Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Poslušnosť

Celkom: 32 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... hriešny človek a potrebujem tvoje odpustenie. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal si z hrobu, aby si mi dal život. Viem, že si jediná cesta k Bohu a teraz chcem prestať s neposlušnosťou ...
22. Jediná smrť za spásu sveta (sv. Bazil)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Plán Boha a nášho Spasiteľa s človekom, to je povolanie z pádu a návrat zo stavu odcudzenia, do ktorého sa dostal neposlušnosťou, do dôverného spoločenstva s Bohom. Preto prišiel Kristus v tele, dal vzor ...
23. Zvestovanie Pána
(Kázne/Sviatky, slávnosti, spomienky)
... staroby. Vieme, že poslušnosť vôbec nie je ľahká vec. Zdá sa, že človek si takto nemôže robiť, čo sa mu zachce. Ale zo svojej skúsenosti vidíme, že cieľom poslušnosti nie je obmedzovanie, ale dobro človeka, ...
24. Vidíš viac ako Mojžiš (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... vašu poslušnosť. Oni sa dostali po Egypte na púšť, ty sa po odchode dostaneš do neba. Ich vodcom a vynikajúcim veliteľom bol Mojžiš, naším vodcom a veliteľom je iný Mojžiš, sám Boh. Čím sa vyznačoval ...
25. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... kríž, lebo on daroval svetu spásu. Veď to nebol obyčajný človek, čo trpel, ale vtelený Boh, ktorý bojoval o odmenu za poslušnosť. Nech nie je kríž tvojou radosťou iba v pokojných časoch; ale aj v čase ...
26. Smelo zvestovať Kristovo tajomstvo
(Misie/Dokumenty o misiách)
... kňazi, rehoľníci i laici, sú vyznačení osobitným povolaním. Poslaní zákonitou autoritou idú s vierou a poslušnosťou k tým, čo sú ďaleko od Krista. Ako služobníci evanjelia sú oddelení na dielo, na ktoré ...
... cez Červené more. Poslušnosť Zákonu totiž predpokladá vieru v Boha, ktorý ako prvý „počul volanie” svojho ľudu a „zostúpil, aby ho vyslobodil spod nadvlády Egypta”(porov. Ex 3,8). Boh je vnímavý k volaniu ...
28. Páter Pio
(Myšlienky/Myšlienky)
... v preukazovaní lásky voči svojmu blížnemu. Tam, kde nie je poslušnosť, nie je čnosť, kde nie je čnosť, nie je dobro a láska a kde nie je láska, nie je Boh. Pamätaj, že základom dokonalosti je Láska; ...
29. Jednota kresťanov
(Kázne/Tématické)
... pravú Cirkev reprezentujú len ľudia, ktorí v niektorých prípadoch neprejavili dosť pokory, čím cudziu pýchu sami podporili. Nemalým podielom na rozdelení zohráva aj neposlušnosť. Nielen rímskemu biskupovi, ...
30. Nepoškrnené počatie
(Kázne/Advent)
... Mária celý svoj život nehľadala svoju vôľu. Robila to, čo od nej čakal Boh. Nebola to slepá poslušnosť, ale služba plná lásky a vďaky. Mária plnila liturgické i iné obradné príkazy, počúvala svojho syna, ...
31. Stvorenie a vykúpenie človeka (Sv. Katarína Sienská)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... moja láskavá prozreteľnosť iba preto, aby bol schopný chápať a vychutnávať so mnou najvyššiu radosť vo večnom pohľade na mňa. Ale ako som ti už rozprával, pre neposlušnosť vášho prvého rodiča Adama sa ...
32. Moja biblia - prečítaš ju celú?
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... písmenka... Pod slovami cítiť jediný Text, napísaný Božou rukou, čítaný i zasypávaný našimi zrakmi. „Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.“ Boh pre neposlušnosť a pýchu Adamových prasynov ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie