Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prirodzenosť

Celkom: 26 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Kristus je putom jednoty (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebeskú podobu a určitým spôsobom sa premenili na inú prirodzenosť, že už nie sme iba ľudia, ale – pretože sme dostali účasť na božskej prirodzenosti – nazývame sa Božími deťmi a nebeskými ľuďmi? Všetci ...
22. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... povedať, že sú tým, čím je on sám, aj Božím Synom aj Bohom. Lenže čím je on prirodzenosťou, tým sú oni pridružením. Čím je on plnosťou, ony sú účasťou. A napokon, čím je boží Syn zrodením, tým sú jeho ...
... – kresťanov. Svoju svätosť totiž mnohí z nás stavali a stále ešte stavajú na slabých základoch. Ako povedal jeden svätec: „Milosť predpokladá prirodzenosť.“ To znamená, aby mohla milosť skutočne pôsobiť ...
24. Ja som vinič, vy ste ratolesti (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.“ Lebo ako koreň dáva svojim ratolestiam svoju prirodzenú akosť, tak jednorodený Syn, Božie Slovo, vštepuje svätým akúsi príbuznosť s prirodzenosťou ...
25. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nie, naopak, objal som ho pre svoju lásku k dušiam, aby som im ukázal, že táto láska ma priviedla nielen na smrť, ale na tú najpotupnejšiu smrť… Neverte, že moja ľudská prirodzenosť necítila odpor či ...
26. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Otec daroval v Záhrade. Drahé duše, učte sa od svojho Vzoru, že jedinou potrebnou vecou je - dokonca aj vtedy, keď sa vaša prirodzenosť búri – s pokorou a odovzdaním sa podrobiť a zveriť do Vôle Božej. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie