Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz duchovného

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... a prežívala lásku a dala svedectvo o Bohu, ktorý je Láska. Ústrednou témou celého sympózia je uvažovanie nad láskou, ktorú Terézia objavila ako svoje povolanie. Je pre nás učiteľkou duchovného života, ...
... ich duchovného života a vzťahu s Bohom, ale rovnako aj o neveriacich, ktorí vďaka nej našli uprostred svojho hľadania prítomnosť živého a milujúceho Boha. Môžeme sa pýtať, prečo jednoduchá karmelitánka, ...
... V prvej v krátkosti opíšem príbeh objavenia cesty duchovného detstva, v druhej význam tohto objavu pre ňu samú. Pozorný poslucháč bude môcť pri tejto príležitosti postrehnúť podstatné prvky tejto cesty, ...
... o slávnej vianočnej milosti, pre nás všetkých nie je jasné, či má na mysli prvé alebo druhé duchovné obrátenie, ktorým vošla do istej zrelej fázy duchovného života. Prikláňame sa skôr k tej druhej možnosti. ...
25. Cesta duchovného detstva I.
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Započúvajte sa do prvého dielu... Ak nebudete ako deti, nevojdete ...
26. Cesta duchovného detstva II. Pokora
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Druhý diel je o pokore.   Učte sa odo mňa, lebo som tichý ...
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Tretí diel je o Chudobe ducha.       Blahoslavení chudobní ...
28. Cesta duchovného detstva IV. Dôvera
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Štvrtí diel je o Dôvere.         Dôvera "Pristupujme teda ...
29. Cesta duchovného detstva V. Láska
(Úvahy/O úcte k Bohu)
P. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Piaty diel je o Láske.         Láska "Keby som hovoril ...
... prehĺbenie vnútorného duchovného života, je modlitba. Je ako nebeská voda, ktorou polievaš kvety v záhrade svojej duše, t. j. čnosti svojej duše, aby rástli a prinášali ovocie". Ježiš pozýva k modlitbe ...
... sa duchovne spojila s apoštolmi, ktorých mi dal Ježiš za bratov: všetko, čo patrí mne, patrí každému z nich...“ Na záver sa započúvajme do modlitby sv. Terezky za jej duchovného brata, misionára o. Bellièra ...
... viery, poučená a rozumejúca asistencia v ťažkých životných skúškach alebo v období rozhodovania, sledovania a podpora osobného rastu viery a ľudského dozrievania  – to sú požiadavky duchovného dopre-vádzania ...
33. Prednosť chudobných pred všetkým (sv. Vincent de Paul)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
My si nemáme chudobných vážiť podľa vonkajšieho vzhľadu a vystupovania ani podľa ich duchovného nadania, lebo často majú hrubú a neupravenú povahu. Keď však na chudobných hľadíte vo svetle viery, zbadáte, ...
34. Povinnosťou dobrého pastiera je láska (sv. Tomáš Akvinský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na vlastnom blahu. Od obyčajných pastierov sa nevyžaduje, aby sa dobrý pastier vystavil nebezpečenstvu smrti na záchranu stáda. No záchrana duchovného stáda má väčšiu váhu ako telesný život pastiera, ...
35. Jozef Freinademetz - 4 - V Steyli
(Misie/Rehole - info)
... učitelia duchovného života a stratili sa všetky duchovné príručky, a zostala by vám iba kniha kríža – bohato by vám stačila... Čas beží veľmi rýchlo a o chvíľu iní študenti zasadnú na vaše miesta. Nad ...
... urobil som si dobrý dojem o ľuďoch, ktorí majú taký zmysel pre ochranu spoločného majetku.“ (J. Šabo) S osobnosťou dekana Jozefa Šabu je neodmysliteľne spojená najnovšia éra duchovného i kultúrneho života ...
37. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Na udržanie duchovného života, ktorý máme spoločný s nebeskými anjelmi a Božími duchmi, lebo sme ako oni stvorení na Boží obraz a podobu, je nevyhnutne potrebný chlieb milosti Ducha Svätého a Božej lásky. ...
... sa nepotrebuje každý deň najesť dostatočne výživného zdravého duchovného jedla, ktoré jej dodá dostatok síl? Nuž – prekvapenie pre mnohých – áno, potrebuje to rovnako ako naše telo. Ak ješ raňajky, pamätaj, ...
... niektoré formy duchovného a pastoračného vedenia. Významnými prameňmi postoja Cirkvi k médiám po Druhom vatikánskom koncile sú: pastoračná inštrukcia o masmédiách Communio et progressio (1971), nová ...
40. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Božej. Ten mrak sa volá strata Ježiša... Žiadny básnik ani majster duchovného života si nevie predstaviť Máriu, keď sa dozvedela, že stratila svojho zbožňovaného Syna a tri dni o Ňom nemala jedinú správu... ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie