O viere

Koľko zla dokáže vykonať nedôvera

E-mail Tlačiť PDF


Na jednej nemeckej televízii je program, ktorý ukazuje prípady s akými sa v živote stretáva istá nemecká psychologička a ako ich ona potom s „postihnutými“ rieši. Je zaujímavé, čo všetko život prináša a s čím sa ľudia musia vysporiadať a aké to má dopady na konkrétne životy a celé rodiny. Raz riešila prípad, kde manžel bol priam až posadnutý chorobným kontrolovaním, šetrením, čistotou. Pre manželku to bolo neúnosné. Stále chodil a kontroloval, či sú všetky spotrebiče vypnuté zo siete, každú chvíľu všetko utieral, umýval si ruky, ich malá dcérka sa nemohla hrať na zemi, v každej miestnosti mal pripravený dezinfekčný prostriedok a robil mnohé nenormálne veci. Samozrejme psychologička pátrala po príčine a zistila, že hlavným dôvodom jeho správania je jeho vlastný otec. Otec, ktorý mu odovzdal rodinnú firmu, ale neustále ho v tej firme kontroloval a čo bola hlavná príčina – otec mu NEVERIL. A práve jeho nedôvera voči synovi, vyvolala v synovi strach, že rodinná firma skrachuje a preto začal všetko chorobne kontrolovať a chorobne šetriť, až tak, že všetko vypínal zo zásuvky.
Vieme si predstaviť život bez dôvery? Vieme si predstaviť, že by nám ľudia nedôverovali? Vieme si predstaviť, že by sme niekoho tak veľmi sklamali, že by už nemal dôvod nám veriť? Vieme si predstaviť, žeby nás tak niekto sklamal, že by sme mu už nedôverovali? Myslím, že si to vieme predstaviť a myslím, že sme mnohí aj boli v takej situácii a myslím, že si mnohí aj povieme „Bože ochráň nás pred takým zlyhaním.“
A vedeli by sme si predstaviť, že pri prvom hriechu a pri každom páde by nám Boh – Otec čím ďalej tým menej dôveroval? To by s nami asi veľmi zle dopadlo. Našťastie On to tak nerobí. Napriek všetkému nám dôveruje. Veď Boh skrze proroka Jeremiáša hovorí: „Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“ (Jer 31, 34)
Pane, ďakujem Ti za prejavenú dôveru. Daj mi silu dôverovať Tebe a aj ľuďom okolo mňa.

A ak už nedokážeme ľuďom dôverovať, lebo niekedy to medzi ľuďmi naozaj tak je, že dôvera sa stratí, tak skúsme im aspoň odpúšťať.

Share/Save/Bookmark
 

Verím v Boha - Otca všemohúceho

E-mail Tlačiť PDF

Prvý článok viery...
Čo hovorí filozof Kreeft v knihe Kauza viera od L. Strobela o Bohu ako o všemohúcom:
„Znamená to, že môže urobiť všetko, čo je zmlysluplné, všetko, čo je možné, všetko, čo vôbec má existenciu. Nemôže stvoriť dobré zlo.“ Na námietku spoludiskutujúceho, že teda je všemohúci, ale nemôže urobiť niektoré veci, Kreeft odpovedá: „Práve preto, že je všemohúci, niektoré veci nemôže urobiť. Nemôže urobiť chybu. Iba slabé a hlúpe stvorenia robia chyby.“
„Klasickým argumentom na obranu Boha proti problému zla je to, že je logicky nemožné mať slobodnú vôľu a nemať možnosť morálneho zla. Inými slovami, keď sa Boh už raz rozhodol stvoriť ľudské bytosti so slobodnou vôľou, potom bolo skôr na nich ako na Bohu, či vznikne hriech, alebo nie. Práve toľko znamená mať slobodnú vôľu. Teda v situácii, keď Boh stvoril ľudí, to znamenalo dať šancu zlu a následne aj utrpeniu.“ Kreeftov spoludiskutujúci však „sa nedal“ a pokračoval v diskusii a na vyslovenú vetu zareagoval slovami, že Boh je stvoriteľ zla...., čo by sa teoreticky dala takto vysvetliť Kreeftova veta. A Kreeft znova odpovedá: „Nie, on stvoril možnosť existencie zla, ľudia túto možnosť uviedli do platnosti. Zdrojom zla nie je Božia moc, ale sloboda ľudí.“
Jeho spolubesedník znova argumentoval, prečo potom Boh nestvoril svet bez ľudskej slobody? A on odpovedal: „Pretože to by bol svet bez ľudí. Bolo by to miesto bez nenávisti? Áno. Miesto bez utrpenia? Áno. Ale takisto by to bol svet bez lásky, ktorá je najvyššou hodnotou vo vesmíre. A toto najvyššie dobro by nikdy nemohlo byť zakúsené. Skutočná láska – naša láska k Bohu a naša láska jedného k druhému, musí mať možnosť výberu. A s darom takejto možnosti rozhodnúť sa, prichádza aj tá alternatíva, že ľudia si namiesto dobra vyberú nenávisť.“
... v mnohých situáciách je to na nás, čo si vyberieme. Byť slobodný je snom každého otroka. My nie sme otroci, my sme slobodní, tak využijme našu slobodu správne...

(citácie: L. Strobel: Kauza viera, str. 38-39)

Share/Save/Bookmark
 

Hra "na dôveru"

E-mail Tlačiť PDF

Poznáte detskú hru „na dôveru“? To je hra, kde sa jeden otočí chrbátom a ten druhý stojí za ním. Ten, čo je vpredu, ostane stáť na mieste a sa mu jednoducho hodí do náručia a verí, že ten, čo stojí za ním ho chytí. Ten, ktorý sa hádže do náručia, môžeme povedať, ten, u ktorého sa testuje jeho viera a dôvera nevidí toho, ktorý ho chytá, iba pevne verí, že stojí za ním a ho chytí. Keď som sa dnes zamýšľala nad touto hrou, tak mi z toho vyvstali nejaké otázky. Verím, že je tu niekto, kto ma chytá? Verím, že mi niekto kryje chrbát? Dokážem sa hodiť do Božej náruče? Len tak, ako deti pri hre? Ja sa o to pokúsim a čo vy? wink

Share/Save/Bookmark
 

"Spravodlivý bude žiť z viery"

E-mail Tlačiť PDF

Ako dopadla preventívna prehliadka? Tak ako sme na tom s tou našou vierou? Máme nejaký kaz? Treba nejakú plombu? Alebo je všetko v poriadku? Ak máme všetko v poriadku, gratulujem. Ale..... Tak ako zuby treba umývať denne a dokonca aj viackrát za deň, treba čistiť aj našu vieru. Ak máme viac argumentov „za“ vieru skúsme sa posunúť ďalej. Viera nie je samozrejmosť, viera je dar. A kto mi daroval vieru? Prečo mi ju daroval? Som vďačný darcovi za dar viery? Čo mi prináša viera? Vo Sv. Písme nájdeme viac príkladov, keď viera hrala hlavnú úlohu:
-    viera uzdravila
-    viera vzkriesila
-    viera sa Abrámovi počítala za spravodlivosť
-    viera dáva večný život („aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ Jn 3,12)
ALE
-    viera privádza aj na kríž
-    viera privádza aj ku krížu
Je to veľa, je to málo? Každý sám najlepšie vie, v čom mu viera pomohla, kam ho priviedla a v čom mu možno priťažila. Boh nám verí, veď sme tu na zemi. A čo my? Veríme Bohu?
Sv. Pavol píše: „Spravodlivý bude žiť z viery...“ Rim 1,17
Pre dnešok nám prajem, aby sme z nej dokázali žiť. Aby sme z viery boli živí a nie unavení.

Share/Save/Bookmark
 

Preventívna prehliadka

E-mail Tlačiť PDF

Dnes máme prvú pôstnu nedeľu a pôst sa nám pomaličky rozbieha. V tohtoročných zamysleniach, ak Pán Boh dá, som si povedala, že by sme sa spoločne mohli pozrieť na zúbok našej viere. Prežívame rok viery. K zubárovi by sme mali chodiť každoročne na preventívne prehliadky, tak prečo nezájsť aj s našou vierou na preventívnu prehliadku. V knihe „Kauza viera“ zanietený evanjelizátor Templeton stratil vieru v Boha, alebo môžeme povedať, že sa začal práve zamýšľať nad tým, či Boh existuje? K tejto pochybnosti a k tejto otázke ho priviedol obrázok v časopise, kde videl v africkú ženu, ktorá mala v náručí mŕtve dieťa, krajina bola zmietaná obrovským suchom a jediné, čo tá žena potrebovala pre svoje dieťa, bol dážď. V tej istej knihe sa nad Templetonovým prípadom zamýšľa filozof Peter John Kreeft. A okrem iným vecí Kreeft hovorí: „Tak či tak, každý z nás príde do bodu, keď musí vyjadriť svoj postoj. Viera je aktívna – žiada si odpoveď.“
Možno na úvod by stačilo si urobiť tabuľku a odpovedať si na otázku: Prečo verím?
Ktoré veci hovoria „pre vieru“ a ktoré „proti viere“.

Prajem všetkým požehnaný pôstny čas...

Share/Save/Bookmark
 

Spoločná svätosť

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.20 )

Na Zemi žije už sedem miliárd ľudí. Z toho dve sú kresťania. Život každého z nich, či lepšie povedané – z nás, má byť momentom, ktorý pomáha nekresťanovi nájsť pravú cestu k Bohu a k jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi; samozrejme, že jedine v sile Ducha Svätého, ktorý naše svedectvo využíva, posilňuje a posväcuje. Otázka je však v tom, dovolíme my Bohu, aby nás urobil svojimi svedkami.
Prečo takáta myšlienka na úvod? Chcel by som v tejto úvahe ponúknuť bohatstvo duchovného života tých kresťanov, ktorí sú nám neznámi. Cieľ je jednoduchý – naučiť sa chápať krásu a bohatstvo každého kresťana, a tým viac bratov, s ktorým nás spája história, sviatosti a mnohé iné.

 

Čo robiť?

E-mail Tlačiť PDF

20061026-fishing-korcula„Čo robiť? Ježiša niet; síce vstal, no je aj nie je s nami. Poďme robiť to, čo vieme, aby sme len tak neposedávali so založenými rukami. Veď náš starý spôsob života nebol až taký zlý a rybárov si ľudia za ich poctivú a namáhavú pácu vážia.“
Lenže niečo sa predsa len zmenilo. Akosi im ich to staré remeslo nejde. Žeby sa za tie tri roky, čo chodili s Ježišom, odnaučili loviť rybu. To nie je možné. Tak čo je vo veci? Čo sa zmenilo – siete, loďka, či dokonca ryby sú teraz prešibanejšie?

 

Pochybnosti

E-mail Tlačiť PDF

risen_Jesus1

Komu bolo ľahšie uveriť v Ježiša, apoštolom, či nám? Myslím si, že prijať Ježiša v histórii pred vzkriesením je ľahšie nám, ktorí sa na dané udalosti pozeráme z hory dejín a vidíme všetky úskalia a chyby, ktorých sa dopúšťali apoštoli i iní Ježišovi súčasníci. No po vzkriesení sú vo výhode oni, lebo mali priame dôkazy o všetkom, čo sa stalo. No napriek tomu vidíme, že pochybovali dosť dlho. Apoštolom nestačilo svedectvo žien, ba ani svedectvo niektorých z nich. Dokonca i v prítomnosti samého vzkrieseného Krista zostávajú v tupom úžase, akoby nič také nečakali.

 

Sila žehnania

E-mail Tlačiť PDF
(15 hlasovaní, Priemerná známka: 4.47 )

Kriz_sviece_chlapecVo všetkých chotároch nášho Slovenska vídame na poli či pri ceste kríž, často ozdobený kytičkou poľných kvetov. Je to výraz viery a veľkej úcty našich predkov k znameniu našej spásy. Tieto kríže sú tiež široko - ďaleko viditeľným znakom toho, že naši otcovia nezačali žiadnu prácu bez znamenia kríža. Naše matky neodkrojili chlieb svojim deťom skôr, ako by čerstvý bochník nepoznačili znakom kríža. Naši rodičia značili pred spánkom čielka deťúreniec krížikom a žiadne odlúčenie sa dieťaťa - i dospelého - od domova sa nezaobišlo bez rodičovského požehnania.

 

Ako nájsť BOHA

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Hladat_skrytehoMam priateľa,kvôli ktorému som dnes sadla a začala písať. Nesilím sa do ničoho ani do písania nie, ak nemám nič, čo by ma pálilo v srdci, ale teraz musím sľúbila som to. Tak som vzala  jeho prosbu – zložila som ju k Pánovým nohám. Tento priateľ je hľadajúci. Mladý chlap, ktorému sa pred pár dňami rozpadol vzťah. Veľmi bystrý, inteligentný a zamýšľajúci sa človek, ktorý napriek svojmu mladému veku už urobil celkom slušnú kariéru, ktorej sa ale vzdal kvôli priateľke, ktorá ho teraz opustila. Veľa sa ma pýta na Božie veci a vždy si povieme, že si musíme na seba nájsť čas, lebo je toho veľa o čom rozprávať.

 


Stránka 3 z 4
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie