiť tak, aby bola schopná ďalej kráčať a zvládnuť úlohy, ktoré sú pre ňu na dané obdobie pripravené... My sme však tak plní všetkých možných vecí, ktoré do našich duší nepatria, že keď tam chce Kristus vložiť svoje dary a milosti, nemajú sa už ako dostať do preplneného srdca, odrážajú sa, stekajú po povrchu a dnu sa vôbec nedostanú. Ako sa hovorí: „Plný krčah nenaplníš... Musíš ho najprv vyliať...“

 

Zmŕtvychvstanie Krista - tajomná nadsvetová udalosť

E-mail Tlačiť PDF
(11 hlasovaní, Priemerná známka: 4.64 )

Dieťa údivPrečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista tak veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, a ak len v tomto živote máme nádej v Krista – teda, ak nevstal a ostal mŕtvy ležať v hrobe, sme najúbohejší zo všetkých ľudí? Prečo je teda vstanie zmŕtvych samotného Krista tak veľmi dôležité? Nestačí to vzkriesenie, ktoré Kristus urobil Jairovej dcére, Naimskému mládencovi alebo Lazarovi? Ak nestačí, čím bolo Kristovo zmŕtvychvstanie iné? Údiv nad tajomstvom zmŕtvychvstania Krista napĺňa srdcia ľudí všetkých čias... Tak skúsme sa pozrieť na jeho zmysel a význam pre nás aj my...

 

Dôkazy smrti a zmŕtvychvstania Krista - 2 - Zmŕtvychvstanie

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.93 )

Ježiš - Turínske plátnoO Ježišovej smrti teda už pochybnosti viac-menej rozptýlili dôkazy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej časti a tentoraz by som sa chcel spolu s vami pozrieť na dôkazy Ježišovho zmŕtvychvstania. Samozrejme, ako vždy nepôjde o 100%-né dôkazy, pretože v momente zmŕtvychvstania v noci zo soboty na nedeľu nikto z ľudí v hrobe, okrem Ježiša nebol. Preto nám môžu o Ježišovom zmŕtvychvstaní hovoriť iba neskorší svedkovia prázdneho hrobu a to, ako to v hrobe vyzeralo po odvalení kameňa. Poďme teda na to.

 

Dôkazy smrti a zmŕtvychvstania Krista - 1 - Smrť Ježiša

E-mail Tlačiť PDF
(16 hlasovaní, Priemerná známka: 4.19 )

Ježiš - Turínske plátnoMnohí neveria v zmŕtvychvstanie Krista. Považujú ho iba za halucinácie apoštolov, ktorí si všetko vymysleli, pretože boli veľmi smutní a skleslí zo smrti svojho majstra a z nevyplnených túžob po jeho kráľovstve, o ktorom toľko rozprával. Nuž a aby všetko tak povediac zamietli pod koberec, začali hovoriť, že to kráľovstvo to Ježiš uuurčite myslel také iné napríklad duchovné kráľovstvo a Ježiš normálne ožil, ale už v takom inom tele, ktoré mohlo prechádzať cez zatvorené dvere, mohol sa zrazu vypariť a zmiznúť a videli ho iba vyvolení, nie všetci ľudia. Jednoducho z dobrého človeka Ježiša apoštoli svojimi túžbami vytvorili sci-fi fantazijného supermena v nejako novom duchovnom svete.

 


Stránka 2 z 3
Katechézy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie