Hlavná stránka

Krížová cesta s Jánom Pavlom II. (Koloseum 1989)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jan Pavol IIKrížová cesta s Jánom Pavlom II., ktorú celebroval v rímskom Koloseu na Veľký piatok roku 1989

Bratia a sestry, "krížová cesta" je cestou, po ktorej prišiel Ježiš verný Otcovmu vykupiteľskému zámeru. A ešte stále pokračuje na tejto ceste v živote svojich učeníkov: skrze nich vo svojej Cirkvi Ježiša ešte stále odsudzujú na smrť, pozbavujú Ho šiat, posmievajú sa Mu, križujú Ho.

Prosme Ducha Svätého o milosť, aby sme rozjímali o Kristovom umučení, ktoré trvá podnes: aby sme prešli nasledujúce zastavenia krížovej cesty a aby sme s Ježišom a tak ako On sa vložili do uskutočnenia Božieho zámeru, ktorý naplno oslobodzuje človeka.

Svätý a milosrdný Otče, daj nám s vierou a láskou rozvažovať o krížovej ceste, aby sme ako účastníci Kristovho utrpenia spolu s Ním vstúpili do Tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

I. zastavenie

Ježiš odsúdený na smrť

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Hla, s Ježišom stojíme tu, uprostred rozvalín Impéria, ktoré si prisvojilo právo odsudzovat alebo udelovat slobodu. Uprostred rozvalín pozemských královstiev, pomínajúcich sa mocností cez veky zaznieva Pilátov hlas odsudzujúci Ježiša na smrt. Ozvena hlasu rímskeho prokurátora sa nesie cez veky spolu s Ježišovými slovami: "...Na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, pocúva môj hlas."

Dnes sme sem prišli, aby sme nacúvali hlasu Ježiša: odpovedi pravdy a života pre každého z nás; aby sme sa vzopreli tým, ktorí sa ironicky opytujú: "Co je pravda?" a potom skepticky odchádzajú, necakajúc na odpoved. Spravodlivého vydávajú na smrt.

Modlitba

Pane Ježišu, Ty si nevinnost odsúdená neprávostou; pravda znevážená lžou. Pane, odpust nám naše viny, lebo ony to spôsobili, zachrán naše svedomie od nástrah pochybovania, od útrap skepsy, od zlocinu nespravodlivých súdov. Tam, kde vládne kultúra smrti, kde sa zlostí vražedná nespravodlivost, prebud vo svojich uceníkoch nový zápal na obranu života. Tebe, Ježišu, Spravodlivý, Svätý Bože, cest a sláva naveky. Amen.

II. zastavenie

Ježiš obtažený krížom

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kristus, berúc kríž na svoje plecia, vkrocil do bolesti a samoty všetkých ludí, ktorí vedia, že onedlho zomrú, ci trvajú v krci posledných múk. Na pustatinách súcasného sveta Kristova bolest - nový ohnivý ker blcí a nezhára. To On jazykom tajomného ohna oslobodzujúcej lásky vyzýva: "Vezmite na seba moje jarmo a ucte sa odo mna, lebo som tichý a pokorný srdcom... Moje jarmo je príjemné a moje bremeno lahké."

Modlitba

Ježišu, náš Vykupitel, na Tvoje plecia sa už opiera kríž ocakávaný, vytúžený, prijatý s láskou: je pripravený oltár Tvojej obety, katedra najdôstojnejšej náuky, tribunál milosrdenstva a odpustenia. Daj, aby mocou Tvojej milosti aj kríž, ktorý dennodenne prijíma každý z nás, bol vyjadrením lásky a služby, pramenom múdrosti, nástrojom spolocenstva a pokoja. Tebe, Ježišu, osamotený pod tarchou kríža, cest a sláva naveky. Amen.

III. zastavenie

Prvý pád

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pán Ježiš, súhlasiac padnút na zem, ponižujúci pád naplna velkostou: nemá síl nepadnúc na zem Ten, ktorý ju stvoril. Tarcha hriechu sveta zrazu Ho povalila na ceste k smrti. A predsa On padá dobrovolne, chce zakúsit, ako skonáva clovek, chce z kríža, ktorý nesie na pleciach, postavit pre nás bránu raja. Ked Pán Ježiš sa dvíha po páde, smrt sa chveje a nás strháva so sebou moc Jeho milosrdenstva.

Modlitba

Pane Ježišu, skrze lásku si vzal na seba naše slabosti; skrze lásku si padol, nemajúc už síl, na zem - na kalvárskej ceste; z lásky si sa hned nato dvihol, aby si splnil Otcov zámer. Bud nám, ó Pane, spolocníkom na ceste, ktorý vedie do královstva života, podopieraj nás, ked sa nám šmýka noha, ked nás zviera strach, ked nás deptá únava. Tebe, Ježišu, solidárny s clovekom v slabosti, cest a sláva naveky. Amen.

IV. zastavenie

Stretnutie s Matkou

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Aj dnes Ta vidíme, Panna, Matka Cirkvi, uprostred zástupu žien poznacených bolestou: matiek, žien a dcér ludí väznených za to, že bránili pravdu a spravodlivost. Ved práve dostali potajomky správu a vežia na miesta, kde možno stretnú synov, mužov a bratov, aby si s nimi vymenili krátky pohlad lásky a súcitu: chvíla, ktorá vie zachránit nádej na celý život. Takže aj Ty, Ježišu, vymeniac si pohlad s Matkou - bolo v nom povzbudenie, odvaha i láska - šiel si dalej svojou cestou, sklánajúc sa od vycerpania mucením; a predsa v mrazivej hrôze z blížiacej sa smrti si cítil teplú blízkost matkinej prítomnosti.

Modlitba

Bud pozdravená, Panna stretnutia, Podopierajúca pohladom, Verná ucenícka, Matka s prebodnutým srdcom. Bud aj blízko nás, Tvojich detí, ked krácame na Kalváriu a ked nám zacnú chýbat sily, ked sa prebúdza pochybnost alebo ked sa cesta stáva pritemnou; vzhliadni na nás svojím zrakom matky, sestry, aby sme, posilnení Tvojím pohladom, šli po ceste Jeho uceníkov ta, kde nás caká Kristova Pascha. Tebe, Panna, Matka mužná v bolesti, naša cest a naša láska naveky. Amen.

V. zastavenie

Šimon z Cyrény prinútený niest Ježišov kríž

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jeruzalemský chodec, ktorý nemáš cas pre blížneho, tak ako ho dnes nemá väcšina z nás, Šimon z Cyrény, prinútený silou niest tarchu kríža za Ježiša, ktorý už nevládal. Nie z vlastnej vôle, Šimon, lež skrze skúsenost s krížom poznal si Pána, máš úcast v Jeho vykupitelskej muke. Vkrociac na Kalváriu, v miere ako si vpadal do rytmu Kristových krokov, tvoje srdce zacínalo živšie búšit - nielen z námahy, lez aj zo súcitu. Aj tam, kde sa prebúdzal súcit, Šimon z Cyrény, rozkvitla aj tvoja láska k Ježišovi z Nazaretu. Kiežby nik z nás nepremárnil šancu danú cloveku z Cyrény: prinútený poslúžit, nech nájde v nej slobodu lásky.

Modlitba

Milosrdný Ježišu, daj nám rovnakú milost, akú si udelil Šimonovi z Cyrény: vkrocit s Tebou na Kalváriu s rovnakou horlivou starostou o slávu Otca, s rovnakou vášnou vykúpit cloveka; milost niest s Tebou kríž prijatím na seba bolesti Toho, ktorý trpí, utlácaný zlom a nespravodlivostou, gniavený násilenstvom. Tebe, Ježišu, ustatý pod tarchou kríža, silný v slabosti, cest a sláva naveky. Amen.

VI. zastavenie

Veronika utiera Ježišovi tvár

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronika, jeruzalemská žena, vedela si sa odvážne predrat cez prstenec stráže, aby si utrela od krvi a potu Ježišovi tvár. On ti opätoval prejav lásky, zanechajúc na rucníku odtlacok svojej tváre, ktorej crty sa nepodarilo vystihnút ani velkým umelcom. Lútostivá a mužná žena, Veronika: si vyslankyna všetkých, ktorí milujú s odvahou, ktorí - aj dnes - prinášajú úlavu Kristovi trpiacemu v cloveku pourážanom, unavenom, zranenom. "Tmavnúce plátno v tvojich rukách pritahuje nepokoj sveta" - hovorí básnik. Veronika, na tvojom rucníku odtlacená stmavnutá od krvi svätá tvár bude premenená vo svetle Paschy a každý clovek uzrie v Synovej žiare Otcovu slávu.

Modlitba

Pane Ježišu, ktorý si odrazom Otcovej slávy, vzhliadni na nás zrakom plným láskavosti, ktorý odpúšta, obnov v nás Boží obraz zviditelnený skrze krst: do našich znecitlivených svedomí vlej nepokoj, prebud našu umdletú vôlu, aby sme šli za Tebou, udri na skrúšené srdcia pecat Tvojho pokoja. Tebe, Ježišu, Ty pravá ikona Otca, dielo Ducha, všetka cest a sláva naveky. Amen.

VII. zastavenie

Druhý pád

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kristus padá po druhý raz a po druhý raz vstáva; napína všetky sily, aby šil dalej, aby do konca znášal osud cloveka. V onom páde na zem Ježiš je s tými, ktorí trpia a ktorí padajú: s chorými, ktorí sú blízko zrútenia v dôsledku návratu bolesti; s väznami svedomia, ktorí strácajú istotu pre svoju pravdu v dôsledku zosilneného prenasledovania. V onom páde na zem sa Ježiš stáva oporou väznom zlozvykov, ktorí sa ich už zbavili, a potom znova im podlahli, je posilou pre tých, ktorí v dôsledku neprestajných útrap zapochybovali o Bohu. Ježiš sa dvíha po páde, Hla, Dobrý Pastier vedie roztrácajúce sa ovce - ako vlky Ho obkolesuje zberba ukrutných ludí. On pokracuje vo svojej ceste, aby obetoval život za prvých aj za druhých, za všetkých.

Modlitba

Pane Ježišu, daj nám milost dvíhat sa po pádoch, aby sme šli za Tebou po ceste, ktorá vedie ku Krížu, oltáru Tvojej obety. Daj, aby sme spolu s Tebou mohli byt blízko toho, ktorý trpí, ktorý padá, pochybuje, je zúfalý; aby sme zmiernili jeho bolest, rozptýlili jeho pochybnosti, ulavili jeho utrpeniu. Tebe, Ježišu, ktorý si padol na zem a z útrob zeme si zmrtvychvstal, cest a sláva naveky. Amen.

VIII. zastavenie

Jeruzalemské ženy placú nad Ježišom

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jeruzalemské ženy, šli ste za Ním, prvé z obrovského zástupu ludí krácajúceho v nekonciacej sa podnes púti Cirkvi na Kalváriu. Vo vašom placi zaznieva nárek smútocných piesní, spievaných na všetkých kontinentoch v každom case dejín. To je plac Oblúbenkyne súcitiacej s Kristom v bolesti. A my, Tvoja dnešná Cirkev, synovia jeruzalemských dcér, s pokorou nacúvame upozorneniam, ktoré k nám dochádzajú cez veky: "Dcéry jeruzalemské, neplacte nado mnou, ale placte samy nad sebou a nad svojimi detmi." Božím darom sú slzy, ktoré spôsobujú úlavu v utrpení, prinavracajú pokoj ducha a srdca lutujúcim hriechy; slzy, ktoré dnes omývajú srdcia vašich synov, jeruzalemské dcéry.

Modlitba

Pane Ježišu, ktorý si plakal nad Jeruzalemom odmietajúcim prijat dar Tvojho pokoja, nedovol, aby iné odmietnutia sa stali prícinou dalších ruín. Udel nám dar slz; dar placu nad našimi hriechmi, ako aj celého sveta, aby sa obmäkcili zatvrdnuté srdcia a vydali ovocie svätosti a spravodlivosti. Tebe, Ježišu, Muž Bolesti s tvárou poznacenou krvou, slzami a potom, cest a sláva naveky. Amen.

IX. zastavenie

Tretí pád

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Náš Pán padá na zem, akoby sa chcel s nou rozlúcit, zanechávajúc jej ako dar obetu zadostucinenia za naše hriechy. Ježiš padá na zem presiaknutú hriechom, plnú pýchy a lži, ale aj svätosti, lebo Ona podstúpil s nami náš clovecí osud. Syn Boží padá na misku váhy spravodlivosti, spôsobuje, že preváži bremä milosrdenstva: Jeho dobro prevažuje naše zlo, Jeho mužnost prevažuje našu nicomnost. Vstávajúc Ježiš vlieva dôveru do srdc ludí strácajúcich nádej; dáva moc tým, ktorí ponorení do zla - bezmocní, oslabnutí - zapochybovali o tom, že sa budú môct dvihnút.

Modlitba

Pane Ježišu, ešte raz si padol na zem, aby si ešte raz vydal svedectvo, že si si nás zamiloval. Ucin, Pane, aby sme pochopili a uviedli do svojho života protiklady Tvojho evanjelia: kraluje ten, kto slúži bratom; zachováva si život ten, kto ho stratí; a povýšený do slávy je ten, kto sa sklána nad ludskou biedou. Tebe, Ježišu, padajúci po tretí raz na krížovej ceste, tebe, ktorý sedíš po pravici Otca, cest a sláva naveky. Amen.

X. zastavenie

Ježiš pozbavený šiat

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ked strhli šaty z Ježišovho tela, za slnecného jasu všetci zazreli stopy po bicovaní a palicovaní. Niektorých tento pohlad rozveselil, iní sa Mu zacali posmievat a zlorecit. Tí, ktorí Ho milujú, nech si zakryjú oci! Možno Ho vtedy spozorujú na našich cestách, ako ide s nahým davom miliónov ludí hnaných do plynových komôr, spozorujú Ho uprostred malomocných, ktorí zomierajú od hladu, uprostred nevyliecitelne chorých, uprostred obetí farizejstva bohatého sveta. Na všetkých týchto miestach neštastia a smrti je Kristus v pletencoch svojich krvavých jeziev, ked Ho pozbavujú šiat, pripravený na boj so smrtou. Nech teraz otvoria oci tí, ktorí Krista milujú.

Modlitba

Pane Ježišu, daj, aby sme pochopili a prežívali tajomstvo Tvojho pozbavenia šiat: strhli z Teba šaty, aby sme Ta mohli priodiet v každom cloveku, ktorého olúpili o dôstojnost; aby sme, vzdajúc sa každého násilia a každoho pokrytectva, obliekli si šat pravdy a umiernenosti. Tebe, Ježišu, pozbavený šiat, odetý do majestátu božstva, cest a sláva naveky. Amen.

XI. zastavenie

Ježiš pribitý na kríž

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. 
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Naše rozjímanie o umucení Pána Ježiša nikdy nie je dokonalé, vždy má svoje hranice, lebo aj my máme spoluúcast na zlocine, lebo aj my sme vinníkmi. Den za dnom, noc za nocou pribíjame Ježiša na kríž naším zlom a lahostajnostou i osudu blížnych. My, vinní, ako môžeme pochopit bolest drviacu Kristovo telo na kríži? My, spolutrýznitelia, ako môžeme porozumiet vykupitelskej hodnote kríža? No záchranou aj pre nás je ukrižovaný Ježiš: treba len obrátit zrak k Nemu s prostotou lotra, ktorý skonávajúc vedla Krista, dojatý a plný lútosti úpenlivo prosí: "Ježišu, spomen si na mna, ked prídeš do svojho královstva."

Modlitba

Ježišu, v Tebe, v Tvojom poslednom výdychu je naša nádej; v muke Tvojej agónie naša sila; v Tvojom slove odpustenia naša záchrana. Pane Ježišu, spomen si na nás v hodine úzkosti a skúšky. Ježišu, spomen si na nás. V hodine pochybností a bázne. Ježišu, spomen si na nás. V hodine našej smrti. Ježišu, spomen si na nás. Tebe, Ježišu, ked z Tvojich prebitých dlaní sa rinie krv, ktorá omýva a vykupuje - cest a sláva naveky. Amen.

XII. zastavenie

Ježiš umiera na kríži

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. 
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Kristus zápasí so smrtou. Bojuje ako clovek, ktorého opúštajú sily. Bojuje s nou ako Boh, proti ktorému sa rozbesnili pekelné sily. Duchovní sa rúhajú, dav a vojaci sa posmievajú; nebo sa zatmieva, zem sa chveje. Úzkost skonávania vytrha z Ježišových úst výkrik: "Bože môj, Bože môj, preco si ma opustil?" V okamihu smrti sa nevzýva ktosi, kto nejestvuje: Syn Boží nezapochyboval o Otcovi. Ježišov výkrik sa tajomne nesie vekmi, lebo aj my, zapletení do tragických otázok o zmysle jestvovania, voláme k nebu práve slovami z kríža: "Bože môj, Bože môj, preco si ma opustil?"

Modlitba

Ježišu, boj je už skoncený, zranenou šlapou si rozdrvil hlavu odvekého Nepriatela; nenávist bola porazená a porazená bola aj smrt. Ježišu, "je dokonané": ako vítaz vstupuješ na miesto svojho spocinutia a svojim verným zanechávaš zbran vítazstva: pokoru, miernost, odpustenie. Ježišu, teraz Ta Otec obdarúva slávou a Ty, Boh, vládneš z Kríža. Prijmi, Ježišu ukrižovaný, naše vyznanie viery a lásky, Ty si náš Boh, náš Vykupitel, Ty si jediný Král a jediný Pán. Tebe, Ježišu, ktorý umierajúc si zvítazil nad smrtou - cest a sláva naveky. Amen.

XIII. zastavenie

Ježišovo telo vracajú Matke

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. 
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Matke na lono zložili Jeho mrtve telo a Ona Ho túli k sebe, ako kedysi v Betleheme túlila Dieta k svojmu srdcu. Ježiš zomrel, Mária musí žit dalej, ponorená do mora bolesti. Naplnilo sa Simeonovo proroctvo: ked Golgotu obklopilo podvecerné ticho, Máriino srdce prebodol rozžeravený mec bolesti. Jozef z Arimatey ide k Pilátovi prosit, aby mu vydali telo; kdesi nablízku narieka Magdaléna, Ján mlcí a užasnutá zem sa chystá prijat svojho Stvoritela.

Modlitba

So Synom v nárucí, smutná, si, Mária, stelesnením bolesti: v Tvojom mlcaní je obsiahnutý nárek matiek celého sveta, ktoré placú nad zabitými detmi. Nauc nás, Panna Precistá, aby sme boli pre našich bratov a pre naše sestry predlžením a znakom Tvojho spolucítenia: lásky, ktorá chápe a odpúšta, utešuje a podporuje, ktorá verí, ktorá dúfa a ktorá miluje. Tebe, svätá Mária, Bolestná Panna nádeje, vzdávame cest a vdaku naveky. Amen.

XIV. zastavenie

Ježiša pochovávajú

V: Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. 
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Také potreby poznáme velmi dobre: po všetky casy a na všetkých miestach zeme v súre, bokom, úkladom sa pochovávajú osamelí úbožiaci, mrtvi, ktorých sa ludia štítia, obete politických vrážd. Vlastne taký bol Kristov pohreb, no nevelký smútocný sprievod Mrtveho bol vskutku královský: Matka, verní uceníci, zbožné ženy a Nikodém, kedysi bojazlivý uceník. Krácajúc v smútocnom sprievode, zacína chápat slová života a tie bez svedkov pocut istej noci od Cloveka, ktorý dnes zomrel: "Ved Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal vecný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil."

Modlitba

Matka Najsvätejšia, žriedlo každej útechy, pomôž nám, aby sme neklesali na duchu ani vtedy, ked najdrahšie osoby zrazu nám vezme smrt, ked bez viditelného dôvodu všetko zostane znivocené; ked vedomie, že sme pominutelní, sa stáva pociatkom smrtelného strachu. Matka očakávania, nauč nás verit spolahlivým slovám: z odumretého zrna uloženého do zeme sa vynorí akoby nanovo narodené ovocie Lásky Otca: Kristus, Tvoj Syn, vítaz nad smrťou. Tebe, Panna, Matka nesmernej bolesti a nesmierneho pokoja vzdávame cest a vdaku naveky. Amen.

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Krížová  cesta  Ján  Pavol  II.  Koloseum  1989  
feed1 Komentáre
ingrid jambroziova
07. March 2014
84.190.207.108
Hodnotenie: +0

Krizovu cestu od blahoslaveneho papeza Jana Pavla povazujem za hlboke spojenie sa s Kristom a samotnym papezom a kazdym slovom tejto modlidby sa nechavam naplnit lebo su to hlboke pravdive slova Kristoho sluzobnika a tie spajaju clovek aj mna blizsie s Bohom.

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie