Hlavná stránka
Meditácie na každý deň

Meditácie na každý deň prevažne na evanjelium čítané na sv. omši...Sklamanie a nesplnené sny

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 4.17 )

emaus

 

Už sme ich neraz zažili, a, aby sme neboli naivní, povedzme si pravdu, ešte sa neraz zopakujú. Je strašné, ak si človek v živote začne všímať iba tieto momenty. Môže sa stať, že to všetko skončí v rozčarovaní a depresii, kvôli ktorým sa oddiali od Boha, od ľudí, ba i od seba samého – veď má zmysel starať sa o niečo, ak to znova nevýjde?
Iní rozmýšľajú ináč, a aby neprepadli dlhotrvajúcemu smútku, opúšťajú miesta spojené s neúspechu, a utekajú za novým šťastím, v nádeji, že ho tentokrát nájdu.

 

Za koho ma pokladáš?

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_tvar3"Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9, 18).

"Výsledky sú v norme," povedali apoštoli Ježišovi. "Najaktuálnejší prieskum ukazuje, že mnohí ťa pokladajú za Jána Krstiteľa. Stojíš si pevne za svojimi výrokmi, si však ozajstný človek. Preukazuješ lásku, no nebojíš sa napádať aj zaužívaný stav vecí. Na druhej strane si trochu náročný na pokánie a to sa niektorým ľuďom nepáči. Iní ľudia ťa zas považujú za proroka Eliáša. Vidia v tebe možnosť návratu k slávnym dňom, v ktorých žil náš ľud v pokoji a nikto ho neutláčal."

 

Hľadajte kráľovstvo!

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kralovstvo"Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše" (Mt 6, 33).

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš od nás očakáva, že sa nad ubíjajúcu realitu svojho života povznesieme až natoľko, že sa doň ani nezapojíme. Alebo že má pre nás akési odskúšané zaklínadlo, ktoré nám zabezpečí materiálne bohatstvo. Ani jedno z toho nie je správne. Ježiš sa naozaj chce postarať o naše potreby, aj tie materiálne, a chce, aby sme sa o ne primeraným spôsobom starali aj my. Hľadať však najprv jeho kráľovstvo znamená dovoliť Bohu, aby formoval naše postoje a konanie.

 

Roztrhnúť si šaty

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Odpustenie2"Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril?" (1 Kr 21, 29).

Achab bol jedným z najskazenejších izraelských kráľov a prorok Eliáš strávil väčšinu svojho pôsobenia bojom proti Achabovmu a Jezabelinmu modlárstvu. Jeden zo svojich najzákernejších činov vykonal Achab v spolupráci so svojou ženou Jezabel. Ich sused Nabot vlastnil veľmi dobrú a úrodnú vinicu. Achab po nej tak veľmi zatúžil, že nechal Jezabel, aby falošne obvinila Nabota z veci, za ktorú ho potom popravili. Nabot bol teda odstránený z cesty a Achab si mohol privlastniť jeho vinicu. Skazonosná sila opäť raz triumfovala nad bezmocnosťou a zraniteľnosťou - až kým tam Boh neposlal Eliáša.

 

Oko za oko, zub za zub!

E-mail Tlačiť PDF

Oko"Oko za oko, zub za zub!" (Mt 5, 38).

Našim moderným ušiam znie takáto spravodlivosť pomstychtivo a ukrutne, však? V ranom Izraeli sa však tento zákon naozaj považoval za principiálne progresívnejší a miernejší než spôsob, akým sa bežne zaobchádzalo so zločincami. V skutočnosti bol jedným z najväčších príspevkov Starého zákona ku kultúre Blízkeho východu.

 


Stránka 1 z 3
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie