Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blížny

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Krížová cesta so sv. Faustínou
(Modlitby/Krížové cesty)
... výrok o tebe v mojich blížnych. 2. zastavenie - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia "Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odli ho do ...
42. Trpezlivosť a láska svätej Františky
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ju Boh nevyvolil na to, aby bola svätá len sama pre seba, ale aby dary, ktoré dostala od Boha, použila na duchovné i telesné blaho blížnych, obdaril ju takou láskavosťou, že každý, kto sa s ňou dostal ...
... dnom, noc za nocou pribíjame Ježiša na kríž naším zlom a lahostajnostou i osudu blížnych. My, vinní, ako môžeme pochopit bolest drviacu Kristovo telo na kríži? My, spolutrýznitelia, ako môžeme porozumiet vykupitelskej ...
44. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... stráženie srdca, almužna a služba blížnym – teda všetko, čo v nás podporuje a roznecuje lásku. Z týchto prostriedkov sa pristavme pri svätých tajomstvách (sviatostiach). Krst je prameňom nového života ...
45. Utorok, 2. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... a vyznanie budú úprimnejšie. Nepôjde iba o vymenovanie priestupkov voči Božím a cirkevným zákonom, ale o ľútosť, že sme ublížili niekomu milému a milovanému. Keď spravíme prešľap voči blížnym, najmä ...
46. Umierať cestou k životu
(Modlitby/Krížové cesty)
... teba a blížnym podávam len tvoju karikatúru. Odpusť, že mám zastretý pohľad, že tvoje Svetlo v ňom neuvidia. Odpusť, že mám žiadostivé teplo, že tvoju Prítomnosť v ňom nepostrehnú. Odpusť, že mám zatarasené ...
47. Streda 2. pôstny týždeň
(Kázne/Veľký pôst)
... Pri odchode správny človek aj u druhých uvidí, že nakoniec ho mali predsa len radi. BaS, snažme sa ísť vždy za vyššími cieľmi, ktoré pomôžu nám i našim blížnym, aby sme raz s ľahkosťou získali aj večný ...
48. Pôst
(Kázne/Veľký pôst)
... dobré vzťahy aj s inými ľuďmi, najmä s trpiacimi a núdznymi. Najlepším prostriedkom pre prvý kontakt je almužna – skutočná a úprimná. To znamená, pomáhať a dopriať blížnym podiel z rovnakých materiálnych ...
... že pod termínom „blížny“ nemyslel na ľudí zo svojho okolia, ale na tých najvzdialenejších. Jozef vtedy kázal: „Vo svojom srdci počujem nárek a prosbu o pomoc, ktorá sa nedá vyjadriť slovami... Hlas, ktorý ...
50. Znaky v živote kresťana
(Komentáre/Kresťania a ...)
... a darovať napr. aj iniciálku mena, alebo iný symbol, ktorý má pre našich blížnych hlbší a podstatnejší význam. Je zaujímavé ako sa v tolerantnej spoločnosti vyskytujú výslovne zlé znamenia, ako napr. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie