Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz myšlienky

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... povolaniu lásky! Naše myšlienky nech sú láskou, naše mlčanie nech je láskou, naše modlitby nech sú láskou, naše práce nech sú láskou, naše utrpenie nech je láskou, naše obete nech sú láskou, naša ...
22. Moja misia v Mozambiku
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky, preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou k večnosti. Ty poznáš... No a potom celá kopa ľudí. Vyrástla som v katolíckej rodine počas komunizmu a moja viera v ...
... a neadekvátnosť prístupu k novým spoločenským podmienkam. Okrem toho duch demokracie ponúka myšlienky slobody a rovnosti, ktoré hľadajúci uplatňuje aj na svet náboženstva. Staré náboženstvá sa však riadia ...
24. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Kristom. Liturgické slávenie Myšlienky na kázeň Eucharistia je prameňom nášho kresťanského života, v nej prijímame podiel na vykúpení. Do tajomstva utrpenia nášho Spasiteľa by sme chceli zasvätiť ...
... dokumenty, úvahy Úvahy - úvahy na rôzne témy Príbehy - príbehy na rôzne témy Myšlienky - myšlienky rôznych svätých Modlitby - rôzne modlitby na každú príležitosť Požehnanie Pred požehnaním ...
26. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... tiež jednoduché, lebo v ňom je všetko jednoduché. Jeho slová, myšlienky a dokonca aj činnosti, ktoré vykonáva. Maličký človiečik je schopný robiť iba maličké veci. Toto sú prirodzené vlastnosti duchovného ...
27. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... myšlienky neznechutiť sa na ceste k Bohu. Tak isto je to aj v prípade jej bezhraničnej dôvery. Sama povedala, že jej cesta je "cesta lásky a dôvery", dôvery v Boha, ktorý je nadovšetko milujúci Otec a ...
... duše pre svoju slávu, dovolí, aby si z času na čas mohli vymieňať svoje myšlienky a povzbudzovať sa k ešte väčšej láske k Bohu.“ (Príbeh mojej duše, s. 282 n.) Dôkazom toho je sedemnásť Terezkiných listov, ...
29. Modlitba o Lásku (sv. Terezka Ježiškova)
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Predstavujeme vám nádhernú modlitbu sv. Terezky Ježiškovej o dar lásky. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím: moje myšlienky nech sú láskou, moje mlčanie nech je láskou, ...
30. Hľadanie Stvoriteľa - 7 - Einstein sa mýlil
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... a myšlienky, hmota a vedomie sú jedna a tá istá vec. Na ilustráciu použijem jeden obraz: obraz riečneho víru. Z istej vzdialenosti, jasne odlišujeme víriacu vodu od pokojnejšieho prúdu rieky. Berieme ich ...
31. Volgograd
(Listy/Listy misionárov)
... do mesta Kamyšin, na severe Volgogradskej oblasti, kde bolo pre nich farské stretnutie zamerané na modlitbu, úvahu nad Božím slovom nesúcim sa v duchu myšlienky „Boh – moje bohatstvo, Pán – moje dedičstvo“. ...
... správca farnosti stál pri zrode myšlienky unikátneho Terchovského betlehema, pôsobivej a mimoriadne vyhľadávanej Jasličkovej pobožnosti, Cyrilometodských dní, mal veľké porozumenie pre miestnu ľudovú tradíciu ...
33. Ohnivá láska Krista (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mať nikdy pokoja, ak sa vnútorne nezjednotíš s Kristom. Tvoje myšlienky nech sú u Najvyššieho a tvoja modlitba nech bez prestania smeruje ku Kristovi. Ak nedokážeš skúmať vysoké a nebeské veci, spočiň ...
34. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
Štvrté pokračovanie výrokov Otcov púšte... O pokání Hovorilo sa o abbovi Arseniovi, že mal na hrudi priehlbinu vymytú slzami, ktoré mu padali z očí počas celého jeho života, keď sedel pri svojej ...
35. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... svojho ducha Bohom.” Niekoľkí bratia jedného dňa prišli vyskúšať abbu Jána, či si nechá rozptýliť myšlienky a nezačne hovoriť o svetských veciach. Povedali mu: ”Ďakujeme Bohu za to, že tohto roku ...
36. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... Starec odpovedal: ”To znamená nevšímať si hriechy druhých, ale vždy mať pred očami svoje hriechy a bez prestania sa modliť k Bohu.” Istý starec povedal: ”Vždy, keď ťa budú ovládať myšlienky povýšenectva ...
37. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Aj ja som hriešnik.” Istý brat sa pýtal abbu Pimena takto: ”Moje myšlienky ma trápia, nútia ma odkladať nabok moje hriechy a zaoberať sa chybami brata.” Starec mu rozpovedal tento príbeh o abbovi Dioskorovi: ...
38. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... Boha, tomu Boh vypočúva prosby.” Abba Mios z Belu ”Úzka a náročná cesta je ovládať svoje myšlienky a vzdať sa svojej vôle v prospech Boha. To je tiež zmysel vety: Pane, všetko sme opustili a nasledovali ...
39. Nesúďte
(Úvahy/O láske)
... prenikla každý deň naše vnútro, aby sa jeho myšlienky prelievali do našej mysle a jeho láska do nášho srdca. Ak sa budeš pridŕžať Boha, očistí ťa a pripraví na svoju službu. Ak sa namiesto na nedostatky ...
... tieto myšlienky nevšímať. Po kľukatých chodníkoch pomedzi banánovníky sme sa v miernom stúpaní približovali k nášmu cieľu. Dve z postulantiek ovládajú domorodú reč „runyankoore“, nakoľko pochádzajú z tejto ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie