Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kristova

Celkom: 38 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 2
21. Cesta svetla
(Modlitby/Rôzne modlitby)
... po celom svete. Cestou svetla je Kristova Cirkev. Uisťuje ju: "Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta". K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja! V: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja! ...
22. Vzkriesenie Pána očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... mnoha světlými postavami, jak se shora skalou snáší na svaté mrtvé tělo. Bylo to, jako by se duše Kristova nad ním sklonila a s ním splynula. Viděla jsem, jak se údy v rouškách a v obvazech pohnuly. Všechno ...
23. Krížová cesta očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ještě větší trýzní vrávoral dále stoupající ulicí. ZARMOUCENÁ MATKA Když byl nespravedlivý rozsudek prohlášen, Matka Kristova bolestí ztrnulá odešla s Janem a ostatními ženami z náměstí a chodila po ...
24. Bičovanie Krista a osúdenie očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... ze všech svatých. Vypravovala mu, jaký měla té noci sen o Spasiteli. Pamatuji se ještě, že Klaudia viděla všecky hlavní věci ze života Kristova, zvěstování Panny Marie, narození Kristovo, klanění pastýřů ...
25. Hrôza utrpenia v Getsemany očami bl. A.K.Emmerichovej
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... jeho svaté člověčenství trpět to, co lidská vůle Kristova usilovala a prosila odvrátit a zmírnit. Viděla jsem to v tom okamžiku, kdy andělé toužili Spasitele těšit. V témž okamžiku dostalo se mu trochu ...
26. O Pánovom umučení (sv. Lev Veľký)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... zmŕtvychvstania, a čo sa raz má stať v telách, nech sa teraz uskutoční v srdciach. Víťazstvo kríža sa neodpiera nikomu, ani keď je slabý, ani niet nikoho, komu by nepomáhala Kristova modlitba. Keď ...
... vkrocil do bolesti a samoty všetkých ludí, ktorí vedia, že onedlho zomrú, ci trvajú v krci posledných múk. Na pustatinách súcasného sveta Kristova bolest - nový ohnivý ker blcí a nezhára. To On jazykom ...
... viery, aby ukázal svoju spravodlivosť“ (Rim 3, 21-25). Aká je teda Kristova spravodlivosť? Je to predovšetkým spravodlivosť, ktorá pochádza z milosti, kde nie človek zachraňuje, uzdravuje seba a druhých. ...
29. Mária, naša i Kristova Matka (bl. Guerik)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... z ktorého žijú všetci, keď ho porodila, tak istým spôsobom znovuzrodila všetkých, čo majú žiť týmto životom. Kristova blahoslavená matka chce byť tajomným spôsobom matkou kresťanov. Preto sa o nich matersky ...
30. Znaky v živote kresťana
(Komentáre/Kresťania a ...)
... možno propagovať, je Kristova, lebo tá je znamením slobody a nového života. Z Kristovho kríža nekričí tma a koniec, ale trvalé víťazstvo lásky a života. Je aj väčšie hrdinstvo dať si v tejto dobe na seba ...
31. Sv. Štefana
(Kázne/Advent)
... a radosť aj cudzím ľuďom je to o to náročnejšie, že nás k nim nič neviaže, a mnohí by nám mohli byť aj ukradnutí. Ale Kristova radosť sa má dostať ku všetkým ľuďom, preto my nesmieme zaháľať, aby pre našu ...
32. Povolanie k misii podľa sv. Terezky
(Misie/Misionárske povolanie)
... na veriacich... Zamyslime sa v krátkosti nad podstatou misie a nad etapami hľadania vlastnej misie v živote kresťana. Sú to tieto etapy: Kristus - Cirkev - veriaci. Kristova misia sa stáva misiou celej ...
... ktorých si povolá Pán, náš Boh“ (Sk 2, 39). Celá Cirkev sa musí zapojiť do missio ad gentes, až pokým sa naplno neuskutoční celá Kristova spasiteľná vláda, lebo teraz ešte nevidíme, že mu je všetko položené ...
34. Adam-Kristus, Eva-Mária (Ján Zlatoústy)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... Panna, drevo a smrť: znamenia porážky sa stali znakmi víťazstva. Namiesto Evy je Mária, namiesto stromu poznania dobra a zla strom kríža a namiesto Adamovej smrti Kristova smrť. Vidíš, čím zvíťazil, ...
35. Vzkriesení
(Biblia/Úvahy nad Sv. Písmom)
...  kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus" (1 Kor 5,7). Kristova Veľká noc sa už "stala", sloveso je ...
36. Láska - NZ
(Biblia/Konkordancia)
...  1Kor 16 14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už ...
37. Láska Boha k nám v listoch apoštolov
(Biblia/Bohoslužby slova)
... a to bez podmienky. Amen. 4. Kristova láska - Božia láska je rozliata v našich srdciach : Rim 5, 1 - 9 , mlčanie - Ženie nás Kristova láska : 2 Kor 5, 14 - 15 , mlčanie ...
38. Naša rómska misia
(Európa/Slovensko)
... - kresťanom - Kristova láska ukazuje, že máme milovať každého osobne. Veď Kristus miluje každého z nás s jeho dobrými aj zlými vlastnosťami, a veru nikto z nás nie je úplne dokonalý. ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie