Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Pomoc

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Vianoce, viem čo oslavujem!?
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... začiatku víťazstva nad hriechom a smrťou. V takejto oslave sa rozvíjajú aj ďalšie rozmery, predovšetkým rodiny, ktorá si pripomína svoj sviatok spolu so Sv. rodinou. Tá je vzorom lásky a vzájomnej pomoci. ...
... si ho ako dobré dieťa svojho otca. Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti hlavy ...
23. Byvol, nôž a kríž v Indonézii
(Zážitky/Misionárov)
... na 25 tisíc amerických dolárov. To, čo sme tak bolestne s Božou pomocou i za prispenia dobrých ľudí vybu¬dovali, bolo potrebné s Božou pomocou opraviť alebo znovu postaviť. Na blízkom ostrove Sumba v ...
24. P. Viktor Števko SVD
(Zážitky/Misionárov)
... malo inú farbu: zelenú, žltú a červenú. Pomocou nich vysvetľovali domorodcom nebo, peklo a očistec. Páter dostal určenie na západný Flores, kde spravoval misijnú stanicu, do ktorej patrilo 17 filiálok. ...
25. Pátri z Vietnamu v Čechách
(Rozhovory/S misionármi)
... aj vaše pivo, Jánovi ale nie. Ako to vyzerá s vašou výukou češtiny? P. Ján: Dvakrát v týždni cestujeme do Veľkých Karlovíc za pani učiteľkou. Pomocou angličtiny nás učí češtinu. Inak nás denne učí ...
... pomoc z diecézy pre tzv. feeding program. Mohli sme poskytnúť jedno jedlo denne asi 30 deťom. Prečo vlastne nechodia do školy? Niekedy nemajú peniaze na školské pomôcky, na šatstvo, v horšom prípade ...
27. 32 rokov misionárom v Juž. Amerike
(Rozhovory/S misionármi)
... katechéti sú veľkou pomocou každého misionára. V Paraguaji ste pracovali 11 rokov. Ako by ste porovnali Paraguaj a Bolíviu? Paraguaj je oveľa menší ako Bolívia. Obyvateľstvo je veľmi podobné obyvateľstvu ...
... pokojom, príjemnosťou, vôňou, sladkosťou, náplňou, upokojením, ochranou, pomocou, múdrosťou, podielom, majetkom, mojím pokladom, v ktorom s konečnou stálosťou zakotviac nech zostáva stále srdce moje a ...
29. Misionár za každých okolností
(Rozhovory/S misionármi)
... horko ťažko sme dostali policajnú ochranu. Aj slovenská ambasáda sa snažila pomocť zabezpeciť nám policajnú ochranu, ale nebolo to jednoduché. Ľudia nemali potravu a oblečenie, lebo mnohí stratili všetko. ...
30. Tiesňové volania
(Biblia/Obľúbené citáty)
... zaneprázdnený ... Ž 90 Keď si vďačný za Božiu pomoc ... Ž 126 Skrátené voľby V prípade strachu ... iz 41, 13 V prípade nebezpečenstva ... Ž 17,8 V prípade rozhodovania ... Mk 8, 36 Uvedené čísla ...
31. Škôlka pre africké deti v Shelui
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
Čo máme nové? Ako to vyzerá s našou stavbou? S deťmi? Náš pôvodne trojmesačný pobyt sa akosi predĺžil, začíname november a my stále nevieme dať zbohom tomuto „Bohom“ zabudnutému miestu. A ako ide život ...
32. Si nádherný Boží chrám (Sv. Cézar)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... rukou samého pôvodcu. Tak hovorí aj svätý apoštol Pavol: „Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ Veď Kristus prišiel a vyhnal z našich sŕdc diabla, aby si v nás pripravil chrám. Preto sa s jeho pomocou ...
33. Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lopote a v neznesiteľnom vzdychaní veľmi biedny. Bolo treba urobiť koniec zlu, aby smrť nahradila, čo život stratil. Lebo nesmrteľnosť by bola viac na ťarchu ako na osoh bez pomoci milosti. Duch má možnosť ...
34. Rekapitulácia
(Listy/Listy misionárov)
... finančné prostriedky na naše živobytie a prácu, keďže tu nie sme nijako podporovaní miestnymi dotáciami. Je pravda, že nieviem nejako zvlášť animovať, preto som ani tej pomoci veľa nepriviezol. No verím, ...
35. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... skôr vo forme naturálií od ľudí ako odmenu za pomoc či rozriešenie problému. Ja som tam bol len štyri dni - akurát počas slávnosti patróna ich kostola, sv. Jána Krstiteľa. A tie slávnosti trvajú niekoľko ...
36. Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... je slabší. Veď čo dokázali s pomocou Božej milosti dobre urobiť mýtnici a rybári, to si filozofi, mocnári a, aby som tak povedal, celý svet s jeho nespočetnými podnikmi nedokázali ani len predstaviť. Na ...
... silno ma vystrašili a tak som s vypúlenými očami na šoféra zavelil: „Ideme ďalej! Nezastavujeme!“ A tak sme dievčatko obišli a trielili ďalej. Možno naozaj potrebovalo pomoc, možno sme mali predsa len ...
38. Sv. omša - 7 - Pokľaknutie
(Katechézy/Sv. omša)
... svojím telom, bez tvojej pomoci často padajúci v zlo, nenávisť, neodpustenie, zúfalstvo a sebazničenie, ja – závislý na tebe – nekonečnom, majestátnom, všemohúcom, vševedúcom a všadeprítomnom dokonalom ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie