Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kresťanov

Celkom: 49 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... a živote veriacich kresťanov, alebo prostredníctvom rôznych médií, alebo inými cestami, ktoré určí Božia prozreteľnosť ako poďakovanie za konkrétnych misionárov a ich službu v ohlasovaní evanjelia. za ...
... ľudu neustálu platnosť jeho misijného poslania, pretože misie sú vecou všetkých kresťanov...“ V tento deň veriaci v každej diecéze, farnosti či kresťanskej inštitúcii po celom svete osobitne pamätajú ...
... Misijným dielom sv. Petra Apoštola. V roku 1894 Jana Bigardová vydala prvý manifest, ktorým sa obrátila na všetkých kresťanov, aby ich upozornila na vážnosť pomoci pri rozvoji katolíckych misií. V roku ...
... povzbudzuje kresťanov, príslušníkov jedného i druhého spoločenstva, aby sa usilovali verne si plniť svoje pozemské povinnosti, dajúc sa viesť duchom evanjelia. Nemajú pravdu tí, čo vediac, že nemáme tu ...
... nájdeme podstatné črty jej misie: bola kresťankou a ako taká mala plniť misiu všetkých kresťanov, čiže Cirkvi; bola rehoľníčkou a tak mala v Cirkvi plniť misiu zasväteného života; ako bosá karmelitánka ...
... jednoty, pokoja a solidarity, ktorú nám Kristus daroval, a tiež spolupracovníkom pri uskutočňovaní Božieho spásneho plánu pre celé ľudstvo. Výzvy, ktorým ľudstvo čelí, apelujú na kresťanov, aby kráčali ...
27. O očistci II (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Bohu – toľko kresťanov. A aké sklamanie na onom svete! Keby ste vedeli, ako málo je ľudí, ktorí pracujú jedine pre Boha! Aká ľútosť zaplaví dušu pri smrti, keď pominie všetka zaslepenosť. Keby človek ...
28. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... svätú vôľu! Čo chceš odo mňa dnes, aby som sa Ti páčila?“ Aká škoda aj pre tých, ktorí sa považujú za dobrých kresťanov, pre toľko celkom stratených zásluh – neosvoja si vzbudzovať dobrý úmysel! Bez ...
... ale zmysel dostávajú až pri zachovaní základného pravidla života – a to je láska. Pavlova doba zažívala ťažké rozdiely kresťanov pochádzajúcich z dvoch táborov: židovského a pohanského, ktoré sa ...
... u všetkých kresťanov, ktorí sú v činnej fáze života a ktorým na Cirkvi záleží.  Nie čakať, kým niekto niečo zariadi a nariadi, a potom sa v prípade neúspechu vyhovoriť na dotyčnú osobu. Osobné angažovanie ...
31. Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... veľké veci sa v kresťanovi začínajú krstom, rastú a mocnejú birmovaním a správnym využívaním ostatných milostí, ktoré dostáva od Boha, a vrcholnú dokonalosť dosahujú najsvätejšou Eucharistiou. Z traktátu ...
32. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chlieb, všetci stolujú s Ježišom Kristom, ktorý nadprirodzene tvorí medzi nimi istý súlad, ako je medzi bratmi. Čítajte Skutky apoštolov. Ony potvrdzujú, že množstvo prvých kresťanov pochádzajúcich z rozličných ...
... z rôznosti pováh, skúseností a osobnej zrelosti jednotlivých kresťanov a z rôznosti kultúr, v ktorých sa kresťanstvo realizuje, vyplýva „rôznosť rovnakých ľudí“. Tým, že uverili v Krista a žijú v jeho ...
34. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... to veľmi prospešné aj pre ostatných – majú dlhšie prázdniny či rozšírený voľný víkend. Hŕstka veriacich na najväčšie sviatky kresťanov Ja som počas Veľkej noci pomáhal otcovi Stanislavovi v Červenom ...
... kostolník, známi farníci v obci a pod. spoločenstvo veriacich – farnosť ako rodina synov a dcér Nebeského Otca Podľa kanonického práva je farnosť určité, natrvalo zriadené spoločenstvo kresťanov ...
36. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
Pokoj? Nie za každú cenu. Pre kresťanov je samozrejmé, že svoju vieru, náboženstvo chápu ako postoj pokoja a mieru, keďže jeho základom je Evanjelium, teda Radostná zvesť. A predsa to nie je vždy tak. ...
37. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... ktorá dokáže zmeniť svet v hĺbke a nastoliť v ňom ozajstný pokoj, kde nebude platiť ani zákon pomsty, ani pravidlo oko za oko,..., ale iba zákon lásky a obety. Myslím, že nejeden z kresťanov má s touto ...
38. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nebeského Otca Podľa kanonického práva je farnosť určité, natrvalo zriadené spoločenstvo kresťanov v miestnej cirkvi, zverené pod vedením diecézneho biskupa do pastoračnej starostlivosti farárovi, ...
39. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
...  PROSBY K.: Modlime sa za dar Ducha sily: Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov; príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým. Ľ.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým. ...
... – kresťanov. Svoju svätosť totiž mnohí z nás stavali a stále ešte stavajú na slabých základoch. Ako povedal jeden svätec: „Milosť predpokladá prirodzenosť.“ To znamená, aby mohla milosť skutočne pôsobiť ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie