Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz zmŕtvychvstanie

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. O veľkej strate a ceste s Ježišom
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... len Ježišov Príbeh – slávy dosiahnutej prostredníctvom utrpenia a smrti – ktorý nám pomáha pochopiť zmysel nášho vlastného príbehu. Hocičo iné jednoducho nie je postačujúce. Zmŕtvychvstanie Ježiša otvára ...
... zo začiatku, kým neprišiel vo svojom rozprávaní na Kristovo zmŕtvychvstanie. Pre ľudí odchovaných platónskou filozofiou to bolo prisilné. Pavlova reč takto končí fiaskom: „Vypočujeme ťa o tom inokedy.“ ...
23. Životodarný Kristov kríž (sv. Teodor Studita)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Aký nesmierne vzácny dar je kríž! Aký úžasný zjav! Podoba tohto stromu nemá v sebe dobro i zlo ako onen v Edene. Celý je krásny a spanilý na pohľad i na chuť. Je to strom, ktorý dáva život, a nie smrť, ...
Prečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista tak veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, a ak len v tomto živote máme nádej ...
... tele. Jednoducho by sa museli veeeľmi dlho hrať s plachtami, aby ako tak naaranžovali pre nich nepochopiteľné zmŕtvychvstanie. Nik zo zlodejov by na to nepomyslel, uháňali by s telom kade-ľahšie. Teda ...
Mnohí neveria v zmŕtvychvstanie Krista. Považujú ho iba za halucinácie apoštolov, ktorí si všetko vymysleli, pretože boli veľmi smutní a skleslí zo smrti svojho majstra a z nevyplnených túžob po jeho kráľovstve, ...
27. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné. Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v predobraze, večné v milosti; ...
28. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Viera každého kresťana a každého kresťanského spoločenstva sa často prirovnáva k ceste, ktorá predpokladá postupný rast a postupné, stále zodpovednejšie včleňovanie sa do života Cirkvi. Preto je prirodzené, ...
29. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Vzkriesenie Pána a následné udalosti očami bl. A.K.Emmerichovej podľa jej zjavení z 18.2. - 6.4. 1823. VZKŘÍŠENI PÁNĚ Když se obloha rozbřeskovala jitřním jasem, viděla jsem, že Magdaléna, Maria ...
30. Jediná smrť za spásu sveta (sv. Bazil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa na ňu nalepila z telesných vášní, podľa toho, ako je napísané: „Umy ma a budem belší ako sneh.“ Preto poznáme len jeden spásonosný krst; lebo je len jedna smrť na spásu sveta a len jedno zmŕtvychvstanie, ...
31. Prečo nedeľa?
(Komentáre/Kresťania a ...)
... prijali jeho zákon a sľúbili mu vernosť (hoci im to nie vždy vyšlo). My, ako kresťania, máme ešte väčší dôvod ďakovať. Hoci pre nás týmto dňom nie je sobota, oslavujeme najväčší zázrak dejín – zmŕtvychvstanie ...
32. Krížová cesta manželov
(Modlitby/Krížové cesty)
... prijať jeden druhého. Pomáhaj, prosím, našej slabej vôli byť lepší. 13. zastavenie: Ježiša skladajú z kríža Ježiš v náručí matky. Mária trpí, aj keď vie, že po smrti príde zmŕtvychvstanie. Jej môžeme ...
33. Šiel by som za tebou, Pane, ale...
(Modlitby/Krížové cesty)
... na Jeho volanie svojím „áno“ a zostávajú stále verní tomuto svojmu prvotnému „áno“ napriek ťažkostiam, zlyhaniam a pádom, ktoré patria ku krížovej ceste, na konci ktorej je vždy zmŕtvychvstanie. Otče ...
34. Aj ty budeš zbožstvený Slovom (Sv. Hypolit)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... že je inakší ako my, podriadil sa zákonu práce, dobrovoľne hladoval, nezdráhal sa byť smädným, potreboval spánok, neodmietal trpieť, podrobil sa smrti a zjavil svoje zmŕtvychvstanie. V tomto všetkom priniesol ...
35. Ako pôstom pomôcť misiám?
(Misie/Formy pomoci misiám)
Veľký pôst ako príprava na najväčšie oslavy kresťanstva – oslavy Ježišovej vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstania - je vynikajúcim časom vhodným na praktizovanie sebazapierania. Veď ani Ježišovo zmŕtvychvstanie ...
36. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša? Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša pre nás znamená to, že nebeský otec nás nekonečne miluje a po smrti nás vzkriesi k večnému životu. Čo slávime na štyridsiaty deň po Ježišovom ...
37. Vzkriesení
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
V tajomstve Veľkej noci si pripomíname a oslavujeme smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavol nám hovorí, že v tomto tajomstve je ukrytý dvojaký aspekt. ...
38. Cesta
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
...  zároveň nám hovorí "Pozri na môj spôsob života, všímaj si moje správanie k nepriateľom, môj vzťah k Otcovi, pozri na môj kríž a na moje zmŕtvychvstanie ..." Žiť týmto novým spôsobom ...
39. Nádej - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  Ale Pavol vedel, že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade: "Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia." 7 Ako to povedal, ...
40. Poď za mnou! (Tomislav Ivančič)
(Modlitby/Krížové cesty)
... bolesť je kríž. Povzniesť sa nad ňu je oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a tvrdosť srdca. tragédiou je nevidieť, že každá smrť má zmŕtvychvstanie, každá choroba uzdravenie, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie