Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz modlitba cirkev

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 3 z 3
41. Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)
(Katechézy/Vieroučné témy)
... voči Tebe a začať žiť s Tebou. Prosím, prepáč mi, odpusti mi, zmeň môj život a ukáž mi, ako Ťa spoznávať. Amen. Zdroje: fara, modlitba.sk  ...
42. Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... záväzne a dôkladne prečítať nasledujúce vysvetlenia a informácie až do konca. Je  to veľmi dôležité. O čo konkrétne ide? Čo je to duchovná adpocia nenarodeného dieťaťa? Je to modlitba za dieťa, ktorému ...
43. Kedy má misia zmysel?
(Misie/Rôzne)
... Osobitnú rolu tu hrá modlitba, ktorá rozvíja ako kňaza, tak aj jeho komunitu a celú Cirkev. Je to misia nepretržitého posväcovania sveta a času modlitbovou liturgiou. Hoci by kňaz nemal komu slúžiť vo ...
... vydávajú na smrt. Modlitba Pane Ježišu, Ty si nevinnost odsúdená neprávostou; pravda znevážená lžou. Pane, odpust nám naše viny, lebo ony to spôsobili, zachrán naše svedomie od nástrah pochybovania, ...
45. Zbožstvenie – cieľ nášho života
(Úvahy/O úcte k Bohu)
... darom, nie je výsledkom nášho úsilia, nemôžeme si ho sami „vyrobiť“. Ale naša spolupráca a snaha je samozrejme nevyhnutná. Prvým a najdostupnejším prostriedkom nášho zbožstvenia je modlitba. Tá je prístupná ...
46. 7 dní na Ďalekom Východe
(Zážitky/Misionárov)
Brad Pit bol 7 rokov v Tibete - mne sa podarilo na Ďalekom Východe pobudnúť len 7 dní. Blagoveščensk už totiž patrí do oblasti, ktorú nazývame nie Sibír (kde leží Irkutsk), ale Ďaleký východ. Je už ...
"Ježišu, mojou radosťou je, že ťa milujem." Sv. Terezka z Lisieux Modlitba Neprestávajme sa modliť. Dôvera robí zázraky. Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach... ...
48. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... pri spáse sveta. To je spôsob jej evanjelizácie v Karmeli. Aké sú formy misie a z čoho sa skladá misia? Je to svedectvo života, modlitba, obeta, svätosť a apoštolská činnosť. Prvou a zároveň základnou ...
... ráno bola modlitba s tým, že každý mohol na konci počas meditačnej hudby prísť do prostriedku a nazrieť do otvorenej biblie, prečítať si nejaký odsek, vetu, slovo len pre seba a ukloniť sa Kristovi, ukrytému ...
50. Ruženec Božieho milosrdenstva
(Modlitby/Ružence)
... uvidela anjela, vykonávateľa Božieho hnevu, so zmenenou tvárou, vo svetlom odeve, ktorý mal trestať zem. Faustína sa pokúsila zadržať ho, no jej modlitba bola, bohužiaľ, neúčinná. No keď uvidela Najsvätejšiu ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie