Hlavná stránka Modlitby Rôzne modlitby Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa

Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa

E-mail Tlačiť PDF
(26 hlasovaní, Priemerná známka: 4.92 )

Dieťa a ruky„Národ, ktorý zabíja svoje deti
je národ bez budúcnosti.“

Ján Pavol II.

Dnes na Zvestovanie Pána vám chcem predložiť veľmi zaujímavú možnosť pomoci deťom, ktoré sa ešte nenarodili a sú v ohrození života. Nazýva sa to „Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa.“ Stretol som sa s touto formou pomoci práve pred niekoľkými dňami tu v Rusku v Irkutsku. Každý, kto chce vstúpiť do tejto Duchovnej adopcie, si musí záväzne a dôkladne prečítať nasledujúce vysvetlenia a informácie až do konca. Je  to veľmi dôležité. O čo konkrétne ide?

Čo je to duchovná adpocia nenarodeného dieťaťa?

Je to modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone jeho matky (interupciou, abortom, umelým ukončením tehotenstva). Výber dieťaťa nechávame na Boha s dôverou, že On vyberie to, ktoré to najviac potrebuje. Jeho meno sa dozvieme až po svojej smrti. Táto modlitba trvá 9 mesiacov. Spočíva v každodennej modlitbe jedného desiatka ruženca (radostného, bolestného, slávnostného alebo ruženca svetla) a takisto v špeciálnej modlitbe za Bohom vybrané dieťa a jeho rodičov. K modlitbe možno pripojiť vlastnými slovami sformulované dobrovoľné predsavzatia obetované za dieťa a jeho rodičov.

Aké môžu byť dobrovoľne pridané predsavzatia?

Medzi takéto dobrovoľne pridané predsavzatia sa radia: častá sv. spoveď a sv. prijímanie, adorácie, čítanie Sv. Písma, pôst o chlebe a o vode, boj s nezdravými zvykmi a závislosťami (cigarety, alkohol a iné), pomoc biednym a chudobným, ďalšie modlitby ako litánia, novény, celý ruženec, alebo iné rôzne ružence (milosrdenstva, oslobodenia a pod.). Treba však hľadieť na vaše reálne možnosti, aby stanovené predsavzatia boli splniteľné a aby sa naozaj dodržali. Tieto pridané predsavzatia nie sú záväzné.

Ako vznikla duchovná adopcia?

Duchovná adopcia vznikla po zjaveniach vo Fatime ako odpoveď na výzvu Matky Božej modliť sa ruženec, kajať sa a odprosovať za hriechy, ktoré najviac rania jej Nepoškvrnené srdce. V roku 1987 začala táto myšlienka existovať v Poľsku, kde sa aj objavilo prvé centrum Duchovnej adopcie vo Varšave. Odtiaľ sa rozšírilo aj do ďalších krajín sveta.

Aké je ovocie Duchovnej adopcie?

Duchovná adopcia efektívne a spoľahlivo lieči hlboké rany spôsobené hriechom interupcie (abortu). Pomáha matkám nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie do ich sŕdc. Ako veľmi konkrétny nezištný osobný dar (modlitba, obeta, pôst) pomáha (hlavne mladým ľuďom) vypestovať si charakter, bojovať s vlastným egoizmom, objaviť radosť zodpovedného materstva a otcovstva, ktoré uschopní týchto mladých vidieť lásku a sex Božími očami. Učí systematickej modlitbe a užitočnej činnosti, posilňuje kontakt s Bohom. Pomáha nájsť hlboký zmysel asketických cvičení. Môže sa stať dôvodom zrodu spoločnej modlitby a obety lásky v rodinách (ak sa do tejto adpocie zapojí napr. veľká časť rodiny a spoločne sa modlia každodennú modlitbu za dané dieťa a jeho rodičov...).

Kto si môže duchovne adpotovať nenarodené dieťa?

Každý človek – veriaci, rehoľníci, kňazi či biskupi, muži či ženy, starí či mladí v akomkoľvek veku. Jedine u detí je prijímaná táto duchovná adpocia iba pod vedením a starostlivosťou ich rodičov.

Koľko krát sa môžem rozhodnúť duchovne si adpotovať dieťa?

Koľkokrát chceš, ak dodržíš predchádzajúce podmienky duchovnej adopcie.

Treba každý raz dávať Bohu sľub?

Áno.

Možno si adoptovať naraz viac detí?

Nie, iba jedno.

Vieme, akej národnosti bude adpotované dieťa?

Nie, dieťa vyberá Boh, my sa modlíme.

Je nejaká istota, že Boh vypočuje moju modlitbu?

Naša istota sa vždy opiera o vieru v Božiu všemohúcnosť a neohraničené Božie milosrdenstvo. Len Boh dáva život a jeho vôľou je, aby každé počaté dieťa žilo a bolo obklopené láskou rodičov.

Je potrebné dať sľuby Duchovnej adopcie slávnostnou formou výlučne v kostole v prítomnosti kňaza?

Odporúča sa, aby sľuby boli dané v slávnostnej forme v prítomnosti kňaza, hoci ich možno dávať aj súkromnou formou – sami bez prítomnosti kňaza. Aj v jednom aj v druhom prípade je však dôležité, aby ste o tomto svojom rozhodnutí najprv informovali svojho spovedníka – kňaza, ktorý vám tento sľub buď dovolí alebo zamietne. Sľub je totiž vážna vec pred Bohom a z jeho nedodržania sa musí človek spovedať, ako z hriechu. Ak vám tento sľub váš spovedník dovolí, dohodnete sa na forme tohto sľubu. Ak ho však váš spovedník, poznajúc váš duchovný stav zo spovedí, zamietne, ste povinní ho poslúchnuť a nedávať Bohu tento sľub. Po takomto zamietnutí sľubu vašim spovedníkom a takisto aj vtedy, ak sami bez kňaza uvážite, že nie ste schopní takýto sľub dodržať, potom sľub nedávate, ale môžete sa súkromne modliť za dieťa, ktorého výber ponecháte na Boha, no už nie formou sľubu, daného Bohom. Budú to len jednoduché modlitby za takto Bohom vybrané dieťa a jeho rodičov. Aj takéto modlitby veľmi pomôžu dieťaťu a jeho rodičom. Dôverujte svojmu spovedníkovi, ktorý vám to zamietne. Pozná vašu dušu, vie, či ju možno zaťažiť sľubom pred Bohom alebo nie.

Je to hriech, ak sa v jeden deň zabudnem pomodliť stanovené modlitby za dieťa?

Zabudnutie sa nepočíta ako hriech. Hriech je len vedomé, dobrovoľné a slobodné odmietnutie splnenia sľubu daného Bohu (vedome lenivosťou, opovrhnutím sľubom alebo vedomým odmietnutím splniť sľub a pod.). Všetko však záleží od okolností, v ktorých sme nesplnili sľub daný Bohom. Každé takéto nedodržanie sľubu treba konzultovať so svojim spovedníkom, ktorý vám povie, ako máte postupovať ďalej. Ak ste na seba po konzultácii so spovedníkom takýto sľub vzali, treba to brať ako veľmi serióznu a vážnu záležitosť.

Ak sa dlhý čas niekto nemodlí za nenarodené dieťa, preruší sa Duchovná adopcia?

Dlhá prestávka (mesiac alebo dva mesiace) prerušuje Duchovnú adopciu. V takom prípade treba obnoviť sľub a snažiť sa ho tentokrát naozaj splniť. V prípade kratšieho prerušenia treba pokračovať v Duchovnej adopcii, zmnožiac modlitby o presný počet tých modlitieb, ktoré boli vynechané v čase prerušenia modlitby.

Môžu sa rozhodnúť duchovne adpotovať dieťa aj ľudia mimo cirkevného manželstva?

Áno, môžu ale oddelene. Rovnako môžu duchovne adoptovať aj rozvedení ľudia.

Môžu si duchovne adoptovať dieťa aj tie osoby, ktoré sa nezúčastnili prípravy – chorí, invalidi a prestarnutí ľudia?

Áno, môžu súkromnou formou.

Ako možno dať sľub súkromnou formou?

Treba prečítať formulu sľubu (dobré by bolo, keby sa to dialo pred ukrižovaným Kristom alebo pre ikonou Panny Márie) a od toho momentu nasledujúcich deväť mesiacov sa treba modliť slobodne vybraným ľubovoľným desiatkom ruženca (jedného zo štyroch ružencov: radostný, bolestný... atď) v úmysle za dieťa, ktoré je v nebezpečenstve zabitia v lone svojej matky, a za jej otca a matku. Odporúča sa zapísať si dátum začiatku a ukončenia týchto modlitieb duchovnej adopcie.

Formula sľubu Duchovnej adopcie:

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ (Mt 11, 25-26)

Opakovať za kňazom, alebo sám v jeho prítomnosti (alebo pri súkromnej forme sám pred Ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny Márie):

„Presvätá Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou priniesť pomoc novopočatým deťom, ja ........................... (meno) prijímam vážne rozhodnutie a sľubujem, že od .................. (dnes, zajtra, dátum) si beriem do Duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná iba Boh, aby som sa 9 mesiacov, každý deň modlil(a) za záchranu jeho života, a takisto za spravodlivý a zákonný život po jeho narodení.
Týmito modlitbami sú:
-    jeden desiatok ruženca
-    moje slobodné predsavzatie (ak si nejaké zvolil)
-    modlitba, ktorú sa dnes prvý krát pomodlím:

„Pane Ježišu, prostredníctvom tvojej Matky Márie, ktorá ťa s láskou porodila, a taktiež prostredníctvom Svätého Jozefa, človeka dôvery, ktorý sa o teba staral po tvojom narodení, prosím ťa za to dieťa, ktoré som si duchovne adoptoval(a), no život ktorého je v nebezpečenstve smrti. Prosím ťa, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby zachránili život svojmu dieťaťu, ktoré si im ty sám vybral a poslal. Amen.“

Ján Pavol II. povedal o nenarodených deťoch:
„Človekom je aj nenarodené dieťa. Veď Kristus sa privilegovaným spôsobom stotožnil s najmenšími (Mt 25,40). Ako teda nemožno vidieť Jeho osobitnú prítomnosť ešte v nenarodenom, medzi všetkými stvoreniami najmenším, najslabším, bez najmenšej možnosti a prostriedku ochrany, dokonca hlasu, ktorý by mohol pozdvihnúť na protest proti porušovaniu jeho základného práva na život.“

Preto aj ten, kto sa postaví na ochranu najmenších spomedzi všetkých stvorení, stavia sa na ochranu samého Boha. A toto je už dostatočná príčina, aby sme postavili všetky naše sily na ochranu našich ešte nenarodených bratov a sestier.

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie