Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Panna

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
...  S Pannou Máriou Úvodná modlitba Bez materinskej starostlivosti a tepla dieťa nemôže zdravo rásť. Panna Mária, ty si viac matkou než kráľovnou; daj nám znamenie svojej priazne, tak ako si sa kedysi ...
22. Chvála Bohorodičky Márie (sv. Cyril Alexandrijský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nijaké miesto obsiahnuť, matka a panna! Skrze teba sa vo svätých evanjeliách nazýva „požehnaným“ ten, „ktorý prichádza v mene Pánovom“. Pozdravujeme teba, čo si vo svojom panenskom lone obsiahla toho, ...
23. Všetko sa stalo novým (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Slova s telom. Lebo Panna sa rodí, živia ju a rastie, aby sa pripravila za matku Boha, kráľa všetkých vekov. A my z toho máme dvojaký úžitok: vedie nás to k pravde a odvádza od otroctva litere zákona ...
24. Tajomstvo vtelenia (sv. Peter Chryzológ)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Keď Panna počne, panna porodí a pannou ostáva, to nie je bežný zjav, ale znamenie, to nie je rozum, ale sila, to je Stvoriteľ, nie príroda, to nie je všeobecné, ale jedinečné, to je božské, nie ľudské. ...
25. "Bohatstvo" amerického kontinentu
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
... v časoch, keď New York sa tak ešte ani nenazýval. Ale v dnešných dňoch je to mesto. o ktorom by sme mohli povedať toto: „Mesto, ktoré najviac dalo celému svetu a ktoré má teraz najmenej.“ Panna Mária, ...
... se Ježíšovu duchu ... Panna Maria se ve Večeřadle modlila za apoštoly až Bůh proměnil jejich srdce a bylo upřímné. Žalm 17(18) “Miluji tě Hospodine, má sílo …“ Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící ...
Novéna k Duchu Svätému odzrkadľuje čas modlitby, ktorý apoštoli a Preblahoslavená Panna Mária strávili v Hornej Sieni v čase od Nanebovstúpenia do zoslania Ducha Svätého na Turíce. Tým veľkým darom, udeleným ...
28. Utrpenie Panny Márie podľa Cataliny Rivas
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... praje! Prijatie dalo Bohu odpoveď, ktorá ľuďom otvorila prístup k Vykúpeniu a potvrdila onú obdivuhodnú vetu: „Hľa, Panna počne a porodí Syna, jeho meno je Emanuel.“ Skôr než sa vo mne začalo vytvárať ...
29. Páter Pio - 2 - Zázraky svätca
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... mali deti zjavenie a viackrát a naliehavo žiadali Pannu Máriu, aby dala nejaký dôkaz, keďže väčšina ľudí im neverila. Pred skončením zjavenia im Panna Mária povedala, že v ten deň budú mať ešte jedno zjavenie ...
30. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... farnostiach a spoločenstvách, nech vás Blahoslavená Panna Mária chráni a sprevádza po ceste, ktorá vedie k čo najužšiemu spoločenstvu s jej ukrižovaným a vzkrieseným Synom. S veľkou láskou a pevnou dôverou ...
31. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Svätého Písma, evanjelistami, ktorí nám rozprávajú o udalostiach, stretnutiach a prvých svedectvách o víťazstve Ježiša Krista nad hriechom a smrťou. Panna Mária, veľká postava dejín spásy, blahoslavená ...
32. Biela sobota očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... aby vpustil nověho příchozího. V budově, kde se zdržovala nejsvětější Panna, byla velká světnice. V ní byly zřízeny zástěnami a koberci malé cely, kde se svaté ženy uložily ke krátkému spánku. Ale už po ...
33. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Panna. Byla též příbuzná starce Simeona, jenž pronesl proroctví při obětování Páně, a oblíbila si jeho syny. I oni velmi toužili po Mesiáši. Veronika toužila po Mesiáši již od mládí. Tehdy mnoho dobrých ...
34. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... běhali mezi nimi jako posedlí a popuzovali je proti Ježíšovi. Pilát, vzpomínaje si na povstání Galilejských o posledních velikonočních svátcích, stáhl asi tisíc vojáků kolem svého paláce. Nejsvětější Panna, ...
35. Posledná večera očami bl.A.K.Emmerichovej (Zelený Štvrtok)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Byla asi téhož stáří jako blahoslavená Panna a byla známá se svatou Rodinou už dlouhou dobu. Když Ježíš zůstal ve dvanácti letech o pouti v Jeruzalémě, chodíval jíst k Veronice. Oba apoštolově tu dostali ...
36. Modlitba ruskej matky
(Príbehy/Skutočné príbehy)
... modlitby bol jasný. Jej zbožné sústredenie bolo ohnivé, čisté a hlboké. Skoro doslovne sa vtlačila jej modlitba navždy do môjho srdca: „Matka prečistá, Bohorodička, presvätá Trpiteľka, Panna Mária! Vypočuj ...
37. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ (Mt 11, 25-26) Opakovať za kňazom, alebo sám v jeho prítomnosti (alebo pri súkromnej forme sám pred Ukrižovaným Kristom alebo ikonou Panny Márie): „Presvätá Panna, Bohorodička ...
38. Prijmime večné svetlo (sv. Sofrónius)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... celkom viditeľným jas duše, lebo s ním musíme ísť v ústrety Kristovi. Veď ako Božia Matka a neporušená Panna niesla v náručí pravé svetlo a prišla na pomoc tým, čo ležali vo tme, tak máme aj my, osvietení ...
... Ti. O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Aj dnes Ta vidíme, Panna, Matka Cirkvi, uprostred zástupu žien poznacených bolestou: matiek, žien a dcér ludí väznených za to, že bránili pravdu a spravodlivost. ...
40. Staroba a jej krása
(Príbehy/Príbehy s úvahou)
... malú dečku. "Sama som ju háčkovala. Kedy jej to môžem dať? Ach, Blahoslavená Panna Matka! Ako sme si spolu rozumeli! Nad posteľou mi visel jej krásny obraz a občas ma aj navštevovala vo sne. Teším sa na ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie