Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz nebesia

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... dal všetko, po čom túžim. Preto sa budem radovať, že ma nenecháš dlho čakať. Prečo teda, duša moja, ešte otáľaš, keď už teraz môžeš vo svojom srdci milovať svojho Boha? Moje sú nebesia a moja je zem, ...
Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre, ktorá je zároveň aj patrónkou misií a misionárov. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa ...
... živote zrkadlom anjelskej čistoty, hrdinskej lásky a vernej oddanosti Bohu a teraz sa tešíš v nebesiach hojnej odmene svojich čností. Pozri, prosím ťa, na mňa, a zľutuj sa nado mnou, veď som tvojím (tvojou) ...
... živote zrkadlom anjelskej čistoty, hrdinskej lásky a vernej oddanosti Bohu a teraz sa tešíš v nebesiach hojnej odmene svojich čností. Pozri, prosím ťa, na mňa, a zľutuj sa nado mnou, veď som tvojím (tvojou) ...
25. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... v spojení s Ním, Vám získa väčšiu slávu v nebesiach a rozmnoží Vašu lásku k milému Ježišovi! Každý z úkonov dokonalého života tvorí reťaz lásky a spája dušu viac s tým, ktorého miluje! Keď je posledný ...
26. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... s predošlými: v skíte som videl muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť slnko na nebesiach.” Pri týchto slovách užasli a vzdali slávu Bohu. Svätí otcovia prorokovali o posledných generáciách. ...
27. Zbytočný kresťan?
(Kázne/Cez rok)
... sa potápa. Písmo vraví: „…vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej.“ (2 Pt 3,10b). Prežijú len tí, ktorí sú pripravení. Písmo vraví: „A keď sa toto ...
28. Potreba Tešiteľa (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veci k pohľadu iba na to, čo je v nebesiach, a od zbabelej ustrašenosti k odvážnej a ušľachtilej sile ducha. A naozaj niet pochybnosti, že učeníci boli takí rozhodní a takí posilnení Duchom, že ich nepremohli ...
29. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Bohu, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti. Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí; môžeme hovoriť: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Chvíľa ticha na rozjímanie. ...
30. Vystúpil do neba (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o tom svedectvo zhora, keď zvolal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ...
31. Prvorodený medzi mnohými bratmi (bl. Izák)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... medzi mnohými bratmi“, naučil hovoriť: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ A inde: „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi.“ A mocou toho Ducha, z ktorého sa z lona Panny narodil Syn človeka, naša Hlava, ...
32. Irkutsk 12 - Jar, Veľký Pôst a smrť
(Zážitky/Misionárov)
... telo nevydržalo a odišiel od nás k Otcovi na nebesia. Niekoľko dní pred smrťou sestre povedal: „Akurát začínam veriť v Boha, a všetko sa s telom rúti k horšiemu...“ Pre mňa osobne to bol silný zážitok ...
33. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ďalej – pribíjajú moju ľavú ruku a v prítomnosti takéhoto pohľadu sa trasú nebesia a anjeli padajú na tvár. Nevydám ani hlások. Žiadny nárek ani sten neunikne z mojich úst, ale moje slzy sa miešajú s Krvou, ...
... Boha, človeka a vesmíru. Na scéne sa zjavuje najprv Pán, ktorého slávu ospevujú nebesia a pery ľudstva. Chvála spontánne vychádzajúca z úst detí, umlčiava a privádza do rozpakov namyslené reči tých, čo ...
35. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ja som váš život, vaše vzkriesenie, ja som vaše svetlo, vaša spása a váš kráľ. Ja vás vynesiem do nebeských výšin, ja vás vzkriesim z mŕtvych a ukážem vám Otca, ktorý je na nebesiach; ja vás vyvýšim svojou ...
36. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... na nebesia, všetkým pripravuje príbytok. Všetkých nás tam čaká. K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja! 13. zastavenie S Máriou v očakávaní Ducha Svätého ...
37. Pánovo stretnutie s Adamom - Biela sobota
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... prirodzenosť. Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, čo som nad nebesiami, prišiel na zem, ba zostúpil som do podsvetia. ...
38. Požehnaný, ktorý prichádza (sv. Ondrej Krétsky Kvetná nedeľa)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... onom ponížení „vystúpil na odvekých nebesiach k východu“, ako sa hovorí, myslím, do svojej božskej slávy, ale tým sa nechce vzdať vplyvu na ľudské pokolenie, kým zo slávy nepozdvihne ľudskú prirodzenosť ...
39. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... slabom tele urobil pre našu spásu, budeme aj my povýšení k účasti na jeho sláve, lebo sa viditeľne splní, čo vyhlásil: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ ...
40. Oči čistého srdca (sv. Teofil Antiochijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... všetko stvoril Slovom a múdrosťou: veď „jeho slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje“. Jeho múdrosť je nesmierna. Boh s múdrosťou položil základy zeme, s rozvahou pripravil nebesia, jeho ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie