Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz ovce

Celkom: 36 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Milosrdenstvo voči kajúcnikom (sv. Maxim Vyznavač)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... bez úrazu priniesol medzi ostatné ovce. A preto volal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení v srdci, a ja vás posilním.“ A: „Vezmite na seba moje jarmo.“ Jarmom tu volá prikázania alebo ...
22. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... života, každé utrpenie a s láskou dvíhať ten každodenný kríž. 3. zastavenie - Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom "Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme, každý vlastnou cestou, a Pán na neho uvalil ...
23. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... oveľa účinnejšie od hriechov? Ak zachraňovala krv nerozumnej ovce, nezachráni oveľa skôr krv Jednorodeného? Nevzdal sa života z donútenia, ani nebol násilím zabitý, ale dobrovoľne. Počuj, čo hovorí: ...
... posilou pre tých, ktorí v dôsledku neprestajných útrap zapochybovali o Bohu. Ježiš sa dvíha po páde, Hla, Dobrý Pastier vedie roztrácajúce sa ovce - ako vlky Ho obkolesuje zberba ukrutných ludí. On pokracuje ...
25. Krížová cesta Karola Wojtylu
(Modlitby/Krížové cesty)
... nás... Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme, každý vlastnou cestou, a Pán predsa na neho uvalil neprávosť všetkých nás." Rozmery tejto poníženosti zbadáme vtedy, keď už po tretíkrát vidíme Ježiša padať ...
26. Ak sme ovce, víťazíme (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kým sme ovcami, víťazíme, a aj keď nás obklopuje nespočítateľné množstvo vlkov, premôžeme ich. Ak sa však staneme vlkmi, prehráme, lebo nám bude chýbať pomoc pastiera. On totiž nepasie vlkov, ale ovce. ...
27. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... 8. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. (Iz 53,5) 9. Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie ...
28. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... dnes ukladám; 12 aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, 13 keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť striebra ...
29. Láska - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie."37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý ...
30. Adorácia v SZ
(Biblia/Bohoslužby slova)
1. Úvodná pieseň Pokloňme sa teraz pred Kráľom! Kľaknime pred naším Stvoriteľom! Veď On je náš Pán a my sme ovce pastvín Jeho - stádom, čo On sám vodí - rukou sám Boh nás vodí. 2.  ...
... Ekvádorčania preferujú väčšinou kukuričný typ výživy. Živočíšna výroba je nedostatočná. Dôležitý je rybolov. V menšom množstve chovajú aj skoty, ovce a ošípané. Priemysel: Štát ma pomerne bohatú surovinovú ...
... jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a i. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina, kožušinové zvieratá. Krajina je odkázaná ...
33. Dominik a Paul o Číne
(Rozhovory/S misionármi)
... vzdialená oblasť. Teda v pracovnom tábore sa staral o ovce a kozy. Tento kňaz prišiel do našej dediny. Bol plný nadšenia za evanjelizáciu. Vrátil sa do svojich farností, kde pracoval ...
... tabak. Intenzívny chov ošípaných, hydiny, dobytok, ovce, kone. Poľnohospodárstvo zaisťuje potravinovú sebestačnosť. Čína trpí nedostatkom surovín, ťaží sa hnedé a čierne uhlie, železo, vzácne ...
35. Leto na Ukrajine
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... "Tým treba prispieť. Taký Černobyľ... Však za chvíľu u nás vybuchnú Mochovce a potom nám bude treba pomáhať... Samozrejme, že prispejeme. Počkajte chvíľu, kým preberiem tovar, ...
36. Jozef Freinademetz I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... mieste, kde ho povolal Boh. Jedna svieca svieti blízko pri bohostánku, druhá zas ďaleko od neho, ale obe slúžia tomu istému skrytému Bohu. Ak ovce blúdia a sú bez pastiera, vy im pomôžete nájsť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie