Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz kráčať

Celkom: 42 nájdených výsledkov.

Stránka 1 z 3
... ťarchy dreva nášho kríža. Príď, Duchu pravdy a nauč nás kráčať podľa príkladu Krista, aby sa „v postojoch nášho srdca sprítomňovali veľké výzvy do trpezlivosti“! Pre hriech ľudu bezbožného vidí Syna ...
2. Krížová cesta pre matky za deti
(Modlitby/Krížové cesty)
... sa nad nimi, daj im milostivo kráčať po Tvojich svätých stopách, aby ich životná púť nebola raz príčinou ich odsúdenia na večnú smrť. 2. zastavenie: Ježiš berie kríž Ježišu, viem, že aj mojim deťom ...
... chcel kráčať po vode a v momente vystúpenia z loďky by sa neponoril do vody! Je to absurdné! Čo ho môže držať na vode? Nič! Nie, nie, nie – príliš rozprávkové! Ok, čo teda Petra držalo na vode? Drevené ...
... kráčať smerom k nášmu kostolu, kde aj ona, ako mi prezradila neďaleko býva. Ako sme vyšli z metra, zrazu sa schytila a utekala smerom k potravinám, ktoré boli otvorené 24 hodín denne. A zavolala na mňa: ...
... Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky ...
6. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... moje srdce vedelo hovoriť, rozprávalo by iba o tebe. Keby vedelo kráčať, utekalo by za tebou. No ono vie iba biť a preto bije pre teba. LIER  ...
7. Pán nasleduje svojich hlásateľov (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako posiela učeníkov ...
... kráčať aj my. Ukazuje nám cestu svätosti uprostred plnenia si každodenných povinností. Iste je to jeden z dôvodov, prečo sa jej Dejiny duše tak rýchle šírili hneď po ich prvom vydaní - lebo ich štýl bol ...
9. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... mamou po námestí. Predstavte si tento obraz: Vidíte, ako asi jedenapolročné dieťa dupoce svojimi krátkymi nožičkami, len aby sa vymanilo z rúk svojej mamy, lebo chce samo kráčať po námestí. Všade okolo ...
... musíme postupne nanášať na telo rôzne vrstvy a faktory. Tak isto je to aj s modlitbou. Ak sa chceme stať ľuďmi modlitby, ľuďmi, ktorí sa modlia, musíme kráčať krok za krokom po ceste modlitby. Ten, kto ...
... milosť modliť sa vo všetkých situáciách v tichosti a oddanosti ako ona: "Hľa, som služobnica Pána!" Držiac sa jej materinskej ruky chcem kráčať svojou cestou s vedomím, že mi vždy poskytuje svoju ochranu. ...
12. Hlási sa Mozambik...
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... prachom, špinou a odpadkami, v ktorom je dosť náročné kráčať iba v žabkách. Nemôžete jednoducho ísť tam, kam chcete, pretože buď nepoznáte cestu alebo sa tam nedorozumiete alebo by ste mohli prísť príliš ...
... na cestách, po ktorých s Tebou kráčať smiem. Viem, nesľúbil si mi dni bez bolestí, Viem, ani radosť bez starostí... Ale ja viem, že si mi sľúbil silu plnú nádejí, vtedy, keď som obklopený tmou na cestách, ...
14. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... duša na tomto mieste.” Starec odvetil: ”Ak sa nepoučil mojím mlčaním, nie je nádej, aby sa poučil mojimi slovami.” Hovorilo sa, že keď abba Ammon šiel do chrámu, nedovoľoval svojmu žiakovi kráčať vedľa ...
15. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám nepomôže Duch Svätý. Len v ňom môžeme poznať Božie pravdy a zveľaďovať sa v náboženskej náuke. Aj Cirkev potrebuje stále pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať ...
16. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... absolútny, pretože namiesto seba pošle svojho Tešiteľa, ktorý v apoštoloch aktivuje všetko to, čo oni prijali od Ježiša a okrem toho uschopní svet poznať pravdu, hriech i cestu, ktorou treba kráčať.  ...
... ako nikdy predtým... Sám no predsa nie osamotený...   Žiť s Tebou Chcem žiť s Tebou, byť stále s Tebou, rozprávať sa, spolu kráčať s Tebou,  milovať Ťa ako brata, Ježiš môj... Ach, aké nádherné ...
Kristus na nás na sv. omši čaká, aby nás naplnil všetkými vyberanými milosťami, ktoré majú našu dušu posilniť, uzdraviť, očistiť a nasýtiť tak, aby bola schopná ďalej kráčať a zvládnuť úlohy, ktoré sú ...
19. Dobrý pastier - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... (Ez 34) 24 Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera; budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. 25 Budú bývať v krajine, ktorú ...
20. Sen o živote
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... bolesťou a láskou preniesol za moju postavu. Nedvojak som sa obrátila. Uvidela som zástup tých, ktorí nezapierajúc svoje najhlbšie vnútro - svoje svedomie, rozhodli sa kráčať po jeho stopách za Ním... ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie