Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz učenie

Celkom: 45 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Počúvaj, syn môj, naučenie svojho otca (sv. Štefan)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Predovšetkým ti, syn môj milovaný, prikazujem, radím a odporúčam, ak chceš získať česť kráľovskej korune, zachovávaj tak svedomite a bedlivo katolícku a apoštolskú vieru, aby si bol príkladom pre všetkých, ...
22. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Akými chválami vás zahrnúť, statoční bratia?! Akým chválospevom zvelebiť pevnosť vášho srdca a vytrvalosť vo viere?! Vydržali ste to najtvrdšie mučenie až po dosiahnutie slávy a neustúpili ste pred mukami, ...
23. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvrdosť zákona a duch adoptívneho synovstva odstránil hrôzu otroctva. Aké je teda Kristovo učenie, svedčia jeho sväté výroky, aby tí, čo sa túžia dostať do večnej blaženosti, poznali stupne najšťastnejšieho ...
24. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... krajín, obrátených Židov i pokrstených pohanov, malo jedno srdce a jednu dušu. Prečo? Preto, že vytrvalo počúvali učenie apoštolov a zúčastňovali sa na lámaní chleba. Eucharistia je teda životom duše ...
25. Vytrvalosť a kresťanská solidarita
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... v komunite. Od siedmeho roku dieťaťa výchova zahŕňa aj učenie sa prácam – najprv ako pomocníci rodičov, neskôr preberajú zodpovednosť v domácnostiach a v komunite. Vytrvalosť a výchova k zodpovednej a ...
26. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... jedle pred každou modlitbou sa zaspieva žalm. Anjelovi to zdôvodňoval tým, že majú príliš málo modlitby. O živote v kélii Jeden brat v skíte si išiel pýtať poučenie od abbu Mojžiša a starec mu povedal: ...
... v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé ...
28. Pravé učenie a pokora (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
„Počuj, Jób, moje výroky, a vypočuj všetky moje reči.“ Učenie arogantných ľudí má tú vlastnosť, že nevedia pokorne podávať, čo učia, a tým správnym, čo vedia, nemôžu správne poslúžiť. Ich slová totiž prezrádzajú, ...
29. Veľkonočné Aleluja (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Na našej Hlave je oboje naznačené, oboje znázornené. Pánovo umučenie nám predstavuje život v terajšej tiesni, lebo sa musíme namáhať, trpieť a nakoniec umrieť; Pánovo zmŕtvychvstanie a oslávenie nám ...
30. Duch svätý nás obnovuje krstom (sv. Didymus Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... uháša veľký, neuhasiteľný pekelný plameň. Človek sa dva razy počne: raz z nášho tela, druhý raz z Božieho Ducha. O oboch výstižne písali inšpirovaní mužovia. Ja uvediem aj meno každého aj jeho učenie. ...
31. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom ani rečou ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli ...
32. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zbavený slobody… Olúpili ho o všetko! Nikto nemá zľutovanie a súcit s jeho bolesťou! Prijíma len mučenie, výsmech a úškľabky! Ak ma naozaj miluješ, si pripravený byť ako ja? Čoho sa zriekneš, aby si ...
33. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Pokračovanie zápiskov Cataliny Rivas o Ježišovom utrpení od Poslednej večere a zradenia Judášom, cez jeho mučenie, bičovanie a tŕním korunovanie až po prijatie kríža pred Krížovou cestou na Golgotu... ...
34. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... odlúčenosti som vnímal, že ani moje nové učenie, ani moja obeť či zázraky, nemôžu zachrániť židov, ktorí sa mali stať vrahmi Boha. Musel som však konať svoju úlohu, Božskú misiu. Musel som zasiať semeno, ...
35. Páter Pio - 1 - Budeš ukrižovaný
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... ktorú slúžil každodenne - až do svojej smrti - o 5. hodine ráno. Pri sv. omši Kristovo umučenie nielen vidí, ale ho i na vlastnom tele prežíva. Z rán na rukách mu tečie čerstvá krv. Už od 4. h ráno prichádzajú ...
36. Kristus je deň (sv. Maxim Turínsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vracia hore tých, ktorých má v moci, zem posiela do neba tých, ktorých prikrýva, nebo predstavuje Pánovi tých, ktorých prijíma. A Spasiteľovo umučenie jednou a tou istou činnosťou vyzdvihuje z hlbín, prebúdza ...
37. Ohlasovanie jednoty a viery (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Krista, Božieho Syna, vteleného pre našu spásu, i v Ducha Svätého, ktorý skrze prorokov oznamoval Božie plány: príchod i narodenie z Panny, umučenie, zmŕtvychvstanie a telesné nanebovstúpenie nášho ...
38. O hluchej optimistke
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... sa, odkiaľ vzala toľko sily aby sa dostala až na samý vrchol. Vtedy vysvitlo, že víťazná žabka je HLUCHÁ!!! Ponaučenie? Nikdy nepočúvaj tých ľudí, ktorí sú negatívni a pesimistickí, lebo Ti kradnú ...
... internet a jeho dostupnosť skutočne všade musí ísť naša jasná rázna a odvážna evanjelizácia cez toto médium. Ak ho nevyužívame na šírenie evanjelia, strácame veľkú možnosť priniesť evanjelium a učenie ...
40. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... duchovných cvičení, či už z Írska alebo odinakiaľ, a študujúc koncilové dokumenty, liturgické obrady vysviacky i rehoľných sľubov, a tiež nedávne pápežské učenie, dospejete k hlbšiemu oceneniu vášho povolania, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie