Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz sveta

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... fotenia a preto pracovné fotky nemám. Nemocniční zamestranci ako aj obyvatelia Alice Springs vo všeobecnosti sú z celého sveta. Odzrkadľuje to našu austrálsku medzinárodnosť. Už som tu mala možnosť s ...
22. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... za všetky potreby tak ťažko skúšaného sveta. 1. mája 2007 navštívli Nitru z dôvodu požehnania základného kameňa štyri sestry tejto kongregácie z Nemecka. Generálna predstavená rehole Sr. Mary Cecilia, ...
... vzhľadom na aktuálnu situáciu sveta a preto, ako inšpirovaný Duchom Svätým, stáva sa prorokom pre nás. Je dôležité mať s ním kontakt, dozvedieť sa, o čom vlastne hovorí, a to nám zabezpečuje práve vysielanie ...
24. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. ...
25. Blázni
(Kázne/Cez rok)
... detí s cieľom uchrániť ich od bied tohto sveta, akoby z blahorodnej myšlienky. Jasné, nie je naším cieľom žiť v biede, hoci mnohí sa jej nemôžu vyhnúť. No zato práve takí vedia nádherne oceniť pravé bohatstvo. ...
26. Sme hlinou v majstrovej ruke
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zo sveta, tam sa už nemôžeme vyznávať ani robiť pokánie. Preto, bratia, večný život dosiahneme, ak budeme plniť Otcovu vôľu, chrániť si telo v čistote a zachovávať Pánove prikázania. Lebo Pán hovorí v ...
27. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... národy a budú sa ti klaňať.“ A má možnosť vidieť aj tvoju svadbu, Ježišu, na ktorej za radostného spevu všetkých privádzajú zo zeme do neba nevestu – „k tebe má prísť každý človek“ –, už nezávislú od sveta, ...
28. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na nábožných rozjímaniach zostáva statočná a pevná a duch neochvejne odoláva všetkým hrôzam diabla a hrozbám sveta, keď ho posilňuje istá a pevná viera v budúce veci. V prenasledovaní sa zatvára zem, ale ...
... slabosti počas sv. omše neustále zamieňaný samotným Kristom, ktorý seba samého obetuje ako obetu fyzickými rukami kňaza svojmu Otcovi za spásu sveta. Myslím na nás – veriacich, prítomných na sv. omši, ...
30. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a nevzdelaných ľudí urobil filozofov. Všimni si, ako to, čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia a slabé je silnejšie. Ako je silnejšie? Tak, že to preniklo do celého sveta a všetkých dostalo ...
... Prečo všetci prichádzate na poslednú chvíľu? Je potrebné prísť skôr a v modlitbe prosiť Pána, aby zoslal svojho Ducha Svätého, aby vás mohol obdariť pokojom a očistiť od ducha tohto sveta, od vašich úzkostí, ...
... svojej loďky zabezpečeného mnou kontrolovaného spôsobu života a vstúpim do sveta, kde sa každú minútu nemožné stáva možným. Veríš mi, alebo sa na dôveru iba hráš? Alebo ako sme cestovali na Ukrajinu ...
33. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... von Brukenthal ho voviedol do lóže slobodomurárov, kde mladý Hahnemann vstúpil ako 22-ročný. Tu sa dozvedel čosi i o deizme (učení, podľa ktorého Boh existuje, je prapríčinou sveta, no potom už do jeho ...
... a obetované za spásu seba, svojich blízkych i hriešnikov celého sveta. Práve takto prijaté utrpenie spôsobuje, že v nás rastie nebývalou rýchlosťou pochopenie druhých, prijatie druhých s ich chybami, múdrosť, ...
35. Svedectvo s Duchom
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
Život kresťana je jedno nepretržité svedectvo. Neustále sa nám to pripomína i z kazateľnice, i zo sveta. Kňazi sa snažia pomôcť veriacemu ľudu nájsť spôsoby a pomôcky, ako urobiť toto svedectvo živým a účinným, ...
36. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... dovoliť pri prvej príležitosti odísť z tohto sveta. Sledujúca udalosť hneď dosvedčuje, že svet potrebuje zatiaľ živých apoštolov, ktorí budú dokokazovať veľkými skutkami Božiu moc, a zároveň svojou slabosťou ...
37. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... navrch. Neboli by sme schopní odpútať sa od tohto sveta. Čo je nevýhodou, dokonca ponížením človeka, že často nás jedlo – hmota majú vo svojej moci. Inokedy je to životná nevyhutnosť, od ktorej sa nedá ...
38. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
... On sám to aj povedal pri prvotnom stvorení - stvorme človeka na náš obraz. A tak aj pri každom počatí v lone ženy je prítomný Boh a on "rodí" do nového sveta novú podstatu nového človeka - jeho dušu. Práve ...
40. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... tvoj kríž vydáva svedectvo o jedinečnej zmluve medzi Bohom a ľudstvom. Pomôž nám s dôverou očakávať požehnané plody tvojho veľkonočného prechodu z tohto sveta k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie