Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz prítomný

Celkom: 47 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... odvahou si ho privlastňuje (tak to je v privlastnení si Ježišovej veľkňazskej modlitby ). Terézia prijíma Sväté písmo v celej jeho totalite - Starý a Nový zákon. Spoznáva, že Ježiš je prítomný už v Starom ...
... pacientov, keď ich idú operovať. Nakoniec si myslím, že "On dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach."(Rkp A 76r) Humor prítomný v jej postrehoch nasvedčuje, že je vnútorne slobodná. Okrem ...
... Cirkev sa stáva „spoločenstvom“ na základe Eucharistie, v ktorej Kristus – prítomný v chlebe a víne – svojou obetou z lásky buduje Cirkev ako svoje telo, zjednocujúc nás s Bohom, ktorý je jeden v troch ...
... nemôže obmedzovať len na niektoré mimoriadne momenty alebo príležitosti, a nemožno to ani považovať iba za jednu z jej mnohých aktivít: misijný rozmer je pre Cirkev podstatný, a preto musí byť stále prítomný. ...
25. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... radosťou zeme a večnou radosťou na onom svete! Svätý Michal patrí k serafom a je prvým anjelom v nebi! Prevyšuje svojou krásou všetkých anjelov v nebi. Je prítomný, keď sa duša lúči s telom. Videla ...
26. Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu
(Katechézy/Sv. omša)
...  Ak si chceš uctiť svojho Otca, ktorý je zároveň nekonečným, všadeprítomným, všetko tvoriacim obrovským Bohom, pred ktorým skláňajú kolená v hlbokej úcte miliardy stvorení v nebi a medzi nimi aj všetci ...
27. Neochvejná viera mučeníkov (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
...  Množstvo prítomných hľadelo s úžasom na nebeský zápas za Boha a duchovný boj za Krista, ako pevne stoja jeho služobníci a hovoria slobodne, s nenarušenou mysľou a božskou silou, zbavení síce svetských ...
28. Vytrvalosť a kresťanská solidarita
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... vyššie, sú „semenami Slova“. (Čo znamená vyjadrenie „semená Slova“? Predtým než boli jednotlivé národy a kultúry evanjelizované, než poznali evanjeliové posolstvo, bol tam Boh prítomný už od stvorenia. ...
... život hviezd. Bol tam mocný, slobodný, nekonečne existujúci, záhadný, implicitný, neviditeľný, citeľný, večný a potrebný za všetkými javmi, veľmi vysoko nad vesmírom, ale prítomný v každej častici. Autor: ...
30. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... tak je to aj s nami. Tento prítomný vek je búrkou a len vďaka mnohým skúškam a pokušeniam môžeme získať dedičstvo v nebeskom kráľovstve.” Abba Evagrios povedal: ”Odstráňte pokušenia a nikto nebude ...
31. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
...  ”Usilujme sa vchádzať úzkou bránou. Ako stromy, ktoré neprestáli zimné búrky, nemôžu prinášať ovocie, tak je to aj s nami. Tento prítomný vek je búrkou a len vďaka mnohým skúškam a pokušeniam môžeme ...
32. List Ježiškovi
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Ale bol prítomný aj riaditeľ a on povedal, že netreba plniť hlavy detí takými fantáziami, lebo vraj potom sa majú zle pred holou skutočnosťou. A vysvetlil, že darčeky deťom dávajú rodičia a nijaký Ježiško. ...
33. Moja prvá Veľká Noc v Afrike
(Zážitky/Misionárov)
... dáždnikmi, dobrou obuvou.... Každý z prítomných mal v ruke kríž – nech už bol akýkoľvek – dve skrížené doštičky nahrubo spojené klincom, dva konáriky spojené suchou trávou, či v lepšom prípade krížik aj ...
34. Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Už bolo vykonané všetko, čo bolo treba na zemi zariadiť. Bolo však naskrze potrebné, aby sme sa stali účastnými aj na božskej prirodzenosti Slova; čiže aby sme sa zriekli svojho života, zmenili ho na iný ...
35. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... som sa rozhodol byť prítomný pri umierajúcich a veľakrát tak robím dokonca aj viditeľne. Dávam im spásu, aby som vzdal česť tým, ktorí ma s láskou prijali v nebi. Modlite sa za umierajúcich ľudí, pretože ...
36. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa strávil. Ľudia ani nevedia, aké ohromné dary prijímajú. Keď robíš to, o čo ťa žiadam, som ti nablízku. Je to akoby si hasila spaľujúci smäd, ktorý na Kríži mučil moje pery. Budem prítomný vždy, keď ...
... hmotného sveta – do sŕdc a duší prítomných veriacich – akési neviditeľné transporty duchovnej posily, očisty a uzdravujúcej sily pre duše prítomných v chráme. Toto všetko nás vedie k tomu, že chrám nie ...
38. O hluchej optimistke
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... začala... Ale z prítomných divákov nikto neveril, že sa niektorej zo žabiek podarí dostať sa na vrchol veže. Krútili hlavami a hovorili: „Oh, to je príliš namáhavé!!! Nikdy sa im to nepodarí!“ Alebo: ...
39. Sv. Augustín I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy. Rob to, čo dokážeš ...
... všetky národy..." Veľmi jasne sa nám ukazuje práve "skorovšadeprítomný" internet ako nositeľ, prostriedok tohoto ohlasovania evanjelia po celej zemi všetkým národom. Ruka v ruke so snahou biznismenov rozšíriť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie