Hlavná stránka

Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 4.25 )

Erko-misieMilí priatelia, projekt Dobrovoľníci pre Afriku úspešne pokračuje aj v roku 2011 v rámci Programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Teší nás, že do Kene môžeme v lete poslať až 6 dobrovoľníkov na obdobie 3 mesiacov. Ak by ste sa chceli dozvedieť o projekte viac, prečítajte si nasledujúce informácie a v prípade záujmu sa prihláste do 20. februára 2011.

 

 

Ponúkame:

- 3-mesačnú dobrovoľnícku prácu v Keni v projektoch pre chudobných a marginalizovaných

- Jedinečnú skúsenosť práce v novej kultúre a v oblasti rozvojovej spolupráce

- Možnosť osobne prispieť k napĺňaniu Miléniových rozvojových cieľov

- Prípravu na prácu v danom projekte a život v Keni

- Úvodnú orientáciu v Nairobi a uvedenie do projektu

- Kontinuálne sprevádzanie počas priebehu projektu

- Priebežné a záverečné zhodnotenie

- Možnosť následnej spolupráce s eRkom

- Získanie YouthPass

Profil dobrovoľníka:

- Vek 21-30 rokov

- Bez predchádzajúcej skúsenosti EDS

- Schopnosť komunikovať v angličtine

- Voľno počas 3 letných mesiacov (polovica júna – polovica septembra 2011)

- Ochota cestovať do Kene a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými a po návrate sa podeliť o svoje skúsenosti s inými

- Schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam a životnému štýlu

- Záujem o problematiku rozvojovej spolupráce

- Osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa

- Výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými a aktivita v Dobrej novine

Projekty, v ktorých budú dobrovoľníci pracovať:

Erko-misie2

Hostiteľskou organizáciou v Keni je Development Kenya Action (známa aj ako „DKA &eRko Support Office Nairobi). Táto organizácia je zodpovedná za monitoring a sprevádzanie rozvojových projektov, ktoré v Keni finančne podporuje Dobrá novina a rakúska Trojkráľová akcia (DKA). S hostiteľskou organizáciou už spolupracujeme niekoľko rokov a jej zamestnanci majú veľa skúseností s podporou a sprevádzaním dobrovoľníkov z rôznych krajín. V Keni bude za dobrovoľníkov zodpovedná riaditeľka kancelárie Jane Akach a ako miestny koordinátor a mentor bude pôsobiť Slovenka Danica Olexová, ktorá žije a pracuje v Nairobi od marca minulého roku. Danica bude s dobrovoľníkmi aj počas týždňovej prípravy priamo v Nairobi po príchode do krajiny a bude im k dispozícii počas celého pobytu.

Projekty, v ktorých môžu dobrovoľníci pracovať sú nasledovné:

- Stredná internátna škola pre chlapcov v Marsabit na severovýchode Kene. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do práce v knižnici, záujmovej činnosti po škole a do prípravy rozličných počítačových kurzov počas školských prázdnin (mesiac august). Tiež je tu možnosť zapojiť sa do rozličných poľnohospodárskych prác a pomôcť slabším študentom s rozličnými predmetmi. Za školu je zodpovedná rehoľa Školských bratov.

- Projekty rehole sestier Dobrého pastiera určené znevýhodneným ženám a dievčatám v Nairobi a Embu. Tu bude možné sa zapojiť do práce so ženami v krízových centrách, učiť ich rôzne ručné práce, či pomôcť s administratívou a prípravou propagačných materiálov. (pre viac informácií o projekte si pozri podstránku Svedectvá dobrovoľníkov – rok 2010 – Lucia Molnárová).

- Projekt zameraný na obyvateľov slumov Kware v Ongata Rongai. Dobrovoľník tu bude spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi, ktorí organizujú tréningy pre rodiny postihnuté HIV/AIDS, pomáhajú jednotlivcom i skupinám s drobným podnikaním či inými ekonomickými aktivitami a prostredníctvom sponzoringu umožňujú desiatkam deťom navštevovať školu od škôlky až po strednú školu. Projekt realizuje rehoľa Evangelizing Sisters of Mary.

- Projekt knižnice a študovne mládežníckej skupiny KAYA v slume Kayaba v Nairobi. Dobrá novina podporila výstavbu knižnice a študovne, ktorá má byť ukončená v januári 2011. Dobrovoľník môže pomôcť pri prevádzke knižnice a spolupracovať s mládežníckou skupinou na príprave ďalších aktivít a seminárov určených mladým ľuďom.

- Práca s fyzicky a mentálne postihnutými deťmi v Kitale, Bungome a v Lokichare. Dobrá novina podporuje v Keni viacero centier pre postihnuté deti. Pomoc dobrovoľníkov pri práci s deťmi je tu vždy vítaná. Prvou dobrovoľníčkou, ktorá pracovala s týmito špeciálnymi deťmi bola v roku 2010 Mirka Triznová (pre viac informácií o projekte si pozri podstránku Svedectvá dobrovoľníkov). Za realizáciu projektov sú zodpovedné miestne diecézy alebo rehoľa Sestier sv. Františka.

- Práca s deťmi a študentmi v St. Mary’s Boy Secondary School and Rescue Centre v Nyeri. Tu je vítaná najmä práca s deťmi, ktoré žili istý čas na ulici a preto potrebujú dobehnúť učivo viacerých ročníkov i pomôcť s čítaním a písaním. Pre tieto deti je v projekte špeciálna trieda, ktorú vedie jedna učiteľka. Kvôli rôznym potrebám detí je individuálny prístup k deťom veľkým prínosom. Projekt realizuje rehoľa Školských bratov (pre viac informácií o projekte si pozri podstánku Svedectvá dobrovoľníkov – 2007 Katka Farkašová a Aďka Šterbáková a 2006 Robko Imrišek a Miško Šerík).

Projekt, v ktorom bude dobrovoľník pracovať sa vyšpecifikuje priebežne počas prípravy na základe profesijného zamerania dobrovoľníka a jeho osobných zručností ako aj potrieb partnerov Dobrej noviny v Keni.

Ako sa možno prihlásiť:

Prihlášku – motivačný list a životopis (obe napísané v anglickom jazyku) – je potrebné poslať do 20. februára 2011 na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Priebeh projektu:

Informačné stretnutie pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu bude 4.-6. marca 2011. Na tomto stretnutí bude možné sa stretnúť s niektorým z predchádzajúcich dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v Keni, bližšie predstavíme projektovú prácu Dobrej noviny v Keni i program Európskej dobrovoľníckej služby. Tu sa tiež uskutoční osobný pohovor so všetkými záujemcami a preto je nutné sa tohto víkendového stretnutia zúčastniť. Bližšie informácie o mieste a priebehu stretnutia budú záujemcom priebežne komunikované.

Po informačnom stretnutí vyberie organizačný tím zodpovedný za realizáciu projektu 6 dobrovoľníkov, ktorých životopisy a motivačné listy budú zaslané hostiteľskej organizácii. Vybraní dobrovoľníci sa následne zúčastnia dvoch víkendových prípravných stretnutí, kde sa bližšie oboznámia s nasledovnými témami: Program Mládež v akcii, práva a povinnosti dobrovoľníka, ako aj vysielajúcej a hostiteľskej organizácie; kultúra, inkulturácia a komunikácia; identita (osobná, národná, transnárodná, identita dobrovoľníka,…); história misijnej činnosti; rozvojová pomoc, Miléniové rozvojové ciele a rozvojové dobrovoľníctvo; bezpečnosť; zdravie a osobná starostlivosť; príprava na pracovný deň. Okrem toho si dobrovoľníci počas víkendov osvoja základy svahilčiny a dostanú všetky potrebné praktické informácie ohľadom projektu v ktorom budú pôsobiť, očkovania, poistenia, vybavovania víz, vreckových peňazí, balenia sa pred odchodom, a iné. Počas víkendov bude opäť možnosť rozprávať sa s bývalými dobrovoľníkmi a naučiť sa viaceré krátke voľnočasové hry.

Samotná dobrovoľnícka práca pozostáva z 3 mesiacov (polovica júna – polovica septembra). Presný termín jej začatia a ukončenia bude dohodnutý s dobrovoľníkmi na prvom prípravnom víkende, pričom nie je možné poslať dobrovoľníkov na kratšie obdobie. Úvodný týždeň v Nairobi je venovaný príprave na prácu v projekte a základnej orientácii v novom meste, v novom kultúrnom prostredí, bezpečnosti, ako aj informáciám a návštevám projektov podporovaných DN, a krátkemu kurzu svahilského jazyka. V strede dobrovoľníckeho pobytu zorganizuje hostiteľská organizácia 2-dňové spoločné hodnotenie pre dobrovoľníkov, na ktorom budú môcť dobrovoľníci zhodnotiť svoje pôsobenie v projekte, podeliť sa so zážitkami a vymeniť si získané poznatky a skúsenosti. Na konci dobrovoľníckej práce bude záverečné ½ dňové stretnutie zamerané na celkové vyhodnotenie novej skúsenosti dobrovoľníkov a zdieľanie získaných zručností. Dobrovoľníkom bude pripomenutý aj možný ponávratový kultúrny šok a na jeho ľahšie prekonanie bude dobrovoľníkom doporučené nechať si dostatočné dlhý čas na adaptáciu a sebareflexiu.

Po návrate na Slovensko, v priebehu 2 mesiacov, absolvujú dobrovoľníci Hodnotiace stretnutie, na ktorom sa budú môcť dobrovoľníci opäť stretnúť, s odstupom času vyhodnotiť celý projekt od prípravy až po ponávratovú podporu a dohodnúť sa na ďalších spoločných aktivitách a zorganizovaní rozvojového seminára. Možnosti podelenia sa so svojimi skúsenosťami budú dobrovoľníkom komunikované priebežne, pričom počas prípravy DN (september – až december) sa organizuje veľa seminárov, kurzov a stretnutí, na ktoré sú dobrovoľníci vždy pozývaní a ich prezentácie sú veľmi vítané. Neskôr sa dobrovoľníci zapoja aj do prípravy nových dobrovoľníkov v roku 2012 a je dosť pravdepodobné, že eRko bude kontaktovať dobrovoľníkov ešte aj niekoľko rokov po ich návrate na Slovensko.

Náklady spojené s realizáciou projektu (očkovania, letenka, víza, zdravotné poistenie, jazyková príprava, ubytovanie, strava, vreckové, miestne cestovné, príprava na mieste i hodnotiace stretnutie počas dobrovoľníckej služby v Keni) sú hradené z grantu Programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba.

eRko odporúča, aby každý dobrovoľník prispel na náklady, ktoré nie sú hradené z grantu EDS (prípravné stretnutia na Slovensku, časť letenky a hodnotiace stretnutie po návrate) jednorazovým dobrovoľným príspevkom vo výške 250 Eur. Finančná situácia dobrovoľníka však nie je prekážkou prihlásiť sa do programu a môže sa riešiť individuálne s daným dobrovoľníkom.

V prípade ďalších otázok napíšte Email na: dobrovolnici (zavinac) erko.sk .

Tešíme sa na vás a vaše prihlášky.

eRko, Dobrá novina

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor eRka a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Zdroj: Dobrá Novina

 

 

Share/Save/Bookmark


feed2 Komentáre
kamila
05. September 2011
95.103.96.177
Hodnotenie: +4

chcela by som sa opytat ci sa nieco podobne do afriky nekona aj v roku 2012. dakujem

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
Beata
03. January 2013
88.212.37.132
Hodnotenie: +3

chcela by som sa opytat ci taketo dobrovolnictvo na 3 mesiace robite kazdy rok ?? mam 19 rokov zatial, no ak budem mat 21 chcela by som robit takuto dobrovolnicku..dakujem

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 
Autor tohto článku: eRko už nemá viac článkov okrem tohoto jediného.Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Aktuality

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie