Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Svätého

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... Boha, ktoré postupne Boh vtláča do srdca tých, ktorí sa mu úplne oddali... Tak si vyberaj a hlavne sa pýtaj sám seba - Ako vidím ja Boha? Kto je pre mňa Boh? A ak nemôžeš nájsť, popros Ducha Svätého, ...
22. Keby som lásky nemal...
(Biblia/Obľúbené citáty)
... A odvážne sa v tej chvíli pusti do milovania tých, ktorých máš pred sebou, skrze Ducha Svätého, v Ňom a s Ním a miluj naplno koľko len vládzeš nehľadiac na chyby, ktoré budeš ako človek stále robiť, veď ...
23. Modlitba najšťastnejšieho života
(Modlitby/Pre každý deň)
... Svätý ťa podľa tvojej modlitby ovládne natoľko, že každé tvoje rozhodnutie, skutok, či slová už budú počas dňa pod vplyvom Ducha Svätého. On už bude konať v tebe, hovoriť v tebe, zmýšľať v tebe. Daj ...
24. Základné modlitby a pravdy
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... (pri práci: Pán Boh pomáhaj!) Pán Boh uslyš.   Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.   Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo ...
25. Celý svet čaká na Máriinu odpoveď
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že nie z muža, ale z Ducha Svätého. Anjel čaká na odpoveď, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, Pani, čakáme na slovo zľutovania. My, ...
... Amen. Litánie k sv. Jozefovi Otče náš. Zdravas Mária. Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!   2. DEŇ Ochranca ľudí bez domova ÚVAHA Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v ...
27. Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS
(Listy/Listy misionárov)
... je 500 km od nás. My Služobnice Ducha Svätého sme v tejto časti Austrálie nová rehoľná kongregácia. Mám tu česť byť pionierkou v tejto novej misii. Zatiaľ som tu teda jediná SSpS ale dúfam, že v novom ...
28. Misionárky na kolenách
(Rozhovory/S misionármi)
... pôvodom z Filipín, nám poskytla nasledujúci rozhovor. Aká je charizma vašej rehole? Sme Služobnice Ducha Svätého od večnej poklony. Sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu, aby sme sa modlili pred ...
29. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... dobro, ako to teraz hlása celá náuka evanjelistov a apoštolov. Z Traktátu svätého kňaza Jána z Kríža O výstupe na vrch Karmel (Lib. 2, cap. 22)    ...
30. Dvojaký príchod Ježiša Krista
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Pán Ježiš Kristus príde z neba. Príde na konci sveta, v posledný deň, v sláve. Nastane koniec tohto sveta a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. ...
31. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nebesiach. Ako ty vchádzaš do tamtoho chrámu, tak chce Boh vstúpiť do tvojej duše, ako to sám prisľúbil: „A budem v nich prebývať a chodiť.“ Z Rečí svätého biskupa Cézara Arleského (Sermo 229, 1-3: ...
32. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... života a pociťovať nehu Pánovu.“ Z knihy svätého biskupa Ambróza O smrti jeho brata Satyra (Lib. 2, 40. 41. 46. 47. 132. 133: CSEL 73, 270 274. 323-324)    ...
33. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... toľkú blaženosť, veľmi potrebujeme aj príhovory svätých, aby sme na ich orodovanie dostali to, čo nedosiahneme svojimi schopnosťami.   Z Rečí svätého opáta Bernarda (Sermo 2: Opera omnia, Edit. ...
34. Ako som prijala Jeho lásku
(Príbehy/Svedectvá)
... ti, že si poslal svojho Syna Ježiša, aby mi dal život, odpustenie. Ďakujem ti, že si poslal Svätého Ducha, aby ma sprevádzal a posilňoval v mojom každodennom živote. Nebeský Otče, otvor moje oči, aby som ...
35. Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorá bola pripravená na mučeníctvo, nezostane bez odmeny. Veď Boh sudca odmieňa bez meškania. V prenasledovaní získava korunu zápas, v pokoji svedomie.   Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána ...
36. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstalého a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, neboli by sa vystavili takému riziku. Z Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Prvý list Korinťanom (Hom. 4, 3. 4: PG 61, 34-36) ...
37. Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorý je jedno s Otcom i s Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Z Poučení svätého opáta Kolumbána (Instr. 13, De Christo fonte vitae, 2-3: Opera, Dublin 1957, 118-120)  ...
... Prečo všetci prichádzate na poslednú chvíľu? Je potrebné prísť skôr a v modlitbe prosiť Pána, aby zoslal svojho Ducha Svätého, aby vás mohol obdariť pokojom a očistiť od ducha tohto sveta, od vašich úzkostí, ...
39. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Modlitba vychádzala z môjho rozorvaného vnútra a až neskôr som pochopila, ako veľmi zmenila orientáciu môjho života. To, čo sa po nej dialo s mojím myslením, je ...
... Božieho kráľovstva treba okamžite doplniť, posilniť, opraviť cez Ducha Svätého v modlitbe, vo sv. spovedi, v adorácii, v prechádzke, v stretnutí s milovaným človekom, v počúvaní hudby... Len tak mimochodom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie