Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz syn

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... a veľkým dušiam v Izraeli. Starec Simeon ti hovoril o meči, ktorý prenikne tvoje srdce (porov. Lk 2, 35), o znamení odporu, ktorým sa mal stať tvoj Syn pre tento svet. Napriek všetkej veľkosti a radosti ...
22. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho ...
23. Je dokonané
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa zdráha prekročiť hranice svojich možností. Zakolísanie. Pád. Niekoho sa možno v tej chvíli zmocnil súcit, iní sa len pohŕdavo usmiali: „Pozrite sa, hovoril o sebe, že je Syn Boží, chcel zboriť chrám ...
24. Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Preto ak máme zachovávať prikázania a trpezlivo znášať protivenstvá, musí stále zaznievať v našich ušiach Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Z Rečí svätého ...
25. Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... učeníkom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Tým naznačil, že nie oni oslavovali jeho, keď išli za ním, ale tým, že išli za Božím Synom, získavali slávu u neho. A takisto: „Chcem, ...
26. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... nepochybuj, že Môj plán pre tvoj deň je VŽDY LEPŠÍ, než ten tvoj. Veď mi ver, že vidím všetko, viem všetko a nekonečne milujem teba a všetkých okolo. Nič lepšie naozaj nevymyslíš, synček. JA: Verím, ...
27. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... A skutočne je možné odpustiť, keď hriechy sú príliš ťažké…? Áno! Vidím… to presahuje ľudské pochopenie. Ani môj syn to nemohol urobiť pri svojej obete na kríži. Ja môžem všetko zmeniť, stačí, ak ...
Nech z teba žiari Jeho dobrota a láska, ktorá uzdravuje čokoľvek kam sa dostane... Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ...
29. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... peňazí a tým pádom kvôli hladu nielen kradnúť, ale aj zabíjať a robiť množstvo zla, alebo kvôli svojej "zlej ekonomickej situácii" dokážu zabiť svojho milovaného synka či dcérku už v matkinom lone, kedy ...
... oslave Kristovho kraľovania, ktoré vybojoval krížom a vzkriesením.   Prvý deň Premenení služobníkom Kristom Syn človeka prišiel slúžiť (por. Marek. 10, 45) V tento deň sa stretneme s Ježišom ...
31. Modlitba lásky
(Modlitby/Pre každý deň)
... ma budeš milovať ako svojho milovaného syna (dcérku) aj vtedy budeš veriť, že som napriek všetkému schopný milovať. Aj keby som urobil to najhoršie, čo sa len dá, aj vtedy ma budeš milovať a svoju lásku ...
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16) Milí priatelia misií, milí naši dobrodinci!   V kostolíku Božského ...
33. Vianočné prianie od Misie.sk
(Aktuality/Aktuality na portále misie.sk)
... nás a prameňom šťastia a oslobodenia od každého zla... Nech sa aj ty dnes zrodíš do "nového života s Kristom" v nekonečnej dôvere v doborotu Otca, ktorý ťa tak miloval, že poslal svojho Syna, aby ...
... pripomínané, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna na svet kvôli nám, ti chcem povedať:   Tvoju správu začulo moje srdce, tvoju pieseň ohriala môj svet, tvoja láska osvietila moju ...
35. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
“Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!” (Izaiáš 7,14) Vianoce nám pripomínajú, že Boh sa sprítomnil v našom svete, že kráča spolu s nami, je prítomný v našich ...
37. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
... Rodičky nám vstúpil záloh nebeský. Panenský život ukrýva pred nami božské tajomstvá. Dom srdca Panny nevinný sa stal chrám Boží prekrásny, hoc muža nikdy neznala, v živote Syna počala. ...
38. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... spojení s Narodením Božieho Syna, ináč to ani nejde. Veď moderný človeka už neverí mýtickým rozprávkam. Ale viera nie je mýtus, báj, je to fakt, ktorý sa prijíma ako skutočnosť, súčasť života. Je to oslavovanie ...
...  Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému ...
40. Áno, idem...
(Úvahy/O Advente)
„Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ Ale on odpovedal: „Nechce sa mi.“ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie