Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Kresťania

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
... na štyri strany sveta všetkým ľuďom. Nikdy nezabudnem na dobromyseľnú výčitku budhistu istému misionárovi, ktorý mu pomohol nájsť Ježiša Krista: „Keď ste vy, kresťania, poznali tak nesmierne dôležitú novinu, ...
... aktuálnu. Po celé stáročia mali totiž kresťania tendenciu vychádzať pomerne jednostranne z eschatologického (na posledné veci zameraného) rozmeru kresťanskej existencie, tj. žiť svoj život "z pohľadu večnosti". ...
... misijným územím je celý svet a ohlasovanie Dobrej zvesti sa týka všetkých; realizuje sa dvoma základnými spôsobmi: slovom a vydávaním svedectva. Niektorí kresťania majú v Cirkvi misiu ohlasovania slova. ...
... života spočívajúceho na opravdivých vzťahoch v spoločenstvách založených na evanjeliu. V multietnickej spoločnosti, ktorá čoraz viac zakusuje rôzne znepokojujúce formy osamelosti a ľahostajnosti, sa kresťania ...
... sú iní a nemožno im nanútiť svoje spôsoby. A zasa pohanokresťania boli upriamení na slobodu, ktorú im umožnil sám Boh, tým, že ich prijal za svojich bez nejakého zvláštneho zákona, jedine vo viere a krste ...
... – ako kresťania žijeme nielen v názorovo a kultúrne „pestrom“ svete, ale taktiež v „pestrej“ Cirkvi. Nedá sa teda zaobísť bez tolerancie, ak máme naplniť Pavlovo slovo: „Pokiaľ to záleží na vás, majte ...
27. O pastieroch (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... sa, alebo azda aj zahynie. Kto teda takto stavia, ten ho nestavia na skalu, ale stavia ho na piesok. „Tou skalou bol Kristus.“ Kresťania majú nasledovať Krista v utrpení, a nie zháňať sa za rozkošami. ...
28. Zbytočný kresťan?
(Kázne/Cez rok)
... všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, … usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji.“ (2 Pt 3,11.14b). Zodpovední za prípravu ľudí na záchranu sú kresťania. Písmo ...
29. Spravodlivosť lásky
(Úvahy/Meditácie na každý deň)
"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov..." (Mt 5, 20). Zaodel si sa dnes Kristovou spravodlivosťou? Zamysli sa nad tým, ako nás Ježiš vyzýva žiť ako kresťania. ...
30. Kresťania a pokoj
(Komentáre/Kresťania a ...)
... si to možno uvedomí omnoho neskôr. Chvíľu nepokoja si vyžaduje aj boj za veci Božieho kráľovstva, za Evanjelium. Nie sú to križiacke výpravy, ale sila vedieť sa prejaviť ako kresťania, svedkovia Krista. ...
31. Kresťania a politika
(Komentáre/Kresťania a ...)
... popravy a ich podpora pred väznicami). Lenže túto výzvu mylne chápu aj neveriaci, či nepraktizujúci, ktorí správne očakávajú, že ju budú kresťania žiť. Lenže to ich očakávanie nesleduje Ježišovu vôľu, ...
Ďalšia zaujímavá novéna k Duchu Svätému prostredníctvom úvah nad jednotlivými invokáciami k Duchu Svätému v Hymnoch, ktoré sa kresťania modlia už dlhé stáročia... Nech sa páči... Hymnus: Veni creator ...
33. Kristove utrpenia nie sú iba v Kristovi (sv. Augustín)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Ježiš Kristus je jeden človek s Hlavou a s telom. Spasiteľ tela a údy tela sú dvaja v jednom tele, v jednom hlase a v jednom utrpení, a keď sa pominie neprávosť, aj v jednom odpočinku. A tak Kristove utrpenia ...
34. Piatok - 6. veľkonočný týždeň
(Kázne/Veľkonočné obdobie)
... svedomia, ktorým sú Kristovi svedkovia. Preto ich napáda, vysmieva a aj zabíja. Ale tieto veci nám nespôsobujú smútok, skôr radosť, že povolanie, ktoré ako kresťania máme, je naozaj živé, pretože niekomu ...
... ktorý nielen poskytuje zdroje na lepšiu informovanosť, ale navyká ľudí aj na interaktívnu komunikáciu. Mnohí kresťania už tvorivo využívajú tento nový nástroj a jeho možnosti pri evanjelizácii, vzdelávaní, ...
36. Kresťania a svet (list Diognetovi)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom ani rečou ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli ...
37. Cirkev a ja
(Komentáre/Kresťania a ...)
... nikoho uzavretá. Založil ju Trojjediný Boh a sám pozýva ľudí, aby si uvedomili, aký podiel v Cirkvi už dávno majú: pravoslávny na základe všetkých sviatostí; iní kresťania na základe krstu a viery v Krista; ...
... v Boha, hlboko a pevne spojených s ním, ktoré sa neboja s odvahou hlásať to, čo je pre nich vzácnosťou – záležitosťou života a smrti. Máme však my – kresťania – medzi sebou takéto osobnosti? Areopág ...
39. Pastiersky list Benedikta XVI. cirkvi v Írsku
(Komentáre/Kresťania a ...)
... našej čoraz väčšmi sekularizovanej spoločnosti, v ktorej aj my kresťania často považujeme za ťažké hovoriť o transcendentnom rozmere nášho života, potrebujeme nájsť nové spôsoby, ako odovzdávať mladým ...
40. Misionár s voňavým srdcom
(Misie/Misionárske povolanie)
... sladkosťou prijatia a láskavosti“, ktorí rozvoniavajú ako čerstvo napečený bochník chleba, takže okoloidúcich priťahuje odlomiť si kúsok a s chuťou ho zjesť. Ak sme praví kresťania, pravý kvas pre svet, ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie