Hlavná stránka
O internete

Internet sa stáva čoraz viac a viav novým virtuálnym svetom, v ktorom je čoraz viac ľudí... Čo tak, zamyslieť sa nad misijným pôsobením v tomto novom svete... Ako sa nám to podarí, kresťania?Internet a misie? - 26 - Evanjelizácia

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Internet-pavucinaNahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan na základe svojej viery poznáva, že tento cieľ dosiahne najskôr vtedy, keď sa čím viac bude evanjeliová zvesť rozširovať týmito prostriedkami v uskutočňovaní bratského spoločenstva s ostatnými ľuďmi zahrnutými starostlivosťou jedného Otca. Podľa nedávneho prieskumu týkajúceho sa aktivít na internete, 1,86% z opýtaných používa internet na zbieranie informácií, 63% ho používa na vyhľadávanie a 47% na komunikáciu. Je teda dôležité uvedomovať si chute a preferencie užívateľov, aby sa nám podarilo pochopiť a dosiahnuť prostredníctvom našej siete nielen adresátov, ktorých považujeme za „skalných“ ale aj tzv. „vzdialených“, ktorí sú primárnymi subjektmi našej pastoračnej aktivity evanjelizácie.

 

Internet a misie? - 25 - Možnosti portálu - Liturgia

E-mail Tlačiť PDF

Internet-liturgiaCirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by mal vo svojej starostlivosti pokryť väčšinu potrieb všetkých stavov ľudí vo farnosti vo všetkých vekových skupinách – deti, mladých, dospelých, rodičov, mužov, ženy, starých ľudí, sociálne slabých a chudobných ľudí, chorých a bezvládnych, ale aj neveriacich. Určite v tejto práci neobsiahnem všetky služby, ktorými by mohol portál slúžiť veriacim. Načrtnem aspoň niektoré. Mnohé služby možno dnes ešte nie sú veľmi potrebné, do budúcnosti však podľa mňa treba s nimi počítať.

 

Internet a misie? - 24 - Info-diskusný portál pre farnosť

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Internet-vybornaV pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy masmédií, či už ide o internet, televíziu, rádio alebo tlač.“ O farnosti hovorí ten istý dokument: „Ak má farnosť existovať ako živý a rastúci organizmus musia sa všetci jej členovia učiť podeliť sa o svoje práce, zdroje a sily, ale aj o radosti a problémy.“

 

Internet a misie? - 23 - Ako využiť internet vo farnosti?

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.71 )

Internet_babkyNa poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy využitia internetu v pastorácii vo farnosti a neskôr sa sústrediť na jednu z nich – portál farnosti.

 

Internet a misie? - 22 - Ako využiť internet v pastorácii?

E-mail Tlačiť PDF

Internet_kableKaždé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, chorí ľudia v nemocniciach, starí v starobincoch, väzni vo väzniciach. Prechod z jedného štádia do druhého sa deje fyzickým pohybom na nové miesto, čím sa dotyčný fyzicky oddeľuje od predošlého miesta, ľudí a zdroja informácií. Elektronické médiá zmazávajú tieto rozdiely a búrajú izolácie jednotlivých štádií. Deti doma, študenti na internátoch, chorí v nemocniciach majú širokú škálu získavania informácií aj z iných oblastí, kde fyzicky nie sú prítomní, majú možnosť neustále komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôznych prostrediach a tak napriek svojej fyzickej izolácii v rôznych štádiách socializácie sú znovu čiastočne integrovaní do širšej spoločnosti.  Internet má cennú schopnosť prekonávať vzdialenosti a izoláciu, umožniť kontakt navzájom si blízkym ľuďom dobrej vôle z rôznych virtuálnych spoločenstiev veriacich, aby sa navzájom mohli povzbudzovať a pomáhať si.

 


Stránka 1 z 6
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie