Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz blížny

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. O očistci IV (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... zaľúbenie Božie, bude so svojím blížnym jednať tak, ako si praje, aby Boh jednal s ňou samou! Pamätajte si to dobre a konajte podľa toho! Keby ste sa snažili vážne o tom premýšľať, stačilo by to, aby ...
22. Prednosť chudobných pred všetkým (sv. Vincent de Paul)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa stal všetkým.“ A preto z duše, pohnutej starosťami a biedou blížnych, usilovne prosme Boha, aby vlial do nás city milosrdenstva a zľutovania, aby nimi naplnil naše srdcia a naplnené zachoval. Službe ...
23. Vasilisa Premudraja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... si málokto z nich uvedomuje, preto je aj ťažké presvedčiť ich o nej. Väčšinou totiž svoje „schop­nos­ti“ a vedomosti berú ako pomoc blížnym, starostlivosť o ich dobro, čo je základná povinnosť manželov, ...
24. Zvonka boje, vnútri úzkosti (sv. Gregor Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zaujatý toľkými bojmi. Lebo hneď dodáva: „A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi.“ Pozrite, statočne vybojúva boje v sebe a milosrdne sa zasadzuje a chráni blížnych. Hovorí o zle, ...
25. Modlitba – veľká zbraň (sv. Efrém Sýrsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... – nebyť zranený zlorečením druhých, nezúriť pre urážky blížnych! Lebo aj z ničoho možno získať veľké a znamenité dobro – ako to bolo s mýtnikom. Prijal výčitku, zanechal hriechy a povedal: „Bože, buď milostivý ...
26. Výroky Otcov púšte - 3
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... ”Základom je tvoj blížny, ktorého si musíš získať. Tu je začiatok. Všetky Kristove príkazy sú závislé na tomto.” Istý brat sa pýtal abbu Matúša: ”Ako je to možné, že bratia v skíte robili viac ako ...
27. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... smrť sú medzi našimi blížnymi. Ak získame brata, získali sme Boha, ak pohoršíme brata, zhrešili sme proti Kristovi.” Jeden brat sa opýtal: ”Našiel som miesto, kde môj pokoj nebude rušený bratmi. Dáš mi ...
... a doprevádzanie blížnych v ich životných ťažkostiach.  Predovšetkým mladí ľudia dnes vyhľadávajú nielen bežné informácie, ale aj veľmi osobné témy a hľadajú partnera na rozhovor, pretože ho vo svojom okolí ...
29. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... blížnymi. Ak získame brata, získali sme Boha, ak pohoršíme brata, zhrešili sme proti Kristovi.” Abba Anton Začiatočník, ktorý chodí z jedného monastiera do druhého, je ako divé zviera, ktoré skáče z ...
30. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
... blížnym (saleziánski dobrovoľníci, Missionar auf Zeit – cez verbistov). Samozrejmosťou by mal byť vzor spoločného kresťanského života vo farnostiach, kde si veriaci vedia prejaviť vzájomnú pomoc, poprípade ...
31. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... svoje hlasy. Výdobytkom demokracie je možnosť správne sa rozhodnúť a dobre si vybrať. Nevyužitie tejto možnosti je prejavom lenivosti a nezáujmu o blížnych. Tak potom o nás rozhoduje malá, ale horlivá, ...
32. Internet a misie? - 17 - Reálna a virtuálna farnosť a laici
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... k rozhovoru, teda o akési vedenie pastoračných rozhovorov a doprevádzanie blížnych v ich životných ťažkostiach.  Predovšetkým mladí ľudia dnes vyhľadávajú nielen bežné informácie, ale aj veľmi osobné témy ...
33. Dovidenia
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... za novým svetom, prácou a pod. Prílišný smútok, strach zo strany domácich – ostávajúcich, môžu v odchádzajúcom vyvolať zbytočné pochybnosti a v konečnom dôsledku rozhodnutie, kvôli pokoju blížnych, zostať ...
34. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... som ukázal, že kto chce dosiahnuť úspech medzi dušami, musí sa spútať umŕtvovaním a sebazaprením. Chcel som ich naučiť vzájomnej láske a tiež ceste, ako prekonávať chyby svojich blížnych tým, že ich zamlčíme, ...
... milovanej osobe. Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je ...
36. Sv. Augustín I.
(Myšlienky/Myšlienky)
... a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe. Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby neexistoval. Ak chápeš, to nie je Boh! (Si comprehendis, non est Deus!) (lat.) Podobné: Keby bol pre ...
37. Denníček milosrdenstva - 5 - Podobať sa Ježišovi
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Boha. On je mojím Majstrom. Na všetko sa ho pýtam, o všetkom mu rozprávam. Tu čerpám silu a svetlo, tu sa učím všetko, tu dostávam svetlo, ako zaobchádzať s blížnymi. Od chvíle, keď som vyšla z noviciátu, ...
38. Denníček milosrdenstva - 2 - Obeta utrpenia
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... o tom viem, ale radšej sa teš a raduj a ber toľko pokladov z môjho srdca, koľko dokážeš uniesť, lebo vtedy sa mi viacpáčiš. A ešte niečo ti poviem - neber tie milosti len pre seba, ale aj pre blížnych, ...
39. Zvestovanie Pána
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... zo svojej hluchoty a hlúposti a dal za pravdu Thomasovi. Z neho potom urobili starostu a Hansa vyhnali. Bratia a sestry, počúvajme a poslúchajme rady skúsených blížnych i Božie znamenia, ktoré nám chcú ...
40. Nemám čas
(Komentáre/Kresťania a ...)
... si tieto globálne dôsledky, skôr negatívne pôsobenie na rôzne oblasti života nás i našich blížnych. V prvom rade je to otázka trpezlivosti. Je to čnosť, ktorá je v dnešnom zhone najviac skúšaná. Keďže ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie