Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kráčať

Celkom: 42 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Svetlá na ceste domov
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... cestu, takže môžem po nej kráčať ako vo dne. Premýšľam len tak... nad sebou, nad ľuďmi... ako sa niektorí z nich v mojom živote stali svetlom, ktoré ožiarilo moju cestu, ktorou kráčam životom. Náhle ...
22. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa otvorila aj viere zločinca. Nech nás nezaujme činnosť terajšieho života ani tak úzkostlivo ani tak pyšne, aby sme neboli schopní celým srdcom sa pripodobňovať nášmu Vykupiteľovi a kráčať v jeho šľapajach. ...
... prečo sa tu oplatí žiť. O silu kráčať i v najväčšej temnote môjho života, kráčať v pravde i za bolestivých okolností. Neprestávať a ísť. Ísť až tam hore na Golgotu svojho života. Pane, ukazuj mi cestu... ...
... uteká, uteká... Otázkou je, ako tieto ťažké dni prežiť, ako nimi prekráčať tak, aby nás úplne nezničili, aby nás naopak posilnili? Ako sa dá znovu uvidieť pred sebou napriek zlu dobro, ktoré kedysi z daného ...
25. Krížová cesta manželov
(Modlitby/Krížové cesty)
Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Príjmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. ...
26. Umierať cestou k životu
(Modlitby/Krížové cesty)
... cesta tvrdá a jednotvárna, ak vedie do hrobu, viem, tam za hrobom ma čakáš v plnej svojej sláve. Pane, pomôž mi verne kráčať určenou cestou, stáť pevne na určenom mi mieste, uprostred ľudstva. No nadovšetko ...
27. Šiel by som za tebou, Pane, ale...
(Modlitby/Krížové cesty)
... teplom, srdečnom domove. Mama bude istotne plakať a ani otec nemá príliš silné srdce. Súrodenci sa odo mňa odvrátia – ku komu pôjdem, keď už nebudem vládať kráčať ďalej ako kňaz, ako rehoľný brat či sestra? ...
... v modlitbe a hľadáš inú cestu, ktorou máš spolu s nimi kráčať v pokoji, láske a odpustení? Cesta násilia je tá ľahšia cesta... a On hovoril o ceste úzkej, ktorá vedie do večného života... Kreščenské ...
... "oddychujú na nej. Aby sme mohli kráčať po "malej ceste", musíme byť pokorní, chudobní v duchu a jednoduchí. Keď nepociťujem vôbec nič, keď nie som schopná odriekať modlitbu, cvičiť sa v čnosti, ...
... kráčať svojou osobitou cestou, ktorú nám vymedzil Boh. Čisté kopírovanie života svätca bez prijatia vlastných osobitostí a vlastnej originality môže človeka priviesť buď k psychickému i telesnému vyčerpaniu, ...
„V jeho svetle budú kráčať národy“ (Zjv 21, 24) V túto nedeľu venovanú misiám sa obraciam predovšetkým na vás, bratia v biskupskej a kňazskej službe, a tiež na vás bratia a sestry celého Božieho ľudu, ...
32. Kristus ako blízky priateľ (Terézia z Avily)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Anton Paduánsky, Bernard, Katarína Sienská. S veľkou slobodou treba kráčať po tejto ceste, úplne sa odovzdať do Božích rúk a ak nás bude chcieť zaradiť a povýšiť medzi svojich komorníkov a tajomníkov, ...
33. Chodiaci Ježiš Kristus
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
„Hm... Ako to asi vyzeralo, keď si bol viditeľný, Ježišu... Keď sa ťa mohli dotknúť, oprieť sa o teba, pozerať ti do očí, počúvať ťa svojimi skutočnými ušami, spievať, pracovať a smiať sa s tebou, kráčať ...
34. Agapeon 2 - Plný svetla
(Príbehy/Príbehy na pokračovanie)
... s podlomenými kolenami padal na zem. Matne si ešte spomínam, ako som sa snažil s pomocou tej svetlej postavy vstať a kráčať späť domov, tuším práve cez údolie hadov. Vtom, ako keby sa proti nám ...
35. Nový začiatok
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... možno sa niekto raz rozhodne kráčať v mojich šľapajach a nakoniec sa dostane Domov.  ...
36. Matka Tereza I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... ktorým chcem hovoriť, pravda, ktorú chcem hlásať, cesta, ktorou chcem kráčať, svetlo, ktoré chcem zapáliť, láska, ktorú chcem vyžarovať... Pre mňa je Ježiš mojím Bohom, mojím ženíchom, mojou ...
37. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... je Pán, on odvažuje činy. 1Sam 2 35 Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom; ustavične bude kráčať pred mojím pomazaným. ...
38. Viera - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... 30 A oči sa im otvorili. Mt 9 Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Mátoha!" A od strachu vykríkli. ...
39. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... ospievať, zahrať ti, Pane, na harfe. 2 Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; kedyže prídeš ku mne? Ž 101 8 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. ...
40. Poslušnosť v SZ
(Biblia/Bohoslužby slova)
...  - Neposlušnosť rodičom sa trestá smrťou : Dt 21, 18 - 21 , mlčanie - Poslušnosť Bohu je podmienkou jeho priazne : Dt 11, 11 - 15 , mlčanie - "Spôsobím, že budú kráčať podľa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie