Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Svätého

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Malá duchovná zbraň pre teba...
(Modlitby/Pre každý deň)
... s ním. 2. Pozvanie Ducha Svätého do tvojho srdca s jeho darmi - pokojom, láskou, trpezlivosťou... a podriadenie sa mu vo všetkom. 3. Objatie Ježiša a uzdravenie skrze Jeho lásku... 4. Odpustenie ...
42. Litánie k Božiemu milosrdenstvu
(Modlitby/Litánie)
... svätej Cirkvi, Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu, Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život, Milosrdenstvo ...
43. Hodina milosrdenstva
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... ťa za dar dokonalej lásky pre Svätého Otca Benedikta XVI., všetkých pastierov Cirkvi a rehoľníkov. Nech je vo svete – vďaka ich službe – prítomná tvoja láska. Spievame: Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš ...
...  Tieto slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré povedal v roku 2002 v Krakove môžeme dnes povedať aj o jeho ceste svätosti. O ceste svätosti veľkého apoštola Božieho milosrdenstva, ktorý bol pripočítaný ...
Práve tento článok je pre všetkých, ktorí by si chceli urobiť duchovnú obnovu s Jánom Pavlom II. Nech sa páči... 1. rozjímanie Mária K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen. K.: Panna ...
... cez modlitbu v uzdravujúcej sile Ducha Svätého, niekedy s pomocou psychológa, ak ho naozaj treba, či kňaza, ktorý by vedel cez špeciálne modlitby, sv. spovede a sv. omše dať do poriadku prípadné zneužitia ...
47. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
... ktoré nerozumejú, čo je to Eucharistia? Ktoré sú necitlivé na Božiu prítomnosť, na tajomné horúce výlevy Svätého Srdca môjho Ježiša? Ó, Srdce Ježišovo! Srdce Lásky! Aký sladký je Ježišov Duch! Ach, čo ...
... niekedy ešte tej ich nábožnosti nie celkom rozumiem, hlavne ak prídu počas omše do kostola, kľaknú si k nejakej soche svätého, pomodlia sa a v pohode odídu preč, bohostánok či prebiehajúcu omšu si nevšímajú... ...
49. Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... za hriechy, modlitbou uzmierovali Boha a zachránili sa, hoci nepatrili do Božieho ľudu. O pokání hovorili pod vplyvom Ducha Svätého služobníci Božej milosti. A sám Pán vesmíru hovoril o pokání s prísahou: ...
50. Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... samo nešťastie je tvrdé a trpezlivosť troskotá. Či nie „je“ bez prestania „skúškou život človeka na zemi“? A celá moja nádej je iba v tvojom veľkom milosrdenstve.   Z Vyznaní svätého biskupa ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie