Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Otec

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Ovocie práce misionárov
(Rozhovory/S misionármi)
... mal 13 rokov, nastúpil som do malého seminára v Mataloko. Do gymnázia som chodil tiež ako účastník malého seminára, ale to už bolo v San Doming Hokeng. Veľký seminár som absolvoval v Ledalero. Môj otec ...
... a tiež cez Magistérium Cirkvi. Špecifikom Mgistéria Cirkvi je to, že na vrchole magistéria stojí Sv. otec, ktorý, ako námestník Krista, je inšpirovaný Duchom Svätým a hovorí do súčasnej svetovej situácie ...
23. Čína - nová výzva pre Cirkev
(Rozhovory/S dobrovoľníkmi)
... v ktorom údajne žil sv. Jozef Freinademetz počas toho, ako pôsobil v Hong Kongu. Bolo to na jednom ostrove. Na slávnosť prišiel miestny otec kardinál, ktorý tam posvätil sochu sv. Jozefa Freinademetza. ...
24. V Kristovi k nám hovoril Boh
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Hlavný dôvod, pre ktorý bolo v Starom zákone dovolené dávať Bohu otázky a potrebné, aby proroci a kňazi žiadali Boha o videnia a zjavenia, bol ten, že viera v tom čase nebola ešte dostatočne zakorenená ...
25. Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Načože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí ...
26. „Nemať nič a byť bohatý?!“
(Listy/Listy misionárov)
... majú iné deti na inom mieste zemegule, ale aj tak je to zvláštny pohľad na nich, keď sa ešte pri tom aj usmievajú. A tiež, že v tejto dedinke pre zmenu hovorili jazykom „zapoteco“, ktorý som si mal možnosť ...
... a slovami lásky, svojím časom udeleným milovanému... V tichu kostola, keď v ňom ešte nie je tak veľa ľudí, nech zaznejú úprimné vzlyky tvojej lásky, nech ich môže utíšiť Otec svojím milosrdenstvom, nech ...
... Stojí to za to, žiť život na vode, žiť život v úplnej dôvere iba v Neho a On sa ukáže vždy ako milujúci všemohúci Otec... P. Robert Balek SVD    ...
29. Homeopatia je biela mágia
(Komentáre/Kresťania a ...)
... Pripadala som si vtedy veľmi hlúpo, lebo päť rokov som chodila po školeniach a až tak neskoro som sa to dozvedela… Spýtala som sa brata, elektrotechnického inžiniera, akú informáciu vysiela prístroj, ...
... strácame... strácame. Jeden bezdomovec v Moskve – nádherný človiečik, mi rozpovedal pár príbehov zo svojho života: „Otec Robert, no povedzte mi, čo sa to deje v mojom živote, ako to mám chápať. Ja som ...
... totiž stále milovať svojich rodičov, mamku, ocka, vždy, aj keď povedia ako veľmi nenávidia. Každý túži, každý chce mať akú takú nádej, že otec raz bude skutočným ockom, matka skutočnou mamkou. Táto nádej, ...
32. Moskva 6 - Bezdomovci - Obeta z lásky
(Zážitky/Misionárov)
... čas bez svojej milovanej ženy?“ A ona mi na to: „Otec Robert. On si našiel inú ženu. Tak asi po dvoch rokoch to už nevydržal a našiel si inú...“ A odmlčala sa... Tak som vypleštil oči – tak ona sa obetovala, ...
... objatia a milovaných slov, aké je schopná iba matka... A tak som sa jej spýtal s nádejou: "Tak aspoň otec... S otcom je to ako?" A dúfal som, že povie, že je veeeľmi poriadny, milujúci a tak... Ale počul ...
34. "Tak by som sebe daco dal"
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... preto netreba prepúšťať ani jednu možnosť nechať sa takto obohatiť. Nejde o vypočítavosť, ale spoluprácu s Ježišovou túžbou nestratiť nikoho, koho mu dal Otec. Preto najmä tí, čo sú už tak blízko, nemôžu ...
... jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. ...
36. Litánie k bl. Jánovi Pavlovi II.
(Modlitby/Litánie)
... zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený ...
... nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, ...
... ale dušu každého človeka stvoril a dá sa povedať "porodil" sám Boh Otec, samozrejme inakším spôsobom ako od večnosti rodí svojho Syna - druhú Božskú osobu - vyšli sme z neho ako jeho milované deti. Veď ...
... tak trocha aj pre tých ešte starších. Ja som spovedával aj keď som málo rozumel a už vôbec keď sa spovedali v Nahuatl, ale vedel som jednu vetu v ich jazyku: „Toteco mizneqi miac nochipa“ – „Boh ťa má ...
... Pane zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,   Svätá Mária, oroduj za nás Blahoslavený Ján Pavol ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie