Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nebesia

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
... nezvíťazia nad Slnkom, ktoré bude nakoniec vládnuť našim nebesiam naveky.    ...
42. Mária, naša i Kristova Matka (bl. Guerik)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Mária porodila jedného; tak, ako je jediným Synom Otca na nebesiach, je jediným dieťaťom matky na zemi. A ona je jediná panna matka; len ona sa môže pochváliť, že porodila jediného Otcovho Syna, a objímať ...
43. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... dcéry, že kým žijeme, takéto zlyhania a drobné útoky vášní sú nevyhnutné. Veď sám veľký apoštol svätý Pavol volá k nebesiam: „Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného ...
... a vstupenku do neba. Pretože Ježiš opäť vystúpil na nebesia, môžem ho nasledovať iba podľa stôp, ktoré zanechal. Ale aké žiarivé sú tieto stopy, aké príjemné fluidum majú! Stačí mi len pozrieť sa do ...
"Ježišu, mojou radosťou je, že ťa milujem." Sv. Terezka z Lisieux Modlitba Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky. Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach... ...
46. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... učeníkom. (Mt 28,8) Druhé tajomstvo – Ježiš, ktorý slávne na nebesia vystúpil 1. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. (Lk 24,50) 2. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná ...
47. Misijný ruženec
(Modlitby/Ružence)
... za ich námahu v Tvojej žatve večnú odmenu v nebesiach, veď vieš, že vo svojej misii nehľadajú odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť nesmrteľné duše, nech sa im s neochvejnou horlivosťou darí ...
48. Pár základných otázok z katechizmu pre deti
(Katechézy/Otázky a odpovede)
... zmŕtvychvstaní? Slávime to, že Pán Ježiš vystúpil na nebesia a ako Bohočlovek je účastný slávy Nebeského Otca. Kedy sa vráti Pán Ježiš? Pán Ježiš sa vráti na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí. Ako menujeme ...
... a jediný Syn Márie ako človek, zjavuje sám seba ako „Ženícha“ (porov. Mt 9, 15) a hovorí taktiež: „Kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, ten mi je bratom, sestrou a matkou“ (Mt 12, 49). Terézia ...
50. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... prikazujem, aby ti bolo dobre! 14 Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej! 15 A predsa Pán našiel zaľúbenie v tvojich otcoch a prilipol k nim, a preto ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie