Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Slovom

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Sme stvorení pre milovanie...
(Rozhovory/S misionármi)
... tam kde žijete – ohlasujte svojím slovom skutkom či myšlienkami a modlitbami, že Boh je láska, že tak miloval svet, že poslal z lásky svojho milovaného Syna, aby svet neodsúdil, ale aby ho zachránil. Buďte ...
22. Buď verným a statočným svedkom (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... že Pán Ježiš prišiel v tele“, tým, že zachováva prikázania evanjelia?! Lebo ten, čo počúva a nekoná, zapiera Krista. Hoci slovom vyznáva, skutkami popiera. Koľkým, čo budú hovoriť: „Pane, Pane, či sme ...
23. Ježiš-pravý človek (sv. Atanáz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... napísal: „Kristus sa za nás stal kliatbou.“ Ľudské telo získalo zo spoločenstva a zo spojenia so Slovom nesmierne bohatstvo: zo smrteľného sa stalo nesmrteľné, zo živočíšneho sa stalo duchovné a hoci bolo ...
24. Eva a Mária (sv. Irenej)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... podľahla panna Eva, určená mužovi, zaplatil pravdou, ako ju zvestoval anjel Panne Márii, ktorá už patrila mužovi. Ako sa Eva dala zviesť slovom padlého anjela, aby unikla Bohu, a porušila Božie slovo, ...
... sa v posledných rokoch vyvinul „riadny“ náboženský kult, ktorý slúži ako náhrada za pravé náboženstvo a pravú vieru. Pomenovanie je veľmi blízke so slovom špiritualizmus, ktorý, používajú špiritisti ...
... ezoteriky na dnešného človeka, aj veriaceho, by sme mohli zhrnúť pod slovom ľahkovážnosť. Modernému človeku totiž ponúka lacné ciele, ktoré si nevyžadujú nijakú námahu pri ich získavaní. Keď ich porovnáme ...
Predstavme si teraz aspoň troch lotrov, ktorých poznáme. Čo by ste im povedali, keby ste mali odvahu a možnosti? Niektorí by začali kričať a vyčítať, iní zasa by sa snažili dobrým slovom napomenúť a pohnúť ...
28. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... rodičom, aby vás modlitbou, slovom i svedectvom života sprevádzali pri naplnení misionárskej služby, aby ste sa tak stali radosťou i nádejou misionárskej Cirkvi. Všetci: Amen. Misionárska scénka o ružiach ...
... Médiá totiž nie sú používané iba na nesprávne účely. Vďaka médiám mohol napríklad Ján Pavol II. svojím úsmevom, pohľadom či slovom povzbudzovať milióny ľudí na celom svete. Vďaka médiám sa svet dozvedá ...
... životom, naplneným láskou, ale aj slovom, kdekoľvek sa nachádzame – v našich rodinách, v práci, v školách, na ulici, či na internete. za zodpovedných za ohlasovanie evanjelia prostredníctvom médií – ...
... pokračuje: "Urobil zo mňa rybára duší. Pocítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov, túžbu, akú som nikdy predtým nepocítila tak živo... Slovom, pocítila som, že do môjho srdca vstupuje láska ...
... slovom, že je večná!... Konečne som našla svoje povolanie, mojím povolaním je Láska!... Áno, našla som svoje miest v Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj Bože... V srdci Cirkvi, mojej matky, budem Láskou... ...
... pravej skúsenosti s Bohom, ktorá pozýva k nasledovaniu Krista. Odovzdáva nám svoju skúsenosť s Božím slovom, učí nás osvojovať si neustály kontakt s týmto prameňom Božieho poznania ako aj potrebu konkrétnych ...
... existovalo. Vo Vtelení sa Boh znížil, prijal obmedzenia času a priestoru, slovom, Boh sa stal malým. Objav Terézie spočíva v tom, že našla opačný smer: nie zostup, ale výstup, alebo ešte presnejšie, urýchlené ...
... misijným územím je celý svet a ohlasovanie Dobrej zvesti sa týka všetkých; realizuje sa dvoma základnými spôsobmi: slovom a vydávaním svedectva. Niektorí kresťania majú v Cirkvi misiu ohlasovania slova. ...
... apoštolov a modliť sa za nich, kým oni hlásajú dušiam evanjelium svojím slovom, a najmä svojím príkladom...“  (Príbeh mojej duše, s. 167) A v liste z augusta 1892 (Listy, s. 176) jej píše: „Ježiš nám ...
... s Kristovým slovom a pod vplyvom jeho milosti a lásky, je tu plne a v každom čase pre všetkých ľudí a pre všetky národy, aby ich priviedla k viere v Krista (porov. Ad gentes, 5). Táto úloha nestratila ...
38. O očistci III (sestra Gertrúda)
(Úvahy/O nebi, očistci a pekle)
... Sláve! Jedným slovom: nebo je nasýtenie Bohom a nikdy nebyť nasýteným! Čím viac duša na zemi Boha milovala, tým vyššie stúpa na vrchol dokonalosti, tým viac Ho miluje a požíva v nebi. Ježiš je pravou ...
39. Prameň spásy a pravého života (sv. Ján Eudes)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a vstal z mŕtvych, aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými.“ Slovom, si jedno so samým Ježišom, ako sú údy ...
40. Horlivosť za spásu duší (sv. Maximilián Kolbe)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ktorou môžeme vzdať Bohu najvyššiu slávu. Keby jestvovala iná a vhodnejšia cesta, Kristus by nám ju bol určite svojím slovom a príkladom zjavil. Ale celý jeho život v Nazarete zhrňuje Sväté písmo do slov: ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie