Hlavná stránka
Krížové cesty
Krížové cesty všeho druhu...

Útek z náručia Milujúceho

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

smútok láskaPrvá vec, ktorú sa človek po šťastných dňoch raja naučil, bol útek. Adam rýchlo zviazal do batoha neuveriteľný majetok, ktorý sa znenazdania ocitol v jeho rukách a odišiel. Ukázal chrbát Komusi, ktorého obraz a podobu i napriek všetkému nosil ako pečať vtlačenú do svojej duše. Odmietol sa zhovárať s Bohom. Dezertoval z jeho priateľstva, povedal nie jeho láske. Vyhlásil: „Nepotrebujem Ťa!“

 

Krížová cesta s Jánom Pavlom II. (Koloseum 1989)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jan Pavol IIKrížová cesta s Jánom Pavlom II., ktorú celebroval v rímskom Koloseu na Veľký piatok roku 1989

Bratia a sestry, "krížová cesta" je cestou, po ktorej prišiel Ježiš verný Otcovmu vykupiteľskému zámeru. A ešte stále pokračuje na tejto ceste v živote svojich učeníkov: skrze nich vo svojej Cirkvi Ježiša ešte stále odsudzujú na smrť, pozbavujú Ho šiat, posmievajú sa Mu, križujú Ho.

Prosme Ducha Svätého o milosť, aby sme rozjímali o Kristovom umučení, ktoré trvá podnes: aby sme prešli nasledujúce zastavenia krížovej cesty a aby sme s Ježišom a tak ako On sa vložili do uskutočnenia Božieho zámeru, ktorý naplno oslobodzuje človeka.

 

Krížová cesta Karola Wojtylu

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.75 )

Ján Pavol IIKarol Wojtyla - človek, ktorý sa stal pápežom a zmenil chod ľudských dejín - svojím kúskom lásky, ktorý vkladal do svojich slov a skutkov, do svojich stretnutí s ľuďmi po celom svete a nakoniec aj do svojej osobnej krížovej cesty, ktorú v chorobe prechádzal spolu s Kristom a nakoniec ako Ježiš bol s ním aj na tomto kríže ukrižovaný, čím dal obrovský príklad všetkým trpiacim po celom svete, čím ukázal, že utrpenie napriek všetkému má svoj zmysel, inak by si ho Boh sám nezvolil ako cestu k vykúpeniu človeka, ako spôsob, ktorým ešte dnes stále mnohých zachraňuje pred večnou smrťou smrtí. Karol Wojtyla a jeho krížová cesta...

 

Krížová cesta manželov

E-mail Tlačiť PDF
(32 hlasovaní, Priemerná známka: 4.31 )

Krizova_cesta_ManzelovJežiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Príjmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Chceme očistiť naše manželstvá od pýchy, ktorá nehľadá Tvoju vôľu, ale našu. Ktorá nechce kráčať s Tebou, ale hľadá bočné chodníčky nepravdy a sebectva. Pane, sme slabí, pomôž našej krehkosti. Amen.

 

Umierať cestou k životu

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Krížová Cesta KalváriaKristus ešte nedokončil svoju smrť. Ľudia v našom okolí každodenne trpia a umierajú. To on sa v nich naďalej obetuje Bohu za spásu sveta.

Krížová cesta je vlastne cestou života každého človeka na tejto zemi. Ozajstný kresťan na to nikdy nezabúda.

 


Stránka 3 z 4
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie