Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz misie

Celkom: 43 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
Nahlas vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle vyvinúť spoločné úsilie, ktoré bude viesť k tomu, aby spoločenské komunikačné prostriedky užitočne slúžili hľadaniu a objavovaniu pravdy i ľudskému pokroku. Kresťan ...
Pozdravujem všetkých doma na Slovensku a opäť po nejakom čase sa chcem s Vami podeliť o moje nové skúsenosti a dojmy z mojej začínajúcej misie tu v Mexicu. Keďže najprv sa musím naučiť jazyk, moja prvoradá ...
23. Voda pre Afriku a stolári z Nairobi
(Aktuality/Správy z misií)
Pár správ z Afriky a aktivít misijného združenia SÁVIO o možnosti podporiť zbierku pre vodu v Afrike ale aj o tom, ako sa z vašej podpory už podarilo vybudovať krásne centrum pre stolárov so stolárskou ...
Keďže je už tomu dva týždne, čo som vstúpil na mexickú zem, chcel by som sa aspoň pár riadkami podeliť s mojimi pocitmi a postrehmi, ako som docestoval a ako prežívam tieto prvé dni v inej kultúre, ...
25. Dobrovoľníci z Tanzánie v Shelui
(Listy/Listy dobrovoľníkov)
Drahi naši priatelia, po krákych výletoch po krajine sme sa usadili na SZ Tanzánie v Shelui kde, ako veríme, začína naša úspešná misia. I napriek tomu, že život je tu veľmi ťažký a ľudia žijú vo veľmi ...
Cirkevní predstavitelia sú povinní využívať možnosti počítačov a internetu v rôznych oblastiach svojho poslania. Preto sa v tejto časti nášho seriálu pokúsim načrtnúť moju predstavu portálu, ktorý by ...
27. Chceš byť misionárom?
(Aktuality/Správy z misií)
... záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. Podmienkou k prijatiu ...
28. Kto sa chce stať Dobrovoľníkom pre Afriku?
(Aktuality/Správy z misií)
... ďalších otázok napíšte Email na: dobrovolnici (zavinac) erko.sk . Tešíme sa na vás a vaše prihlášky. eRko, Dobrá novina Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje ...
29. Sv. Cyrila a Metoda 2
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... v jazyku, ktorému nik nerozumie, alebo hovoriť o veciach, ktoré ľudia nechápu. Svätý Metod spolu s bratom tiež dobre vedeli, že bez náležitej prípravy z ich misie nič nebude. Preto preložili Písma a zákony ...
30. Sv. Cyrila a Metoda
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... jej ovocie zbierame doteraz. Prvé krušné chvíle prišli po úspešných rokoch misie. Smutné bolo, že ani nie zo strany zlého, alebo od obyčajných ľudí, ale od franských misionárov, ktorí bratom zazlievali ...
31. Afrika ťa prekvapí
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... svoje “Áno” na misie prihlásením sa misijnú školu v tridsiatke. Som teda fakt zvedavá, ako sa tento rok “vyvŕbi”. Nuž, už som dostala asi 4 ponuky z rôznych projektov (v portugalčine aj angličtine) robiť ...
V pastoračnom a evanjelizačnom pláne biskupskej konferencie Slovenska na obdobie 2001-2006 stojí v odporúčaniach pre ohlasovanie evanjelia vo farnosti: „Do služby ohlasovania treba zapojiť všetky formy ...
33. Ako Majka angličtinu v Mozambiku učila
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... TO!!! Na to sa vôbec necítim. Keď som povedala Bohu svoje “Áno” na misie, predstavovala som si, že budem malou súčasťou niečoho väčšieho napr. umývať riady vo veľkom detskom centre…   Musím priznať, ...
34. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... Robert Balek SVD verbista misionár v Rusku. Páter Róbert, kde ste sa narodili, študovali, popíšte nám vašu cestu na misie... Narodil som sa v Námestove, študoval na gymnáziu v tom istom meste a potom ...
... misie“. Už v prvých vydaniach Malého posla sa začal zmieňovať o dôležitosti potreby založenia misijného domu v Nemecku, zameraného na prípravu misionárov. V máji 1874 navštívil Arnold Janssen Msgr. Raimondiho, ...
36. Jozef Freinademetz - 4 - Steyl
(Misie/Rehole - info)
... do vtedy ešte plánovaného seminára. Bol tak isto prvým kňazom misijného seminára, ktorý nebol vysvätený pre nejakú diecézu, ale titulo missionis – pre misie. Po vysviacke vyučoval v seminári a čakal na ...
Na poli evanjelizácie má každý kresťan povinnosť nachádzať všetky možné cesty, ktorými by dosiahol cieľ: ohlasovanie Slova. V tomto zmysle chcem pre naše farnsoti navrhnúť konkrétne možnosti a rôzne formy ...
38. Irkutsk 18 - Let Irkutsk-Moskva-Viedeň
(Zážitky/Misionárov)
Taaak priatelia - posledné spomienky na Irkutsk a to z môjho odchodu a letu cez Moskvu... Posledné balenie, posledné lúčenie s kostolom, známymi, priateľmi, veriacimi. Aaaaj... ani som si nemyslel, že ...
Každé štádium socializácie je aj fyzicky oddelené iným miestom. Malé deti sú doma alebo v školách, kde sú oddelené do rôznych tried alebo budov, vysokoškoláci sú oddelení od svojich domovov v internátoch, ...
40. Викарный
(Listy/Listy misionárov)
... obohatení. Ako iné, aj toto stretnutie sa udialo jedine za finančnej pomoci podporných organizácií nemeckých katolíkov. Dva týždne na to, sa rovnako, ako v Bratislave, začali u nás ľudové misie pod vedením ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie