Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Mojžiš

Celkom: 44 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Výroky Otcov púšte - 4
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... vyrobil Mojžiš, aby sa ľudia uzdravili. Mal všetky cnosti a bez slova uzdravoval každého. O minulých a budúcich časoch Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: ”Je to dobrý abba?” Starec ...
22. Výroky Otcov púšte - 1
(Príbehy/Krátke poučné príbehy)
... pozvali aj abbu Mojžiša, ale on odmietol prísť. Vtedy kňaz poslal jedného z mníchov za ním so slovami: ”Poď, všetci na teba čakajú!” On sa zdvihol a prišiel. Chytil prasknutý džbán, naplnil ho vodou a ...
23. Oko za oko, zub za zub!
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
... forma pomsty rozvráti spoločnosť, začal platiť zákon odplaty - v latinčine známy ako lex talionis. Mezopotámsky Chammurapiho kódex a Mojžišov zákon, podobne ako tie v Knihe Exodus 21, 18 - 25 a v Knihe ...
24. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie! Zachovajme si túto slobodu Božích detí. Izrael šomral proti Mojžišovi, že ho vyviedol z egyptského otroctva, lebo sa im sloboda zdala ťažká. Aj nový ...
25. List od milujúceho Otca
(Biblia/Obľúbené citáty)
... hlave… Matúš 10, 29-31 Stvoril som ťa na svoj obraz… 1. Mojžišova 1, 27 Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si… Skutky 17, 27-28 Pretože si mojim potomkom… Skutky 17, 28 Poznal som ťa skôr, než si bol ...
26. Životodarný Kristov kríž (sv. Teodor Studita)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... nariadenia ničivej potope na obyčajnom dreve?! A čo Mojžišova palica? Nebola predobrazom kríža? Raz premieňa vodu na krv, inokedy požiera nepravé hady čarodejníkov, alebo jediným úderom rozdeľuje more ...
... ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva „Pána Bohom Abraháma, ...
28. Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... a vyslobodil nás z diablovho otroctva akoby z faraónovej ruky; našu dušu označil svojím Duchom a údy nášho tela vlastnou krvou. On hanbou pokryl smrť a diabla rozplakal ako Mojžiš faraóna. On udrel neprávosť ...
29. Sila Kristovej krvi (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma. Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“ Čo to vravíš, Mojžiš? ...
30. Vidíš viac ako Mojžiš (sv. Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... poctený väčšími darmi? Židia vtedy nemohli hľadieť na Mojžišovu oslávenú tvár, a bol to ich spolusluha a súkmeňovec. A ty si videl Kristovu tvár v jej sláve. Aj Pavol volá: „My s odhalenou tvárou hľadíme ...
31. Kríž radosťou a chválou (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čo za nás zomrel, ale Boží Syn, Boh, ktorý sa stal človekom. Ak už ten baránok, čo bol zabitý z Mojžišovho nariadenia, ďaleko odvracal ničiteľa, neoslobodil by Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta, ...
32. Prečo nedeľa?
(Komentáre/Kresťania a ...)
... nepracovno-oddychový. Jeho závažnosť vystihuje Ex 31,12-13.15: „Pán prikázal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom: „Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby ...
... – aj to nie všetkým apoštolom ale len svojim trom vybraným, uvidieť ho z tváre do tváre – mocného, žiariaceho slávou a mocou. Kto sa totiž tak, ako Ježiš, rozpráva s Mojžišom – predstaviteľom Zákona a ...
... sú vzájomne spojené, lebo dať chudobnému pre Izraelitu nie je nič iné ako povinná náhrada Bohu za súcit, ktorý mal s biedou svojho ľudu. Nie náhodou boli tabule Zákona dané Mojžišovi na hore Sinaj po prechode ...
35. Biblický ruženec
(Modlitby/Ružence)
... skôr, ako sa počal v živote matky. 2. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. 3. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. Jemu Duch ...
36. Misijná nedeľa
(Kázne/Cez rok)
... Je tam opísaný obraz stvorenia prvého človeka, ktorého pisateľ prvej knihy Mojžišovej nazýva Adam. Je to nádherný obraz aký sa nevyskytuje už nikdy v dejinách človeka. V raji, na mieste stvorenia, stoja ...
... Boha-Otca ako kedysi prehovoril Mojžišovi a poslal ho – aj tu je naznačené misijné poslanie) vyteká cez oltár stredom celého chrámu až po jeho východ malý pás červeného mramoru, ktorý symbolizuje Božiu ...
38. Srdce - SZ a NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  prepustiť ho. Preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna." Ex 4 8 Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi: 9 "Keď bude faraón od vás žiadať: "Nože, urobte zázrak!", povieš Áronovi: ...
39. Múdrosť - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili: "Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu." 12 Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, ...
40. Božie Slovo - NZ
(Biblia/Konkordancia)
... čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja." 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie