Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz pýcha

Celkom: 30 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 2
1. Uzdrav naše rodiny!
(Modlitby/Krížové cesty)
... neposlušnosť Bohu i rodičom, egoizmus, pýcha, chamtivosť, závisť, pôžitkárstvo, konzumný spôsob života, pohodlie. Nezháňajme toľko toho, čo nám ponúka svet, ale obráťme svoj duchovný zrak k Bohu a prídeme ...
2. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... sila 4. Miernosť   Sedem hlavných hriechov l. Pýcha. 2. Lakomstvo. 3. Smilstvo. 4. Závisť. 5. Obžerstvo. 6. Hnev. 7. Lenivosť. Zdroj: Internet    ...
3. Tiesňové volania
(Biblia/Obľúbené citáty)
... sa ti zdá že Boh je ďaleko ... Ž 139 Keď si na cestách ... Ž 121 Keď si na dne ... Ž 88 Keď potrebuješ povzbudenie ... Iz 43, 1-7 Keď ťa pokúša pýcha ... Ž 131 Keď s niečim zápasíš ... Ž 27 Keď ...
4. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... dokázať, ale dať Bohu možnosť, cez nás niečo vykonať. Akonáhle sa z modlitby a pôstu stane donucovacia metóda na Boha: „Veď sme všetko spravili a Ty...“, bude to iba naša ducovná pýcha. Pôst nám v konce ...
5. Pýcha a predsudok
(Biblia/Meditácie)
... si povieme, že koooooooľko veci som už pre Pána Boha spravil, a že on by už mohol tiež niečo spraviť? Kam nás vedie naša pýcha a náš predsudok? Neprehliadame kvôli predsudkom prorokov našej doby? Viera ...
6. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. ...
7. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Keď Pán viditeľne prišiel k svojim, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, ktorú on sám udržiaval v bytí. Poslušnosťou na dreve kríža napravil neposlušnosť, ktorá sa tiež odohrala na dreve, a za podvod, ktorému ...
8. Smiech – humor – úcta - slušnosť
(Komentáre/Kresťania a ...)
... rozumný, sám sa na sebe zasmeje, čím celú situáciu, poprípade napätie, ak ide o váženú osobu, zľahčí. Ak nie, vyjde na povrch jeho pýcha, a to je nepríjemné pre všetkých zúčastnených. Treba samozrejme ...
9. Tajomstvo duší v očistci II (Mária Simma)
(Rozhovory/S rôznymi ľuďmi)
... sa chcú stať svätými už na tejto zemi ? Mária Simma : Byť veľmi skromným. Nezaoberať sa sebou samým. Pýcha je najväčšou pascou, ktorú Zlý používa. Sestra Emmanuela : Možno žiadať Pána odpykať si svoj ...
... by sme radi mali dobré vzťahy. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí svoje postavenie zneužívajú, ale títo budú niesť zodpovednosť za pýchu, ako aj istú nevšímavosť, ktorú so sebou pýcha prináša. Pre šéfov ...
11. Vasilisa Premudraja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... na jednej, a pýcha i urazenosť na druhej strane. Keď to však urobíme s láskou, s cieľom získať priateľa, úprimne mu pomôcť pre jeho dobro, zo „svätých rečí“ sa vykľuje dar rady, ktorý nie je z nás, ale ...
12. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
...  Abba Pambon povedal: ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Eliáš, služobník, povedal: ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Izaiáš tiež povedal: ...
13. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... na spásu svojej duše, lebo to je odmena, ktorú dáva.” Amma Teodora povedala, že učiteľovi musí byť cudzia túžba po nadvláde, ľudská sláva a pýcha. Nik ho nesmie dokázať obalamutiť lichotením alebo oslepiť ...
14. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... Gerontios z Petry ”Ak máš srdce, môžeš byť spasený.” Abba Pambon ”Čo zmôže hriech tam, kde je pokánie? A aký je úžitok z lásky tam, kde je pýcha?” Abba Eliáš ”Ak sa Boh chce zmilovať nad dušou ...
... ale pokorným dává svou milost. On přece nemůže sestoupit tam, kde vládne pýcha, nemůže své nebeské dary spojovat s marnými, nečistými, klamnými věcmi světa. On nemůže znesvěcovat své svaté dary a propůjčovat ...
16. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 2 - Pred krížovou cestou
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... som si vybral, myslíte si, že plníte moju vôľu, keď odporujete hlasu milosti, ktorý vás volá a vedie po ceste, ktorú však vaša pýcha odmieta? Dcéra moja, láska mojich bied, uteš ma! Urob vo svojom malom ...
... Touto bránou – jedinou a nevyhnutnou bránou k ľuďom je Kristus. Z Ježišových slov nevychádza nijaká pýcha, či vynucovanie si pozornosti: „Ja, ja iba ja! Iba cezo mňa!“. Z jeho slov cítiť láskyplné ...
... pýcha dušu človeka gniavi, stláča, rozbíja, ničí a scvrkáva, zlí ľudia budú mať po vzkriesení aj také duchovné telo – úplne kopírujúce ich dušu. Veď aj hovoríme: „To je tak hnusný, nechutný človek... To ...
19. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ani jediného slova nepronesla ke svému ospravedlnění, vyzývají ho k svému spravedlivému soudu. Jeho pýcha se při té myšlence vzbouřila. Proto podlý ničema myslil: „Umře-li, umře s ním i to, co o mně ví ...
... do hlavy, že pokora je minulosť. Vitaj zvelebovaná pýcha! No pravda zostáva pravdou, aj keď ju tisíckrát nazveme klamstvom a klamstvo zostáva klamstvom, aj keď by sme ho tisíckrát odeli do šiat pravdy. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie