Kázne

Sv. Cyrila a Metoda

E-mail Tlačiť PDF

Kiril_i_Mefodij

 

Oslavujeme dnes dvoch svätých bratov, ktorý nám priniesli vieru a sami sa plne oddali službe, ktorá mala Bohu posvätiť ďalšie národy. Hoci dnes ich oslavujeme, vieme, že za svojho života si v tejto službe veľa vytrpeli.

Božia služba totiž nie je prechádzkou po vavrínových listoch v ružovej záhrade, kde nám jasajúci dav prevoláva na slávu. Je to obeta, ktorá si neraz vyžaduje i život, podľa vzoru samého Majstra.

 

Dušičky – podľa čítaní prvej omše

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

oistec

 

Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia nám navonok dosť pripomína pohrebnú slávnosť. Hudba je trocha pomalá, nápevy smutné. Ale dnešná spomienka nechce prinášať do našich sŕdc smútok, ale nádej.
Dnešné čítania nehovoria nič o smútku. Jób v prvom čítaní vyznáva, že jeho jedinou nádejou je Boh. A pritom dobre vieme, čo všetko na neho dopustil. Jób postupne stratil majetok, rodinu, priateľov, zdravie. Stal sa žobrákom, ktorému sa ostaní vysmievali alebo naňho poukazovali ako na hriešnika.

 

Nelámať palicu, Utorok, 33.t., II. cyklus

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

kritik Predstavme si teraz aspoň troch lotrov, ktorých poznáme. Čo by ste im povedali, keby ste mali odvahu a možnosti? Niektorí by začali kričať a vyčítať, iní zasa by sa snažili dobrým slovom napomenúť a pohnúť k obráteniu a iní by len mávli rukou, že aj tak je to zbytočné.

No žiadne dobré slovo nie je zbytočné, keď ho vyslovíme v prospech druhého človeka.

 

Slúžiť nežistne, Utorok 32.t., II. cyklus

E-mail Tlačiť PDF

servant

Každý z nás zhruba vie, kto je sluha, ako vyzerá a čo je jeho povinnosťou.
Jeho povinnosťou je spraviť všetko, čo rozkáže pán.
A ako Ježiš v dnešnom evanjeliu pripomína, nielen to, ale aj niečo naviac. Pretože za vykonanú prácu dostane náležitú odmenu v pozemských dobrách. A na tie večné zásluhy si treba šetriť nezištnosťou.

 

Sv. František

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

images

 

 

Sv. Františka poznáme predovšetkým ako symbol chudoby. Ale to nie je všetko, v čom vynikal. Jeho osobu zdobí viacero čností, ktorými Boh obdaril jeho otvorené srdce.

 

Viera ako zrnko

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

ZrnkoVeriť? Ale ako? Potrebujem väčšiu vieru? A čo to vlastne tá viera je? Otázky, na ktoré nám sám Ježiš dáva odpoveď...

 

Zákon a láska, Utorok 28.týždňa, II. cyklus

E-mail Tlačiť PDF

zkon_a_lska

 

Mnoho ráz nám v hlave víria otázky ako je to so vzťahom medzi zachovávaním zákona, láskou bez zákona a slobodou. Niekedy je ťažké veriť, že sme slobodný, keď nás viažu prikázania, alebo že úprimne milujeme, keď nám to prikazuje zákon, alebo že spása je darom od Boha, ktorý by tak mohli získať i tí, ktorí nežijú podľa žiadnych pravidiel, ba skôr robia zlo.

Sloboda – zákon - spása, všetky sú dôležité, ale zmysel dostávajú až pri zachovaní základného pravidla života – a to je láska.

 

Zbytočný kresťan?

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Modlitba_clovek„Nič nie je zbytočnejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých… Ak kvas neprekvasí cesto, možno ho nazvať kvasom? Nehovor: Ja nie som schopný pohnúť druhými. Ak si kresťan, nie je možné, aby sa okolo teba niečo nedialo… Tu ide o podstatu kresťanstva. Tvrdiť, že kresťan nemôže byť užitočný druhému, je rovnako protirečivé, ako upierať Slnku schopnosť osvetľovať!“ (sv. Ján Zlatoústy) Buď si kresťan a svietiš alebo sa nič okolo teba nedeje, nesvietiš a tým pádom nie si kresťan, darmo si zapísaný v matrike.

 

Blahoslavenstvá - 1 - Chudobní v duchu

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Deti_postihNie každý chudobný je skutočne chudobný v duchu.
Nie každý bohatý je skutočne bohatý v duchu.

Je zaujímavé, že Ježiš vo svojej reči na hore nehovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ On hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu...“ Kristus tu teda nevyzdvihuje chudobných ale chudobných v duchu. Aký je medzi tým ale rozdiel?

 

Piatok, 9. týždeň, II. cyklus

E-mail Tlačiť PDF

lektorat-zmes Drahí bratia a sestry, uvažovali ste nad tým, aké miesto má vo vašom živote Sv. písmo? Berieme ho často do rúk a hľadáme v ňom odpovede na otázky nášho života i viery?

Sv. písmo je Bohom inšpirovaná zbierka kníh, skrývajúcich pravdu pre dobrý život.

 

Piatok - 6. veľkonočný týždeň

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

smutok.zmens

 

Ľudia túžia žiť v radosti; preto zvyknú vtipkovať, vytvárať dobrú náladu. No napriek tomu sa u nich pravidelne objavuje smútok. Pochádza z rôznych príčin: zo sklamania, z nepochopenia, zo straty blízkej osoby, či veci.

Najsmutnejší je asi ten, komu chýba milovaná osoba.

 


Stránka 2 z 5
Kázne

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie