Hlavná stránka Modlitby
Modlitby

Krížová cesta Karola Wojtylu

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.75 )

Ján Pavol IIKarol Wojtyla - človek, ktorý sa stal pápežom a zmenil chod ľudských dejín - svojím kúskom lásky, ktorý vkladal do svojich slov a skutkov, do svojich stretnutí s ľuďmi po celom svete a nakoniec aj do svojej osobnej krížovej cesty, ktorú v chorobe prechádzal spolu s Kristom a nakoniec ako Ježiš bol s ním aj na tomto kríže ukrižovaný, čím dal obrovský príklad všetkým trpiacim po celom svete, čím ukázal, že utrpenie napriek všetkému má svoj zmysel, inak by si ho Boh sám nezvolil ako cestu k vykúpeniu človeka, ako spôsob, ktorým ešte dnes stále mnohých zachraňuje pred večnou smrťou smrtí. Karol Wojtyla a jeho krížová cesta...

 

Krížová cesta manželov

E-mail Tlačiť PDF
(32 hlasovaní, Priemerná známka: 4.31 )

Krizova_cesta_ManzelovJežiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Príjmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Chceme očistiť naše manželstvá od pýchy, ktorá nehľadá Tvoju vôľu, ale našu. Ktorá nechce kráčať s Tebou, ale hľadá bočné chodníčky nepravdy a sebectva. Pane, sme slabí, pomôž našej krehkosti. Amen.

 

Umierať cestou k životu

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Krížová Cesta KalváriaKristus ešte nedokončil svoju smrť. Ľudia v našom okolí každodenne trpia a umierajú. To on sa v nich naďalej obetuje Bohu za spásu sveta.

Krížová cesta je vlastne cestou života každého človeka na tejto zemi. Ozajstný kresťan na to nikdy nezabúda.

 

Šiel by som za tebou, Pane, ale...

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Krížová Cesta PovolaniaKeď počujeme výzvy k modlitbe za rehoľné a kňazské povolania, musí sa v nás rodiť otázka: „Prečo vo väčšine krajín sveta chýbajú kňazi, rehoľníci, osoby zasväteného života, misionári a misionárky?“ Vinu za takýto stav zvaľujeme hlavne na Boha, veď On je Pánom žatvy a dokonale vie, koľko robotníkov potrebuje. Prečo si potom nevolá dostatočný počet tých, ktorí by celú tú žatvu zvládli? Problém je v tom, že Boh neustále volá – deň čo deň vychádza na ulice miest a volá robotníkov do svojej vinice. No každý človek kráčajúci okolo takto volajúceho Boha je slobodný a môže Bohu povedať aj svoje „nie“. A to sa dnes stáva čoraz častejšie.

 

Biblický ruženec

E-mail Tlačiť PDF
(16 hlasovaní, Priemerná známka: 4.06 )

Biblia RuženecBiblický ruženec sa môžete modliť na rôznych stretnutiach, duchovných cvičeniach, duchovných obnovách - spolu alebo samostatne so Sv. Písmom v rukách. Každý z vás môže ďalej hľadať ďalšie priliehavejšie citáty zo Sv. Písma na dané tajomstvo toho-ktorého ruženca. Vašej snahe a tvorivosti sa medze nekladú. Tu je zopár možností, ako sa modliť ruženec s Bibliou v ruke...

 

Misijný ruženec

E-mail Tlačiť PDF
(13 hlasovaní, Priemerná známka: 4.46 )

 

RuženecMisijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po tom, aby sa každý kresťan modlil na úmysly celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta.

 

 

Ruženec Božieho milosrdenstva

E-mail Tlačiť PDF
(25 hlasovaní, Priemerná známka: 4.40 )

Božie milosrdenstvoV súčasnosti veľmi rozšírený ruženec, ktorý je síce veľmi krátky ale má veľkú silu a možno ním vyprosiť veľa pomoci predovšetkým zosnulým bratom a sestrám, je práve Ruženec Božieho milosrdenstva.  Jeho história a spôsob modlitby je veľmi zaujímavý a preto sme sa vám ho rozhodli ponúknuť aj ako formu modlitby za misie a misionárov.

 

Michel Quoist: Bolo by to také ľahké, Pane...

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

MoreBolo by to také ľahké, Pane,
zutekať z boja za lepší svet...
Ten svet, ktorý sa ustavične rodí!
Bolo by to také ľahké
zrieknuť sa únavných schôdzí,
diskusií,
bilancovania,
nespočetných akcií a záväzkov,
o ktorých sa tvrdí, že sú nevyhnutné,
a o ktorých nesmierne unavený
čoraz väčšmi pochybujem,
že slúžia mojim bratom.

 

Krížová cesta od Alessandra Pronzata

E-mail Tlačiť PDF

KrizÚvodná modlitba

 

Možno prvá vec, ktorú sa človek naučil, bol útek. Adam v raji zviazal rýchlo do batoha neuveriteľný rozprávkový majetok, ktorý sa znenazdania ocitol v jeho rukách a odišiel. Ukázal chrbát Komusi, ktorého obraz a podobu i napriek všetkému nosil ako pečať vtlačenú do svojho tela. Odmietol sa zhovárať s Bohom. Dezertoval z jeho priateľstva, povedal nie jeho láske. Vyhlásil: „Nepotrebujem Ťa!“ Márnotratný syn mal aspoň odvahu zvážiť svoj útek: „A ja tu hyniem od hladu.“ Obyčajne však človek nemá odvahu rozviazať svoj batoh a zrátať, čo mu ešte ostáva a povedať, čo už stratil. Bojí sa zhodnotiť dôsledky svojho úteku.

 

Krížová cesta od Mons. Andreja Imricha

E-mail Tlačiť PDF

KrizÚvod

Kristus nás vykúpil bez nás, ale nás nespasí bez nás. Stal sa človekom, zomrel za nás na kríži a nepýtal sa, či si to prajeme. Vyznačil nám cestu a otvoril bránu do neba bez nášho pričinenia.
Aby sme sa však skutočne do neba dostali, musíme sami touto cestou vykročiť, on nám bude pritom iba pomáhať, ale bez nášho pričinenia nás do neba nezanesie.
Vykročiť za Kristom - do neba sa dá iba pokáním. Znamená to neustále zanechávať cestu zla a nastupovať cestu dobra. Dokážeme to iba vtedy, ak svoje námahy, úsilia a každú činnosť podriadime svedomiu a ak sa budeme o svoje svedomie náležite starať.
Pane, pomôž nám oživiť a posilniť si svoje svedomie, aby nás vášne navláčili po priepastiach záhuby, ale aby sme v zdravom svedomí počuli tvoj hlas a šli pokojne a isto za tebou, aj keby to bolo akokoľvek namáhavé a ťažké.

 

 

Poď za mnou! (Tomislav Ivančič)

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Poď za mnouŽivo si uvedom, že Ježiš je pred tebou. Popros ho, aby ta voviedol do tajomstva odriekania.

Ježiš, chcem sa s tebou stretnúť. Priveď ma k sebe.

Duchu Svätý, nauč ma počúvať Ježišove slová! Nauč ma trpezlivo kráčať na vrchol kalvárie môjho života! Pomáhaj mi, aby som vždy robil, čo mi káže Ježiš, aby som vždy hľadal s Máriou: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova.!"

 


Stránka 5 z 5
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie