Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz apoštolov

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... apoštolov a modliť sa za nich, kým oni hlásajú dušiam evanjelium svojím slovom, a najmä svojím príkladom...“  (Príbeh mojej duše, s. 167) A v liste z augusta 1892 (Listy, s. 176) jej píše: „Ježiš nám ...
... sme vidieť Ježiša“ (Jn 12, 21) – túto požiadavku predložili apoštolovi Filipovi v Jánovom evanjeliu niektorí Gréci, ktorí prišli na veľkonočnú púť do Jeruzalema. Táto požiadavka zaznieva v mesiaci októbri ...
... zmŕtvychvstalý Ježiš vyslal apoštolov: „Choďte... “ (Mt 28, 19). Liturgia je vždy povolaním „ku svetu“ a novým vyslaním „do sveta“ svedčiť o prežitom: o spásnej moci Božieho slova a Kristovho veľkonočného ...
24. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... by Pán nenašiel nikoho, komu by zveril svoje ovce. Ale vtedy ich zveril preto, že našiel Petra. A iba v samom Petrovi odporúčal jednotu. Apoštolov bolo viac, ale jednému povedal: „Pas moje ovce.“ Len nech ...
25. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... na neďaleký vrch. Zavolal si apoštolov a vovádzal ich z výšky tajomnej katedry do vznešenej náuky. Už samou povahou miesta a počínaním naznačil, že to on poctil Mojžiša svojím rozhovorom: tam síce s hrozivou ...
26. Eucharistia – sviatosť života (sv. Julián Eymard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... chlieb, všetci stolujú s Ježišom Kristom, ktorý nadprirodzene tvorí medzi nimi istý súlad, ako je medzi bratmi. Čítajte Skutky apoštolov. Ony potvrdzujú, že množstvo prvých kresťanov pochádzajúcich z rozličných ...
27. Misijný omšový spolok
(Misie/Formy pomoci misiám)
... modlitba je jeden "Zdravas" a modlitba: "Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a tým, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen." No v množstve modlitby a hlavne v jej kvalite sa medze nekladú. ...
28. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Nakoniec prišiel Kristus, Boh a človek, hlásať Pánovo slovo a na to isté poslal apoštolov, ako predtým posielal prorokov. Hlásanie je teda apoštolská, anjelská, kresťanská, božská úloha. Božie slovo ...
29. Výroky Otcov púšte - 2
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... a začali sa kajať. Abba Xanthios povedal: ”Zločinec visel na kríži a bol ospravedlnený pre jediné slovo. A Judáš, ktorý patril medzi apoštolov, stratil celé svoje postavenie za jedinú noc a zostúpil z ...
30. Otcovia púšte - 1
(Myšlienky/Myšlienky)
... ktorý patril medzi apoštolov, stratil celé svoje postavenie za jedinú noc a zostúpil z neba do pekla. Preto nech sa nik nechváli svojimi dobrými skutkami, lebo všetci, čo sa spoliehajú na seba, padajú.” ...
31. Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!
(Katechézy/Vieroučné témy)
... zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Teda nikdy nikto z apoštolov ani zo svätopiscov netvrdil, že Duch Svätý je holubica, či oheň. Vždy sa iba pokúšali opísať jeho pôsobenie, ktoré ...
32. Ježišovo meno (sv. Bernardín Sienský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... uložiť do vyvolenej nádoby a z nej vynášať. Preto hovorí Pán o Apoštolovi: „Jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela.“ Hovorí: „Vyvolil za nádobu,“ v ktorej ...
33. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... (podľa ľubovôle) K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého. Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám ...
... Petr vyšel z večeřadla, nikoho se nebál, protože všichni venku byli naplněni bázní před Bohem. (Josef Egyptský řekl svým bratřím: "Nebojte se mně, protože já se bojím Boha.) A začali mluvit (Petr a apoštolové) ...
... úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili. I mě můžeš darovat toto porozumění. Přijď, můj utěšiteli, ...
36. Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... celá táto obec hovorí, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. A potom od krvi Jána Krstiteľa cez krv apoštolov, cez krv mučeníkov, cez krv veriacich v Krista je to jedna obec, čo hovorí. ...
37. Medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... strach z krutej smrti a ohlasuje sa nielen nesmrteľnosť duše, ale aj tela. V týchto dňoch Pán dýchnutím vlieva všetkým apoštolom Ducha Svätého a svätému apoštolovi Petrovi viac ako ostatným prikazuje po ...
38. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... blízkej osoby, či veci. Najsmutnejší je asi ten, komu chýba milovaná osoba. Pán Ježiš dnes apoštolov pripravuje na to, že budú musieť byť chvíľu bez neho. Naplnil ich smútok, ale nielen preto, ...
39. Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 1 - Posledná večera
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... stratenú čistotu. Tým, že som umyl ich nohy, som chcel dušiam ukázať úlohu apoštolov v umenšovaní sa i v nežnej starostlivosti o hriešnikov a všetky duše, ktoré im boli zverené. Ovinul som sa látkou, aby ...
40. Čo je nové na Východe?
(Listy/Listy misionárov)
... mať obrovský podiel na misijnej službe Krista, apoštolov a Cirkvi.  ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie