Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Synovia

Celkom: 27 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Utorok 3. advetný týždeň
(Kázne/Advent)
... Božej vôle je cestou svätosti Ale ako podľa dnešného evanjelia vidíme, Ježiš dobre vedel, že nie je to vždy ľahké. Dvaja synovia z jeho podobenstva mali obaja akú-takú ochotu – jeden plodnú, druhý jalovú. ...
22. Moja biblia - prečítaš ju celú?
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... vieryhodne: „Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.“ Ale je v tom ...
23. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... nám Ducha Svätého zoslal 1. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. (Joel 3,1) 2. Keď prišiel ...
24. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... sa neodkláňa ani na pravú, ani na ľavú stranu, aby dlho kraľoval aj on, aj jeho synovia nad Izraelom. Dt 17 1 Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam ...
25. Milosrdenstvo - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
... bez ohľadu na oddiely -,12 leviti speváci, všetci, ktorí patrili Asafovi, Hemanovi a Idutunovi, ich synovia a ich bratia stáli oblečení do plátna s cimbalmi, harfami a citarami východne ...
26. Nádej - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  určení pre slávu - 19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil ...
... rodine. Synovia sú tradične viacej cenení ako dcéry, pretože ostávajú v rodine a starajú sa o svojich rodičov keď zostarnú a zachovávajú rod. PLÁNOVANIE RODINY A KONTROLA ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie