Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz uzdravenie

Celkom: 33 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
...  Týmto listom by som chcel vyzvať vás všetkých, ako Boží ľud v Írsku, aby ste sa zamysleli nad ranami, ktoré utŕžilo Kristovo telo a nad často bolestnými prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné na ich uzdravenie ...
22. Komentár k listu Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... našli vnútorný pokoj a uzdravenie. Slová delikventom Veľmi silné slová adresoval pápež kňazom a rehoľníkom, ktorí sexuálne nejakým spôsobom zneužili maloletých. „Zradili ste dôveru nevinných detí a ...
23. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Pomáha matkám nájsť vieru v Božie milosrdenstvo, prináša pokoj a uzdravenie do ich sŕdc. Ako veľmi konkrétny nezištný osobný dar (modlitba, obeta, pôst) pomáha (hlavne mladým ľuďom) vypestovať si charakter, ...
24. Sila modlitby (Tertulián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Modlitba je duchovná obeta, ktorá zrušila predchádzajúce obety. „Načo mi,“ hovorí, „množstvo vašich obetí? Som nasýtený zápalmi baranov a tuk baránkov ani krv býkov a capov nemám v obľube. Kto to od vás ...
25. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Každý Kristov čin je chválou katolíckej Cirkvi, ale chválou chvál je kríž. Pavol bol o tom presvedčený, a preto hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom Krista.“ Obdivuhodné bolo aj to, ...
... nejakú tú Popolušku, ktorú si nik nevšíma? Nie nie... Otče, nechaj si svoje odpustenie, nechaj si svoje uzdravenie pre seba a pre tebe podobných, ja chcem skutočne žiť, naplno využiť všetko čo mám na adrenalínovú ...
27. Pôst milý Bohu (Iz 58)
(Biblia/Obľúbené citáty)
... ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“ ...
... ako som napísal v encyklike Spe salvi, že „vyhýbanie sa utrpeniu ani útek pred bolesťou neprináša človeku uzdravenie. To prináša len schopnosť prijať súženie, dozrievať v ňom a nachádzať jeho zmysel prostredníctvom ...
... moc od Teba, ale či nie je dosť veľkou mocou aj vrátiť zblúdeného späť domov? A tú moc má každý jeden z nás... Očista a uzdravenie počas sv. omše  Pred sv. omšou som netrpezlivo čakal, či príde, či ...
30. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... a prvé prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci." Mt 22 Uzdravenie  ...
31. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... 27 Ľudia žasli a hovorili: "Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?" Mt 8 Uzdravenie stotníkovho sluhu - 5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu ...
32. Poď za mnou! (Tomislav Ivančič)
(Modlitby/Krížové cesty)
... bolesť je kríž. Povzniesť sa nad ňu je oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a tvrdosť srdca. tragédiou je nevidieť, že každá smrť má zmŕtvychvstanie, každá choroba uzdravenie, ...
33. Láska Boha k nám u Izaiáša
(Biblia/Bohoslužby slova)
... napĺňa. Ako vlna sa leje cezo mňa, láska mnou preteká. 2. Smútok nezahasí lásku tú, temnotou zaliať sa nedá. Nebojím sa, láska Tvoja poteší ma, poteší ma. V Tebe nájdem uzdravenie, Teba ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie