Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz info

Celkom: 48 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... sa vydeľujú tri spôsoby veštenia: 1. intuitívne veštenie – vychádza z neznámej schopnosti poznať informácie zo života klienta bez predchádzajúceho stretnutia, v zmysle božského vnuknutia. Tento spôsob ...
... ľudí a zdroja informácií. Elektronické médiá zmazávajú tieto rozdiely a búrajú izolácie jednotlivých štádií. Deti doma, študenti na internátoch, chorí v nemocniciach majú širokú škálu získavania informácií ...
23. Ohlasovanie evanjelia v digitálnej ére
(Aktuality/Správy z misií)
... pravde a prijať na seba záväzok ohlasovania, požaduje od tých, ktorí pracujú vo svete informácií, a zvlášť od katolíckych žurnalistov, garanciu autentickosti života, ktorý nemôže stratiť na hodnote ani ...
Nekromancia, ako okultná praktika, má svoj pôvod v starovekom Grécku. V dnešnom ponímaní je spojením špiritizmu a mágie, kde sa väčší dôraz kladie na mágiu, ako na získavanie informácii od ducha zosnulého, ...
...  Tieto protirečenia možno tiež pokladať za vplyv na človeka, lebo v dobe nabitej informáciami sme vystavovaní neustálemu prísunu poznatkov, z ktorých si niektoré nevedomele osvojujeme, a ohrozujeme tak ...
26. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... choré, opustené, nahé, predávané do otroctva? Dieťa: Chcem. Kňaz: Chcete sa podozvedať o deťoch v misijných krajinách prostredníctvom informačných programov? Dieťa: Chcem. Kňaz: Milé deti, chcete slúžiť ...
... na misijný svet, informujme sa, zúčastnime sa na veľkolepom misijnom podujatí, ktoré sa tiahne dejinami a zahrňuje celý svet. Naučme sa žiť s inými a pre iných, vyjdime z vlastnej ulity! Dávajme s vierou ...
28. Kresťanstvo a okultizmus - Úvod
(Katechézy/Morálka)
... s Bohom. (Morálne aspekty modlitby v aspekte kultickéhopovolania kresťana, in www.theologiamoralis.info/k0103c3.html) Táto vnútorná vlastnosť človeka sa však vyvíja ako u jednotlivca, v rámci jeho života, ...
... na internete dostatočnú alternatívnu informačnú bázu, zábavu, vzdelanie a ďalšie vymoženosti internetu spojené v jeden celok do akéhosi všestranného servisu pre veriacich i neveriacich v danej farnosti. ...
... vytvoriť po povzbudzovaní veriacich ešte jednu skupinku, ktorá by bola akousi misijnou stanicou celej farnosti – informovala by ostatných vo farnosti o rôznych misijných aktivitách nielen na Slovensku ...
... na kňazskú službu. V roku 1894 rozšírila prvý informačný plagát Misijného diela sv. Petra Apoštola, ktoré začalo svoju činnosť v roku 1886 a oficiálne bolo uznané v Caen v roku 1889. Ako PMD sv. Petra ...
... všetkých informácii o Ňom, a tým je Sv. písmo: "Koľko svetla som načerpala z diel nášho otca svätého Jána z Kríža!… ale neskôr všetky knihy zanechali vo mne suchotu a ešte aj teraz som v takomto stave… ...
... akoby Boh o ničom nevedel. Snažila sa ho o všetkom informovať. Bola to modlitba dôvery, modlitba dieťaťa. Dokonca sa Terézia modlila aj v posteli. Ak má človek problémy so spánkom, ak chce čo najrýchlejšie ...
... starosti jednotlivé sekcie farskej pastorácie na internete. Udržiavanie aktuálnych informácií, aktualizovanie fotografií z farských akcií, odpovedanie na kladené otázky a moderovanie diskusií je len zlomok ...
35. Hľadanie Stvoriteľa - 7 - Einstein sa mýlil
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... k rozvoju kvantovej mechaniky. Práve z kvantovej fyziky a jej teórii vám poskytnem zopár naozaj zaujímavých informácií. Kvantová fyzika nám vysvetľuje, že príroda je nedeliteľný celok, kde všetko ...
36. Hlási sa Mozambik...
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
... som šla do toho kostola za rohom sa spýtať, či mávajú bohoslužby aj niekedy v týždni. Zázrak! Našla som niekoho, kto bol schopný hovoriť anglicky a on našiel niekoho, kto bol schopný mu dať danú informáciu. ...
37. Hľadanie Stvoriteľa - 5 - Hľadanie hmoty
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... šablóny”, určeného na zachovanie globálnej nemennosti disku, a to na úkor miestnych informácií, ktorým podlieha bod za bodom vo chvíli otáčania. Toto pole šablóny by mohlo byť tým, čo bráni disku, aby ...
38. Hľadanie Stvoriteľa - 6 - Polia reality
(Komentáre/Záhady stvorenia)
... vyžaduje, ako to koncom šesťdesiatych rokov ukázali niekoľkí výnimočne odvážni fyzici, existenciu istého “poľa šablóny”, určeného na zachovanie globálnej nemennosti disku, a to na úkor miestnych informácií, ...
39. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... ktorej je dnes postavená Transsibírska magistrála, putovala cez Irkutsk karavána okolo 75 tiav naložených rôznymi drahocennosťami na predaj... O Angare som dostal doplnené informácie o legende jej pôvodu ...
...  Upresnenie zvláštnej príťažlivosti: existuje vo “fázovom priestore”, čiže v priestore obsahujúcom všetky dynamické informácie, všetky možné variácie mechanického systému. Príklad na zvláštnu príťažlivosť? ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie