Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz utrpenia

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Tajomstvo duší v očistci I (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr, či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu ...
22. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr, či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu ...
23. Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr, či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu ...
24. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Kristom. Liturgické slávenie Myšlienky na kázeň Eucharistia je prameňom nášho kresťanského života, v nej prijímame podiel na vykúpení. Do tajomstva utrpenia nášho Spasiteľa by sme chceli zasvätiť ...
... práce, alebo aj utrpenia - ktoré je najplodnejšou formou misijného apoštolátu.“ Toto misionárske nadšenie medzi laikmi sa šírilo a šíri vo všetkých krajinách sveta, kde pôsobia Misijné sestry Služobnice ...
... i svoje okamihy utrpenia: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Misijný ruženec nám farebnými zrniečkami v modlitbe k Matke Pána Ježiša i našej Matke ...
... pre Teréziu spájať svoje utrpenia a skúšky s Ježišovým utrpením a jeho obetou na kríži za spásu duší. V tomto postoji sa chce Terézia spájať spolu so svojou nebeskou matkou Máriou, ktorú kontempluje ako ...
... obete jeho kríža; ak prinášame obetu zjednotení s Kristom, dávame pekné svedectvo o sile milosti. Kto nedošiel vo svojom živote do stavu zapojenia utrpenia do svojho povolania a misie, nepomôže iným prežívať ...
... so svojím prežívaním rehoľného povolania i utrpenia a povzbudzovala ich k horlivosti a väčšej láske k milosrdnému Bohu. Poúčala ich aj o svojej náuke – o „malej ceste“ dôvery, lásky a odovzdanosti Bohu, ...
...  Preukáž mi svoju dobrotu a milosrdenstvo, aby som ťa v nich poznal. A ak čakáš na moje skutky, aby si cez ne splnil moje prosby, poskytni mi ich a vykonaj ich vo mne; daj mi aj utrpenia, aké by si chcel ...
... to, že si mi dal prejsť vyhňou utrpenia. S radosťou sa budem pozerať na teba v posledný deň, keď budeš držať žezlo kríža. Keďže si mi dal účasť na tomto drahocennom kríži, dúfam, že sa ti budem v nebi ...
32. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... mohol zaplaviť Svojou láskou. Aby to duša dosiahla, musí vojsť do vrúcneho spojenia s Pánom Ježišom tak, aby ju nič nemohlo priviesť z rovnováhy: námahy, radosti, utrpenia, neúspechy, priazeň a nepriazeň! ...
33. Kristova láska a utrpenie (sv. Ružena Limská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pán a Spasiteľ pozdvihol hlas a s neporovnateľnou velebnosťou povedal: „Všetci by mali vedieť, že po súžení nasleduje milosť, mali by poznať, že bez bremena utrpenia nemožno dosiahnuť vrchol milosti, mali ...
34. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na skalu: nech stojí na Kristovi, koho chceš mať kresťanom. Nech hľadí na Kristove utrpenia, ktoré si nezaslúžil, nech hľadí na toho, ktorý je bez najmenšieho hriechu a musí vrátiť, čo neulúpil; nech si ...
35. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... na kolená a nechám ho odpočívať.” O radosti Amma Synklitika povedala: ”Na začiatku tých, ktorí postupujú k Bohu, čaká veľa bojov a mnoho utrpenia, ale potom nasleduje nevýslovná radosť. Je to ...
36. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... povedala, že ani askéza, ani bdenia, ani žiaden druh utrpenia nás nemôžu zachrániť, ale dokáže to len skutočná pokora. Istý pustovník, ktorý bol schopný vyháňať démonov, sa ich pýtal: ”Čo vás núti odchádzať? ...
37. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... zmýšľaš, radšej jedz mäso. Je lepšie, keď človek je mäso, ako keď je namyslený a oslavuje sa.” Abba Izidor Ani askéza, ani bdenia, ani žiaden druh utrpenia nás nemôžu zachrániť, ale dokáže to len skutočná ...
38. Roztrhnúť si šaty
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... priblížiť sa k Bohu, takže nás môže neustále meniť. Urobiť skutok milosrdnej lásky nám umožní dotknúť sa utrpenia iných - utrpenia, ku ktorému často dochádza "vďaka" hriešnosti druhých ľudí. Zrieknutie ...
39. Utrpenie pre Krista predchuť budúcej útechy (Origenes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje.“ Nech len „je Božia láska rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“. Ak platí: „Ako sa rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje ...
40. O nespretŕhaných reťaziach nemilosti
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... najviac zabrať. Je nerozumné očakávať, že žena odpustí svojmu otcovi roky utrpenia len preto, že sa o mnoho rokov neskôr ospravedlní, a je úplne nespravodlivé žiadať od matky, aby prehliadala urážky a ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie