Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristovo

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... mníchmi. Írsko obrátil na vieru sv. Patrik (+ 461); Škótsko sv. Kolumban (+ 597); Nemecko sv. Bonifác (+ 754). Cyril a Metod Ako by vyzerala naša vlasť, keby sv. Cyril a Metod neboli v nadšení pre Kristovo ...
22. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ...
23. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... Syn, počúvajte ho“ (Mk 9,7), lebo v premenení je program celého života viery – vidieť všetko vo svetle Kristovom, vo svetle Božieho jestvovania. V tomto desiatku sa modlíme za deti Oceánie (modrá), hlavne ...
... práve preto, že "sa Slovo stalo telom" (Ján 1,14a) a že Kristus "v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom" (Ef 2,16). Ak sa Kristovo telo (princíp vtelenia) stáva ...
... Kristovho tajomného tela, ktorým je Cirkev. Sv. Apoštol Pavol to opisuje v 1. Liste Korinťanom (1 Kor 12, 12 - 31) v náuke o Cirkvi ako Kristovom mystickom tele, ktoré je jedným zo základných pilierov ...
... neskôr predstaví koncil v spojitosti so všeobecným kňazstvom veriacich: cez službu všeobecného kňazstva sú veriaci pozvaní: dávať seba samých v živú, svätú a Bohu ľúbeznú obetu a aby s jedinou obetou Kristovou ...
... že pomôcť Cirkvi môže iba tak, že bude naplno prežívať vlastné povolanie kresťanky v Karmeli: stať sa dôvernou Kristovou priateľkou spolu s ostatnými. Ako vieme, základom priateľstva je čistá a nezištná ...
... Oni musia pochopiť, že kresťania prinášajú Kristovo slovo, pretože on je pravda, pretože v ňom našli zmysel, pravdu pre svoj život. Tieto úvahy sa odvolávajú na misijné poslanie, ktoré prijali všetci ...
29. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... to hovorím. U slabého sa treba obávať, aby naňho nedoľahla skúška a nezlomila ho. Nezdravý však chorľavie už dajakou žiadostivosťou, a ona mu bráni nastúpiť na Božiu cestu a vziať na seba Kristovo jarmo. ...
30. O blahoslavenstvách (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tvrdosť zákona a duch adoptívneho synovstva odstránil hrôzu otroctva. Aké je teda Kristovo učenie, svedčia jeho sväté výroky, aby tí, čo sa túžia dostať do večnej blaženosti, poznali stupne najšťastnejšieho ...
31. Kríž je slávou a povýšením Krista (sv. Ondrej Krétsky)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... lebo na ňom bol zasiahnutý diabol a s ním porazená aj smrť; závory pekla boli rozbité a kríž sa stal všeobecnou spásou celého sveta. Kríž sa nazýva aj Kristovou slávou a Kristovým povýšením. To on je ...
32. Irkutsk 13 - Zázrak na Veľkú Noc
(Zážitky/Misionárov)
... späť na internát. Pri lúčení mi Sláva s veľkým poďakovaním povedal, že to bol najkrajší večer, aký prežil tu v Rusku. Nuž za jeden večer stihnúť osláviť Kristovo vzkriesenie a potom sa aj zoznámiť s ...
33. Ohnivá láska Krista (Tomáš Kempenský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... v Kristovom umučení a s radosťou prebývaj v jeho svätých ranách. Trp s Kristom a pre Krista, ak chceš s Kristom kraľovať. Keby si raz dokonale vnikol do Ježišovho vnútra a zakúsil trochu z jeho ohnivej ...
34. Hlásanie je apoštolská úloha (Vavrinec z Brindisi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Ale milosti a lásky bez viery niet, lebo bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. A viera sa ani nezačne bez hlásania Božieho slova: „Viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ Hlásanie Božieho slova ...
... a ja to prinesiem. Keby si len vedel, koľkí na kňazove slová: „Telo Kristovo“ odpovedia nedbalo bez viery svoje „Amen“ a keď si sadnú do lavice, ani raz mi nepovedia, že ma milujú. Ani raz mi nepoďakujú ...
36. Hlas volajúceho na púšti (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Cirkev slávi Jánovo narodenie ako niečo sväté. Kým medzi svätými Otcami niet ani jedného, ktorého narodenie by sme oslavovali, Jánovo narodenie slávime a slávime aj narodenie Kristovo. Toto nemôže byť ...
37. Spravodlivosť lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov..." (Mt 5, 20). Zaodel si sa dnes Kristovou spravodlivosťou? Zamysli sa nad tým, ako nás Ježiš vyzýva žiť ako kresťania. ...
38. Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi (africký autor)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... všetkými jazykmi, veď som v tom Kristovom tele, to jest v Cirkvi, ktorá hovorí všetkými jazykmi. Veď čo iné vtedy naznačil Boh prítomnosťou Svätého Ducha, ako že jeho Cirkev bude hovoriť všetkými jazykmi?“ ...
39. Živá voda Ducha Svätého (sv. Cyril Jeruzalemský)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... tak aj hriešna duša, ktorá sa pokáním stala hodnou daru Ducha Svätého, prináša ovocie spravodlivosti. A hoci Duch je jeden a má tú istú podobu, predsa na Boží pokyn a v Kristovom mene robí rozmanité zázraky. ...
40. Novéna k Duchu Svätému (SVD)
(Modlitby/Novény)
... v tajomnom Kristovom tele, sa máme usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás vytvára Duch Svätý. „Všetci sme pokrstení v jednom Duchu, aby sme tvorili jedno telo“ ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie