Hlavná stránka
Hľadať
Prehľadávať iba:

Hľadaný výraz Ježišovi

Celkom: 50 nájdených výsledkov.

Stránka 2 z 3
21. Žijem vnútri Biblie
(Zážitky/Dobrovoľníkov)
...        Z týchto detí vznikla skupinka, ktorá sa stretáva každú nedeľu s Marcelom a učia sa spolu o Ježišovi, ako sa modliť a žiť život kresťana. No a vždycky sa pre nich nájde aj niečo pod zub. ...
... popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: ...
... nevidia, alebo nechcú vidieť. Druhý deň budeme prosiť Boha, aby nám ukázal svoju tvár, ktorú nám priblížil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V tretí deň prosíme Krista, aby nás viedol týmto ťažkým pozemským ...
... Mária, kráľovná celého sveta, Matka Kristova, sprostredkovateľka všetkých milostí, prosíme ťa, na príhovor tvojho veľkého ctiteľa blahoslaveného Jána Pavla II., pripodobni nás tak svojmu Synovi Ježišovi ...
25. Spásonosná hanba horkých sĺz
(Biblia/Meditácie)
... a veľké poníženie jeho domnelej vernosti, o ktorej tak svätosväte prisahal Ježišovi pred jeho umučením, ale predsa len hanbe, ktorá viedla k pokore na celý život. Už nikdy nikoho neodsudzoval za jeho slabosť, ...
26. Čo robiť?
(Úvahy/O viere)
... najmladší totiž vníma srdcom. Na vašu chválu, najmä tvoju, Peter, je, že ste počúvli práve toho najmladšieho a prišli k Ježišovi. On vie, čo k poslaniu potrebujete – vaše schopnosti, preto vás prosí priniesť ...
27. Pochybnosti
(Úvahy/O viere)
... ktorých sa dopúšťali apoštoli i iní Ježišovi súčasníci. No po vzkriesení sú vo výhode oni, lebo mali priame dôkazy o všetkom, čo sa stalo. No napriek tomu vidíme, že pochybovali dosť dlho. Apoštolom nestačilo ...
28. Neformálny rozhovor
(Biblia/Meditácie)
... mu aj tak neodpovedal na jeho otázku. Iba zhodnotil svoju situáciu, že nemá nikoho, kto by mu pomohol, a keď už je niekedy na ceste k rybníku, tak ho niekto iný predbehne. Ale akákoľvek odpoveď Ježišovi ...
29. Krížová cesta detí z ulice
(Modlitby/Krížové cesty)
... cestu a ako Šimon pomôcť Ježišovi niesť ťažký kríž opustenosti týchto detí? Skús... 1. Ježiša odsudzujú na smrť Chlapec mal možno iba 10 rokov. Matka – nútená živiť sa prostitúciou – sa ho vzdala ...
30. Sv. Gemma
(Myšlienky/Myšlienky)
"Aj keby som videla pekelné brány otvorené a stála by som na okraji priepasti, nebudem zúfať, nestratím dôveru v milosť, pretože verím v Teba, môj Bože." Sv. Gemma   O Bohu a Ježišovi Čím ...
31. Ohlasujeme ukrižovaného Krista (sv. Pavol z Kríža)
(Úvahy/Obľúbené citáty z kníh a filmov)
... čnosti, najmä v silnej trpezlivosti, ktorá sa nežaluje ani tajne ani verejne. Skryte sa teda v ukrižovanom Ježišovi a neželajte si nič iné, len aby sa všetci vo všetkom obrátili podľa jeho vôle. Keď ...
... mudrci, čí mágovia, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi do Betlehema) a zoroastrizmu. Rozdelenie na bielu a čiernu má však zavádzajúci charakter, vytvárajúci ilúziu, že existujú dobrý a zlý mágovia (ako ...
33. Denná modlitba za ochranu
(Modlitby/Pre každý deň)
... Vyhlasujem, že Satan je pod mojimi nohami a zostane tam celý deň. Som Božou spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Som Božie vlastníctvo. Satan, si zviazaný od mojej rodiny, mojej mysle, môjho tela, mojej ...
34. Misijná nedeľa - Adorácia I.
(Modlitby/Adorácie)
... o spáse, ktorú si nám daroval v Ježišovi Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen. 6.    Pieseň: „Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem“ 7.    Sv. Písmo 5 Týchto dvanástich ...
35. Misijný deň detí
(Misie/Rôzne)
... (Mk 10, 45). Každý, kto príjme Pána Ježiša do svojho srdca, do svojho života, bude zachránený a na veky sa bude tešiť v nebi. Počuli ste o troch kráľoch. Prišli sa pokloniť Pánu Ježišovi a my ich voláme ...
... 9, 16). Každý veriaci môže a má žiť podľa evanjelia a svojimi skutkami viac ako slovami vydávať svedectvo Ježišovi Kristovi. My sa voláme kresťania, ako keby „kristovci“, lebo veríme v Ježiša Krista a ...
... komunikujú medzi sebou a s ľudstvom prostredníctvom lásky: Syn je Otcom večne vyslovované Slovo; a v Ježišovi Kristovi a cez neho Boh a Syn – Slovo, ktoré sa stalo telom, odovzdáva seba a svoju spásu ľuďom.  ...
... bohatstvo, krásu, radosť i lásku. V kresťanskom slovníku „maličkosť“ je úžasný a príťažlivý duchovný rozmer odzrkadľujúci Božiu svätosť. Úcta k dieťaťu Ježišovi je prežívaná ako poslušné odovzdanie sa ...
39. Viera ako zrnko
(Kázne/Tématické)
... naša viera a dôvera sa stratí kdesi do neznáma... Apoštoli dnes cítili, ako veľmi by chceli veriť Ježišovi a nedokážu. Prosili ho: "Daj nám väčšiu vieru." Naozaj chceli veriť viac - túžili po tom. No ...
... ako skrze lásku, a ľudská láska sa rodí len z lásky Božej. Ide o modlitbu (por. v. 1): Terezka chce svojou láskou spôsobiť radosť Ježišovi a tak prijíma "skúšky smutného vyhnanstva"(v. 5), no vie, že je ...

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie