Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz chvála

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Učiť sa rásť a milovať v misii
(Listy/Listy misionárov)
... viery. Je to dosť namáhavá práca, ale chvála Bohu, že máme dobrých a pracovitých animátorov, je ich desať. Iná misijná práča, ktorá ma povzbudzuje, je slúžiť sv. omšu a podeliť sa so starými ľuďmi v ...
22. Utorok, 1. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
...  Zmysel dlhších slov môže byť jedine pri vďakách a chválach, a aj to nie kvôli Bohu, ale kvôli nám samým, aby sme si, poprípade aj druhí, uvedomili, čo všetko Boh urobil v našom živote a začo ho máme ...
23. Prežil som svinnú chrípku
(Listy/Listy misionárov)
... Waldemar, predstavený, dohodol doplniteľné vyučovanie s jednou farníčkou – učiteľkou Ľudmilou Petrovnou, aspoň trocha praxe sa predsa naskytlo. No komunikácii sa človek chvála Bohu nemôže vyhnúť, lebo ...
... toľko hĺbky v ich prosbách, vďakyvzdaniach a chválach Bohu, toľko pokory v ich odprosovaní som nezažil ani na mládežníckych stretnutiach – pochopiteľne to vyplýva z množstva prežitých rokov. Predsa však ...
25. Adam-Kristus, Eva-Mária (Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... víťazné znamenie, proti diablovi, meč proti hriechu, ktorým Kristus prebodol hada; kríž je Otcova vôľa, sláva jednorodeného, plesanie Ducha, hrdosť anjelov, istota Cirkvi, Pavlova chvála, ochrana svätých ...
26. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... prisahať! 21 On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 22 Sedemdesiat duší ich bolo, keď zostúpili tvoji ...
27. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 1Kor 12 12 Lebo toto je naša chvála, svedectvo nášho svedomia, že sme žili na svete  ...
28. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky." A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!" 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa ...
29. Poslušnosť v NZ
(Biblia/Bohoslužby slova)
... sa nechať hlbšie preniknúť Božím slovom - Chvála Stvoriteľa, ktorého všetko poslúcha : Ž 104, mlčanie; Resp. žalm : Hlboko v srdci mám Tvoj zákon. - Rozhodnutia Pánove ...
30. Láska manželská
(Biblia/Bohoslužby slova)
... 13 , mlčanie - O zlej žene : Sir 25, 17 - 32 , mlčanie - Chvála dobrej ženy : Sir 26, 1 - 4. 16 - 24 , mlčanie 7. Otče náš 8. Požehnanie 9. Pieseň  ...
31. Adorácia v SZ
(Biblia/Bohoslužby slova)
...  Úvodné slovo V adorácii Teba, ó, môj Pane, túžim prežiť celý deň. Tak pokojne, s láskou, smelo odovzdane. Nie je to len plachý sen. Len Tebe, ó, Pane, moja chvála patrí. Len Tebe ...
32. Arnold Janssen I.
(Myšlienky/Myšlienky)
...  chvála je len bublina. Nech nás preto strach z neúspechu neodradí začať to, čo Ty, Pán nášho života, od nás očakávaš. Ak robím to, čo po zrelom uvážení spoznám, že je to Božia vôľa, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie