Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz modlitba

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Predvianočná novéna
(Modlitby/Novény)
...  i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * i na veky vekov. Amen. (Opakuje sa Ant.)   MODLITBA K: Pán s vami Ľ: I s duchom tvojím. K: Modlime sa. Pane ...
... Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu. Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu. MODLITBA DEVIATNIKA ...
... Samozrejme, modlitba sv. ruženca. V samotný sviatok býva okrem sv. omše, krstov a birmovky procesia po dedine so sochou patróna. Pretože takmer všetky farnosti sú na pobreží, býva aj procesia na mori. ...
Poraň dušu moju a srdce moje, o sladký Ježišu, šípom svojej slastnej a spasiteľnej lásky, svojej opravdivej, čistej a apoštolskej obetavosti, aby sa moja duša úplne roztápla v božskej ľúbosti a v túžbe ...
25. Odpustková modlitba pred krížom
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Odpustková modlitba pred krížom, ktorú sa treba modliť s Ježišom v srdci po sv. prijímaní pred krížom... Hľa,ó dobrý a najsladší Ježišu, na kolená padám pred Tvojou tvárou a s najväčšou vrúcnosťou ...
26. Modlitba Klementa XI
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Verím Pane, ale nech verím pevnejšie, dúfam Pane, ale nech dúfam istejšie, ľutujem Pane, ale nech ľutujem ešte väčšmi. Klaniam sa Ti ako prvému počiatku, túžim po Tebe ako po poslednomm cieli, chválim ...
... daný úmysel prosíš iba ty. Má to svoju silu aj súkromne, no modlitba celého spoločenstva má vždy omnoho väčšiu účinnosť – keď Boh vidí s akou láskou sa spojilo celé spoločenstvo a prosí jednotne za jeden ...
28. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
Drahí priatelia! Po dlhšom čase sa opäť ozývam a aspoň niekoľkými riadkami by som Vám chcel priblížiť môj čas tu, zatiaľ ešte v Mexicu, čo som mal možnosť prežiť a zažiť. Akurát som sa vrátil z našej ...
29. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Modlitba vychádzala z môjho rozorvaného vnútra a až neskôr som pochopila, ako veľmi zmenila orientáciu môjho života. To, čo sa po nej dialo s mojím myslením, je ...
30. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... nečuduj sa, že tak ľahko podľahneš pokušeniam a stávaš sa tak služobníkom zla. Pamätaj, kto si! Si Boží syn, dcéra - a to nie je hocikto... :) Tu je skompletizovaná modlitba malej duchovnej zbrane v ...
31. Kedy byť mučeníkom?
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... na hrdinov. Ak príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, potom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upevňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba a pod.), aby ...
32. Rozhodovanie
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... modlitba nebola nejakým žobraním, akoby Boh „musel“ niečo urobiť, lebo to sľúbil, kým my budeme čakať, zo zloženými, či dokonca založenými rukami. Hneď na to nadväzuje druhý – sme rozumné bytosti, s ktorými ...
33. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
...       Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlitba Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s ...
34. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto Ťa môže dostatočne zvelebovať a oslavovať? Najväčšia vlastnosť všemohúceho Boha ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka" (Den. 951). Modlitba ...
... To je téma piateho dňa. V šiesty deň sústreďujeme pozornosť na naše rodiny, ktoré sú podľa slov Jána Pavla II. vo veľkom ohrození. Siedmy deň rozjímajme o vytrvalosti v modlitbe. Modlitba zachráni naše ...
... vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. K.: Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II., Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlitba Ó, Najsvätejšia ...
37. Litánie pokory
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma. Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš. Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš. ...
... dôležitou súčasťou portálu by mala byť pre veriacich možnosť napísať prosbu o modlitbu na určitý úmysel. Táto sekcia je pre tých, ktorí modlitby potrebujú, a samozrejme pre tých, ktorí chcú svojimi modlitbami ...
39. Modlitba dôvery
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Len ty, Bože, mi môžeš dať vieru, ale ty chceš, aby som potom vydal svedectvo o tebe. Len ty, Bože, mi môžeš dať nádej, ale ty chceš, aby som potom vštepoval dôveru iným okolo do ich sŕdc. Len ty, Bože, ...
40. Modlitba o dar priateľstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
Pane, urob ma priateľom/kou. Daj, aby som inšpirovala dôveru v človeku, čo trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba, v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako, v človeku, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie