Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz odpustenie

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... príroda – jej každý prejav a krása, úsmev človeka, jeho slovo, odpustenie, prijatie, pochopenie, skutok a prejav lásky... Aj tie najmenšie drobnosti môžu vliať do srdca každého človeka šťastie ...
... odpustenie, prijatie? Ak áno, gratulujem ti... Ak v pravde pozrieš a povieš úprimne: „Žiaľ, nie...“ – si na najlepšej ceste s Jeho pomocou to zmeniť. Nemeškaj však ani minútu. Možno už o pár ...
3. Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona
(Katechézy/Vieroučné témy)
... ho musí pokarhať. Táto ľútosť predstaveného vždy zasiahla srdcia spolubratov a sami v slzách prosili o odpustenie a požehnanie. Bolo to skutočné otcovské a Božím milosrdenstvom ...
4. Páter Róbert a jeho misie v Rusku
(Rozhovory/S misionármi)
... formou slova lásky je povzbudenie, pochvala za vykonané dobro akokoľvek maličké, odpustenie a milosrdenstvo, zhovievavosť, preventívna rada v správnej chvíli ešte pred tým, ako by urobil niečo zlé, ako ...
...  Príď, Duchu pravdy, a rozlej v našich srdciach dar múdrosti! Vo svetle lásky, ktorá nám prináša spásu, daj nám poznanie našej biedy, „slzy, ktoré zmývajú vinu, plač, ktorý si zasluhuje odpustenie! Ó, ...
6. Krížová cesta s Benediktom XVI.
(Modlitby/Krížové cesty)
... i spoločenský rozmer. V Cirkvi, ktorá je Kristovým mystickým telom, sa táto vzájomnosť prejavuje tým, že spoločenstvo neprestajne robí pokánie a prosí o odpustenie za hriechy svojich detí, ale sa aj vždy ...
7. Geniálny plán Boha pre teba
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... ťa nájde doma, konečne ťa príde poprosiť o odpustenie. Ak by bolo v tom momente všetko v dome zhasnuté kvôli tomu stroju, nenašiel by už druhý deň odvahu a vina toho, čo urobil, by ho priviedla k ešte ...
8. Otče náš slovami Otca
(Úvahy/O modlitbe)
... keď tí, čo mi robili zle, nikdy o to nežiadali? A čo ak tí hriešnici požiadali mňa o odpustenie, lebo si vôbec nevedeli predstaviť, že by si im ty mohol odpustiť… Áno, iste, ale ako to mám vedieť? ...
9. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... len dá, úctivo ako jemnú nežnú bytosť, ktorú si urazil svojou dvojtvárnosťou, ho popros o odpustenie, zriekni sa znova zlého, a popros Ducha Svätého znovu, aby vstúpil do tvojho srdca, mysle, duše i tela ...
10. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. ...
11. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... ti, že si poslal svojho Syna Ježiša, aby mi dal život, odpustenie. Ďakujem ti, že si poslal Svätého Ducha, aby ma sprevádzal a posilňoval v mojom každodennom živote. Nebeský Otče, otvor moje oči, aby som ...
Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho ...
13. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... svojím telom, bez tvojej pomoci často padajúci v zlo, nenávisť, neodpustenie, zúfalstvo a sebazničenie, ja – závislý na tebe – nekonečnom, majestátnom, všemohúcom, vševedúcom a všadeprítomnom dokonalom ...
14. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... k nejakému hriechu (hnev, ohováranie, neodpustenie, strach, závisť... čokoľvek) - hneď na prvú aj najmenšiu myšlienku k hriechu vo svojej mysli skús odpovedať touto modlitbou: Pane Ježišu, v tvojom ...
15. Tajomstvo bez strachu
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... človekom má aj psychologický rozmer, že nakoniec sme isto všetko odovzdali a dôverne čakáme na radu a odpustenie. Prítomnosť kňaza v bežných podmienkach je nutná a veľmi nápomocná aj z dôvodu nedokonalosti ...
... v tvoju lásku ku mne, v tvoje odpustenie ma nemôže ochrániť pred nástrahmi zla a toto zlo ma postupne rozdrápa na márne kúsky. Ak som v duši chorý zlom a neverím ti, že lieky, ktoré mi podávaš, mi pomôžu, ...
... a vy budete žiť zmierení s Bohom. Všetkých mladých ľudí v Cirkvi osobitne pozývam, aby prijali Kristovo odpustenie a jeho silu vo sviatosti pokánia. Je znakom sily dokázať povedať: pomýlil som sa, zhrešil ...
18. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... ty nie si schopný mi ho odpustiť..." A pôjdeme dobrovoľne do zatratenia ďaleko od Neho presne tak ako to urobil aj Judáš. Keby bol Judáš schopný uveriť v Ježišovo odpustenie, bolo by mu odpustené a bol ...
19. Prekvapená radosť
(Biblia/Meditácie)
... národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami." (Lk 24,35-48) Predstav si, že si niekoho strašne miloval - tak veľmi, že ti bol ten človek drahší ako ktokoľvek ...
Konáme dobro, na ktoré si časom nikto nespomenie, ale pokánie, na ktoré si spomenie Boh??? Celkom zaujímavé dnešné prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela (Ez 18,21-28). Ak urobíš niečo dobré a potom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie